Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

NN 109/2013 (2.9.2013.), Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2422

Na temelju članka 82. stavka 6. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 82/13), a u svezi s člankom 22. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste (»Narodne novine«, broj 121/09 i 123/12) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆEG ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA

I.

Ukida se postojeći željezničko-cestovni prijelaz:

– u km 39+593 na željezničkoj pruzi M302 Osijek – Striz/Vrpolje

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-01/13-01/177

Urbroj: 530-08-1-13-2

Zagreb, 27. kolovoza 2013.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

109 02.09.2013 Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza