Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja i uvjetima za izdavanje certifikata za uvoz pčela ( Apis mellifera i Bombus spp.) iz određenih trećih zemalja

NN 107/2013 (28.8.2013.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja i uvjetima za izdavanje certifikata za uvoz pčela ( Apis mellifera i Bombus spp.) iz određenih trećih zemalja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2399

Na temelju članka 5., članka 11. stavka 6. i članka 62. stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I UVJETIMA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA ZA UVOZ PČELA (APIS MELLIFERA I BOMBUS SPP.) IZ ODREĐENIH TREĆIH ZEMALJA

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i uvjetima za izdavanje certifikata za uvoz pčela (Apis mellifera i Bombus spp.) iz određenih trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 101/2009).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/104

Urbroj: 525-10/0583-13-7

Zagreb, 9. kolovoza 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.