Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1032/2006 o utvrđivanju zahtjeva za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa

NN 114/2013 (12.9.2013.), Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1032/2006 o utvrđivanju zahtjeva za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa

114 12.09.2013 Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1032/2006 o utvrđivanju zahtjeva za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2481

Na temelju članka 149. stavka 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11 i 54/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI UREDBE KOMISIJE (EZ) BR. 1032/2006 O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA ZA AUTOMATSKE SUSTAVE ZA RAZMJENU PODATAKA O LETU U SVRHU OBAVJEŠĆIVANJA, KOORDINACIJE I PRIJENOSA LETOVA IZMEĐU JEDINICA KONTROLE ZRAČNOG PROMETA

Provedba propisa Europske unije

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje nadležno tijelo i njegove ovlasti za provedbu Uredbe Komisije (EZ) br. 1032/2006 od 6. srpnja 2006. o utvrđivanju zahtjeva za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa (SL L 186, 7. 7. 2006.) (u daljnjem tekstu: Uredba).

Nadležno tijelo

Članak 2.

Radi provedbe zahtjeva iz Uredbe, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo obavlja sljedeće poslove:

1. provodi provjeru sustava za razmjenu podatka koje obuhvaća Uredba prije puštanja sustava u rad, u skladu s člankom 3. stavkom 4., člankom 4. stavkom 2. i člankom 8. stavkom 3. Uredbe,

2. provodi prethodnu procjenu sigurnosti nad promjenama postojećih sustava za razmjenu podataka koje obuhvaća Uredba, kao i nad uvođenjem novih sustava, u skladu s Uredbom.

Stupanje na snagu

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zahtjevima za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa (»Narodne novine«, broj 23/11).

Klasa: 011-01/13-01/144

Urbroj: 530-06-1-1-13-6

Zagreb, 3. rujna 2013.

Ministar pomorstva,
prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.