Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz određenih vrsta živih životinja

NN 107/2013 (28.8.2013.), Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz određenih vrsta živih životinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2402

Na temelju članka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013), ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA NAREDBE O POPISU ZEMALJA, NJIHOVIH PODRUČJA ILI DIJELOVA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ I PROVOZ ODREĐENIH VRSTA ŽIVIH ŽIVOTINJA

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz određenih vrsta živih životinja (»Narodne novine«, broj 1/2013).

Članak 2.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/103

Urbroj: 525-10/0583-13-3

Zagreb, 9. kolovoza 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.