Uredba o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon

NN 109/2013 (2.9.2013.), Uredba o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2420

Na temelju članka 84. stavka 13. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/2013, 32/2013 i 81/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. kolovoza 2013. godine donijela

UREDBU

O VISINI TROŠARINE NA MOTORNE BENZINE, PLINSKO ULJE I KEROZIN ZA POGON

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se visina trošarine koja se plaća na motorne benzine koji se koriste kao pogonska goriva, na plinsko ulje za pogon i grijanje te kerozin za pogon na području Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice o oporezivanju energenata i električne energije (SL L 283, 31. 10. 2003.).

Članak 3.

Visina trošarine iz članka 84. stavka 3. Zakona o trošarinama iznosi za:

1.

Motorne benzine koji se koriste kao pogonska goriva:


1.1.

Olovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 51, 2710 11 59

4.100,00 kn/1000 l


1.2.

Bezolovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49

3.460,00 kn/1000 l

2.

Plinsko ulje iz tarifnih oznaka 2710 19 41 do 2710 19 49


2.1.

za pogon

2.660,00 kn/1000 l


2.2.

za grijanje

423,00 kn/1000 l

3.

Kerozin – petrolej iz tarifnih oznaka 2710 19 21 i 2710 19 25


3.1.

za pogon

2.660,00 kn/1000 l

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon (»Narodne novine«, broj 93/2013).

Članak 5.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 3. rujna 2013. godine.

Klasa: 022-03/13-03/102

Urbroj: 50301-05/16-13-2

Zagreb, 30. kolovoza 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

109 02.09.2013 Uredba o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon