Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

NN 109/2013 (2.9.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2421

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 57/06, 18/11 i 144/12), ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 145/12, 18/13 i 62/13) u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Visina premije energetskog subjekta (P) utvrđuje se za motorne benzine i dizelsko gorivo eurodizel BS u iznosu od 0,66 kn/l, a za plinsko ulje i dizelsko gorivo plavi dizel u iznosu od 0,50 kn/l.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/69

Urbroj: 526-03-02-01/1-13-34

Zagreb, 30. kolovoza 2013.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.

109 02.09.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata