Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1332/2011 o zahtjevima uporabe zajedničkog zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku

NN 114/2013 (12.9.2013.), Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1332/2011 o zahtjevima uporabe zajedničkog zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2482

Na temelju članka 149. stavka 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11 i 54/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 1332/2011 O ZAHTJEVIMA UPORABE ZAJEDNIČKOG ZRAČNOG PROSTORA I OPERATIVNIM PROCEDURAMA ZA IZBJEGAVANJE SUDARA U ZRAKU

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju nadležna tijela i njihove ovlasti za provedbu Uredbe Komisije (EU) br. 1332/2011 od 16. prosinca 2011. o zahtjevima uporabe zajedničkog zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku (u daljnjem tekstu: Uredba).

Nadležna tijela

Članak 2.

U smislu provedbe zahtjeva iz članka 3. stavka 2. Uredbe, utvrđuje se nadležnost sljedećih institucija:

– za djelovanje zrakoplova upisanih u Hrvatski registar civilnih zrakoplova nadležna je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo,

– za djelovanje zrakoplova upisanih u Registar hrvatskih vojnih zrakoplova nadležno je ministarstvo nadležno za poslove obrane.

Stupanje na snagu

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za zajedničku upotrebu zračnog prostora i operativnih procedura za izbjegavanje sudara u zraku (»Narodne novine«, broj 69/2012).

Klasa: 011-01/13-01/140

Urbroj: 530-06-1-1-13-6

Zagreb, 6. rujna 2013.

Ministar pomorstva,

prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.