Ispravak Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

NN 108/2013 (30.8.2013.), Ispravak Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

HRVATSKI SABOR

2419

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 15 od 6. veljače 2013. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

U članku 29. stavku 1. točki 3. umjesto riječi: »(članak 11. stavak 10.)« trebaju stajati riječi: »(članak 11. stavak 9.)«.

Klasa: 022-03/13-02/08

Zagreb, 23. kolovoza 2013.

Tajnik

Hrvatskoga sabora

Slaven Hojski, dipl. iur., v. r.