Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o listi trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz mesa divljih zečeva, određenih divljih kopnenih sisavaca i kunića iz uzgoja te o zahtjevima veterinarskog certificiranja

NN 107/2013 (28.8.2013.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o listi trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz mesa divljih zečeva, određenih divljih kopnenih sisavaca i kunića iz uzgoja te o zahtjevima veterinarskog certificiranja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2394

Na temelju članka 5., članka 62. stavka 8. i članka 72. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O LISTI TREĆIH ZEMALJA ILI NJIHOVIH DIJELOVA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ I PROVOZ MESA DIVLJIH ZEČEVA, ODREĐENIH DIVLJIH KOPNENIH SISAVACA I KUNIĆA IZ UZGOJA TE O ZAHTJEVIMA VETERINARSKOG CERTIFICIRANJA

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o listi trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz mesa divljih zečeva, određenih divljih kopnenih sisavaca i kunića iz uzgoja te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (»Narodne novine«, broj 137/2010).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/104

Urbroj: 525-10/0583-13-2

Zagreb, 9. kolovoza 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.