Odluka o visini troškova provođenja obdukcije

NN 108/2013 (30.8.2013.), Odluka o visini troškova provođenja obdukcije

108 30.08.2013 Odluka o visini troškova provođenja obdukcije

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2415

Na temelju članka 13. stavka 6. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (»Narodne novine«, broj 46/2011 i 6/2013), ministar zdravlja donosi

ODLUKU

O VISINI TROŠKOVA PROVOĐENJA OBDUKCIJE

I.

Ovom Odlukom određuje se visina troškova provođenja obdukcije u slučaju kada se radi o nasilnoj smrti ili sumnji na nasilnu smrt prouzročenu kaznenim djelom, ili se radi o iznenadnoj smrti kod koje je uzrok nepoznat, odnosno nejasan.

II.

Visina troškova provođenja obdukcije u slučajevima iz točke I. ove Odluke iznosi:

A) OBDUKCIJA I POSTUPCI VEZANI UZ PROVOĐENJE OBDUKCIJE

1.

Obdukcija u ustanovi

2.500,00 kn

2.

Obdukcija na terenu

4.000,00 kn

3.

Obdukcija posmrtnih ostataka s truležnim promjenama u ustanovi

3.000,00 kn

4.

Obdukcija posmrtnih ostataka s truležnim promjenama na terenu ili ekshumacija

4.500.00 kn

5.

Ekshumacija radi uzimanja uzoraka

2.500,00 kn

6.

Očevid

1.500,00 kn

7.

Histologija po stakalcu

150,82 kn

8.

Pisani nalaz sa mišljenjem

1.500,00 kn

9.

Kombinirano vještačenje

300,00 kn

10.

Pregled osobe ili dokumentacije

300,00 kn

B) KEMIJSKO-TOKSIKOLOŠKIH ANALIZA

1.

Određivanje koncentracije alkohola u krvi, mokraći i mišiću metodom plinske kromatografije po uzorku

a) krv

350,00 kn

b) mokraća

350,00 kn

c) mišić

350,00 kn

2.

Određivanje CO-Hb, Met-Hb, Sulf-Hb, i sl. metodom spektrofotometrije po uzorku

a) krv

350,00 kn

3.

Određivanje dijatomeja metodom »mokrog« spaljivanja po uzorku

a) tkivo pluća

400,00 kn

b) tkivo jetra

400,00 kn

4.

Kvalitativno određivanje medikamenata, pesticida i droga po uzorku

a) tjelesne tekućine

700,00 kn

b) tkiva

700,00 kn

c) kosa i dlake

700,00 kn

d) brisevi

700,00 kn

5.

Kvantitativno određivanje medikamenata, pesticida i droga po uzorku

a) tjelesne tekućine

700,00 kn

b) tkiva

700,00 kn

c) kosa i dlake

700,00 kn

d) brisevi

700,00 kn

6.

Screening tjelesnih tekućina po uzorku

a) mokraća

400,00 kn

b) serum

400,00 kn

c) želučani sadržaj

400,00 kn

7.

Lakohlapljivi otrovi po uzorku metodom plinske kromatografije tehnikom head space

a) krv

350,00 kn

b) mokraća

350,00 kn

c) tkivo pluća

350,00 kn

d) tkivo mozga

350,00 kn

8.

Korozivni otrovi po uzorku

a) želučani sadržaj

400,00 kn

9.

Dokazivanje lakohlapljivih otrova metodom titracije

a) krv

250,00 kn

b) želučani sadržaj

250,00 kn

10.

Derivatizacija po uzorku

300,00 kn

C) ANALIZA DNA

1.

Izolacija i određivanje genotipa iz uzorka krvne mrlje ili sline

2.000,00 kn

2.

Izolacija i određivanje genotipa iz uzorka posmrtnog ostatka (kost, zub, parafinski blok)

4.000,00 kn

3.

Određivanje Y haplotipa iz uzorka izolirane DNA

1.600,00 kn

4.

Biostatistička analiza

1.530,00 kn

5.

Izolacija i određivanje sekvence mitohondrijske DNA iz uzorka krvne mrlje ili sline

3.825,00 kn

6.

Izolacija i određivanje sekvence mitohondrijske DNA iz uzoraka: kost, zub, parafinski blok, dlaka, meko tkivo

6.550,00 kn

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 011-02/13-02/12
Urbroj: 534-10-1-1-1/2-13-01
Zagreb, 22. siječnja 2013.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.