Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1079/2012 o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih kanala za jedinstveno europsko nebo

NN 114/2013 (12.9.2013.), Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1079/2012 o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih kanala za jedinstveno europsko nebo

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2486

Na temelju članka 149. stavka 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11 i 54/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 1079/2012 O UTVRĐIVANJU ZAHTJEVA ZA RAZMAK IZMEĐU GOVORNIH KANALA ZA JEDINSTVENO EUROPSKO NEBO

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju nadležna tijela i njihove ovlasti za provedbu Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1079/2012 od 16. studenoga 2012. o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih kanala za jedinstveno europsko nebo (u daljnjem tekstu: Uredba).

Nadležna tijela i ovlasti

Članak 2.

(1) U smislu provedbe članka 4. stavka 3. i 5., članka 6. stavka 1. i 10., članka 10., članka 13. stavka 1. i članka 14. stavka 1. i 2. Uredbe, nadležna je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

(2) U smislu provedbe članica 6. stavka 2. i 9., članka 9. i članka 14. stavka 3. Uredbe nadležno je ministarstvo nadležno za poslove civilnog zračnog prometa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) U smislu provedbe članka 9. stavka 13. i članka 13. stavka 6. nadležan je pružatelj usluga u zračnoj plovidbi.

(4) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbu dostavlja Ministarstvu planove za upravljanje državnim zrakoplovima koji nisu opremljeni radijskom opremom u skladu s člankom 9. stavkom 14. Uredbe, o čemu Ministarstvo obavještava Europsku komisiju u skladu s člankom 9. stavkom 9. Uredbe.

Stupanje na snagu

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za razmak govornih kanala za radijsku komunikaciju zrak-zemlja (»Narodne novine« broj 66/11).

Klasa: 011-01/13-01/139

Urbroj: 530-06-1-1-13-6

Zagreb, 6. rujna 2013.

Ministar pomorstva,

prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.