Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu trećih zemalja, njihovih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz svježeg mesa u Republiku Hrvatsku

NN 107/2013 (28.8.2013.), Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu trećih zemalja, njihovih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz svježeg mesa u Republiku Hrvatsku

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2401

Na temelju članka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013), ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O POPISU TREĆIH ZEMALJA, NJIHOVIH PODRUČJA, ZONA ILI KOMPARTMENTA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ SVJEŽEG MESA U REPUBLIKU HRVATSKU

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o popisu trećih zemalja, njihovih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz svježeg mesa u Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 12/2012).

Članak 2.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/103

Urbroj: 525-10/0583-13-2

Zagreb, 9. kolovoza 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.