Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1207/2011 o utvrđivanju zahtjeva u vezi s učinkovitošću i interoperabilnošću nadzora za jedinstveno europsko nebo

NN 114/2013 (12.9.2013.), Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1207/2011 o utvrđivanju zahtjeva u vezi s učinkovitošću i interoperabilnošću nadzora za jedinstveno europsko nebo

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2484

Na temelju članka 149. stavka 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11 i 54/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 1207/2011 O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA U VEZI S UČINKOVITOŠĆU I INTEROPERABILNOŠĆU NADZORA ZA JEDINSTVENO EUROPSKO NEBO

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju nadležna tijela i njihove ovlasti za provedbu Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1207/2011 od 22. studenoga 2011. o utvrđivanju zahtjeva u vezi s učinkovitošću i interoperabilnošću nadzora za jedinstveno europsko nebo (u daljnjem tekstu: Uredba).

Nadležna tijela i ovlasti

Članak 2.

(1) U smislu provedbe zahtjeva propisanih u odredbama članka 6. stavka 1., članka 7., članka 9. i članka 14. Uredbe, nadležna je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

(2) U smislu provedbe zahtjeva propisanih u odredbama članka 6. stavka 3. Uredbe, nadležna je Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije.

Izuzeća u vezi sa zrakoplovima

Članak 3.

(1) Operatori zrakoplova iz članka 14. stavka 1. i 2. Uredbe izvještavaju Agenciju o nemogućnosti udovoljavanja zahtjevima iz članka 5. stavka 5. i 6. Uredbe, najkasnije do 1. siječnja 2017.

(2) Na temelju informacija zaprimljenih u skladu sa stavkom 1. ovog članka, Agencija će razmotriti opravdanost podnošenja zahtjeva za izuzećem i o tome izvijestiti ministarstvo nadležno za poslove civilnog zračnog prometa radi dostave zahtjeva Europskoj komisiji, u skladu s Uredbom.

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/143

Urbroj: 530-06-1-1-13-6

Zagreb, 6. rujna 2013.

Ministar pomorstva,

prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.