Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1033/2006 o utvrđivanju zahtjeva o postupcima za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno europsko nebo

NN 114/2013 (12.9.2013.), Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1033/2006 o utvrđivanju zahtjeva o postupcima za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno europsko nebo

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2485

Na temelju članka 149. stavka 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11 i 54/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI UREDBE KOMISIJE (EZ) BR. 1033/2006 O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA O POSTUPCIMA ZA PLANOVE LETA U FAZI PRIJE POLIJETANJA ZA JEDINSTVENO EUROPSKO NEBO

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje nadležno tijelo i njegove ovlasti za provedbu Uredbe Komisije (EZ) br. 1033/2006 od 4. srpnja 2006. o utvrđivanju zahtjeva o postupcima za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno europsko nebo (u daljnjem tekstu: Uredba).

Nadležna tijela i ovlasti

Članak 2.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo poduzima, u skladu s Uredbom i Zakonom o zračnom prometu, mjere iz svoje nadležnosti radi provedbe zahtjeva iz članka 3. stavka 4., 5., 6., 7. i 9., članka 4. i članka 5. stavka 1. i 3. Uredbe.

Stupanje na snagu

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zahtjevima za procedure za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno europsko nebo (»Narodne novine«, broj 37/11).

Klasa: 011-01/13-01/146

Urbroj: 530-06-1-1-13-6

Zagreb, 6. rujna 2013.

Ministar pomorstva,

prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.