Lista tvari zabranjenih u sportu

NN 116/2013 (16.9.2013.), Lista tvari zabranjenih u sportu

116 16.09.2013 Lista tvari zabranjenih u sportu

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2505

Na temelju članka 383. točke 4. vezano uz članak 191.a Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 125/2011 i 144/2012) ministar zdravlja donosi

LISTU

TVARI ZABRANJENIH U SPORTU

I.

1. ANABOLIČKA SREDSTVA

1.1. ANABOLIČKI ANDROGENI STEROIDI (AAS)

a) Egzogeni* AAS, uključujući

Tvar, hrvatski

Tvar, engleski

Opis/kemijsko ime, hrvatski

Opis/kemijsko ime, engleski

1-androstendiol

1-androstenediol

5α-androst-1-en-3β, 17β-diol

5α-androst-1-ene-3β, 17β-diol

1-androstendion

1-androstenedione

5α-androst-1-en-3, 17-dion

5α-androst-1-ene-3, 17-dione

bolandiol

bolandiol

estr-4-en-3β, 17β-diol

estr-4-ene-3β, 17β-diol

bolasteron

bolasterone

7α, 17α-dimetiltestosteron

7α, 17α-dimethyltestosterone

boldenon

boldenone

androsta-1, 4-dien-3-on-17β-ol

androsta-1, 4-dien-3-on-17β-ol

boldion

boldione

androsta-1, 4-dien-3, 17-dion

androsta-1, 4-diene-3, 17-dione

danazol

danazol

[1, 2]oksazolo[4', 5':2, 3]pregna-4-en-20-in-17α-ol)

[1, 2]oxazolo[4', 5':2, 3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol)

dehidroklormetiltestosteron

dehydrochlormethyltestosterone

4-klor-17β-hidroksi-17α-metilandrosta-1, 4-dien-3-on

4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1, 4-dien-3-one

dezoksimetiltestosteron

desoxymethyltestosterone

17α-metil-5α-androst-2-en-17β-ol

17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol

drostanolon

drostanolone

(2R, 5S, 8R, 9S, 10S, 13S, 14S, 17S)-17-hidroksi-2, 10, 13-trimetil-1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17-tetradekahidrociklopenta[a]fenantren-3-on

(2R, 5S, 8R, 9S, 10S, 13S, 14S, 17S)-17-hydroxy-2, 10, 13-trimethyl-1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one

etilestrenol

ethylestrenol

19-norpregna-4-en-17α-ol

19-norpregna-4-en-17α-ol

fluoksimesteron

fluoxymesterone

9-fluor-11β, 17β-dihidroksi-17-metilandrost-4-en-3-on

9-fluoro-11β, 17β-dihydroxy-17-methylandrost-4-en-3-one

formebolon

formebolone

(8S, 9S, 10R, 11R, 13S, 14S, 17S)-11, 17-dihidroksi-10, 13, 17-trimetil-3-okso-7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16-oktahidro-6H-ciklopenta[a]fenantren-2-karbaldehid

(8S, 9S, 10R, 11R, 13S, 14S, 17S)-11, 17-dihydroxy-10, 13, 17-trimethyl-3-oxo-7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-2-carbaldehyde

furazabol

furazabol

17α-metil[1, 2, 5]oksadiazolo[3', 4':2, 3]-5α-androstan-17β-ol

17α-methyl[1, 2, 5]oxadiazolo[3', 4':2, 3]-5α-androstan-17β-ol

gestrinon

gestrinone

13-etil-17α-hidroksi-18, 19-dinorpregna-4, 9, 11-trien-20-in-3-on

13-ethyl-17α-hydroxy-18, 19-dinorpregna-4, 9, 11-trien-20-yn-3-one

4-hidroksitestosteron

4-hydroxytestosterone

4, 17β-dihidroksiandrost-4-en-3-on

4, 17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one

kalusteron

calusterone

7β, 17α-dimetiltestosteron

7β, 17α-dimethyltestosterone

klostebol

clostebol

4-klor-17β-hidroksiandrost-4-en-3-on

4-chloro-17β-hydroxyandrost-4-en-3-one

kvinbolon

quinbolone

17β-hidroksi-5α-androst-1-en-3-on

17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one

mestanolon

mestanolone

(5α, 17β)-17-hidroksi-17-metilandrostan-3-on

(5α, 17β)-17-hydroxy-17-methylandrostan-3-one

mesterolon

mesterolone

1α-metil-17β-hidroksi-5α-androstan-3-on

1α-methyl-17β-hydroxy-5α-androstan-3-one

metenolon

metenolone

(5α, 17β)-17-hidroksi-1-methylandrost-1-en-3-one

(5α, 17β)-17-hidroxy-1-methylandrost-1-en-3-one

metandienon

methandienone

17β-hidroksi-17α-metilandrosta-1, 4-dien-3-on

17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1, 4-dien-3-one

metandriol

methandriol

(3S, 8S, 9R, 10R, 13S, 14R, 17S)-10, 13, 17-trimetil-1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16-dodekahidrociklopenta[a]fenantren-3, 17-diol

(3S, 8S, 9R, 10R, 13S, 14R, 17S)-10, 13, 17-trimethyl-1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3, 17-diol

metasteron

methasterone

17β-hidroksi-2α, 17α-dimetil-5α-androstan-3-on

17β-hydroxy-2α, 17α-dimethyl-5α-androstan-3-one

metildienolon

methyldienolone

17β-hidroksi-17α-metilestra-4, 9-dien-3-on

17β-hydroxy-17α-methylestra-4, 9-dien-3-one

metil-1-testosteron

methyl-1-testosterone

17β-hidroksi-17α-metil-5α-androst-1-en-3-on

17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one

metilnortestosteron

methylnortestosterone

17β-hidroksi-17α-metilestr-4-en-3-on

17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one

metiltestosteron

methyltestosterone

17β-hidroksi-17α-metilandrost-4-en-3-on

17β-hydroxy-17α-methylandrost-4-en-3-one

metribolon (metiltrienolon)

metribolone (methyltrienolone)

17β-hidroksi-17α-metilestra-4, 9, 11-trien-3-on

17β-hydroxy-17α-methylestra-4, 9, 11-trien-3-one

miboleron

mibolerone

(7α, 17β)-17-hidroksi-7, 17-dimetilestr-4-en-3-on

(7α, 17β)-17-hydroxy-7, 17-dimethylestr-4-en-3-one

nandrolon

nandrolone

17β-hidroksiestra-4-en-3-on

17β-hydroxyestra-4-en-3-one

19-norandrostendion

19-norandrostenedione

estr-4-en-3, 17-dion

estr-4-ene-3, 17-dione

norboleton

norboletone

13-etil-17-hidroksi-18, 19-dinorpregn-4-en-3-on

13-ethyl-17-hydroxy-18, 19-dinorpregn-4-en-3-one

norklostebol

norclostebol

4-klor-17β-hidroksiestr-4-en-3-on

4-chloro-17β-hydroxyestr-4-en-3-one

noretandrolon

norethandrolone

17-etil-17β-hidroksiestr-4-en-3-on

17-ethyl-17β-hydroxyestr-4-en-3-one

oksabolon

oxabolone

4-hidroksi-19-nortestosteron

4-hydroxy-19-nortestosterone

oksandrolon

oxandrolone

17β-hidroksi-17α-metil-2-oksa-5α-androstan-3-on

17β-hydroxy-17α-methyl-2-oxa-5α-androstan-3-one

oksimesteron

oxymesterone

(8R, 9S, 10R, 13S, 14S, 17S)-4, 17-dihidroksi-10, 13, 17-trimetil-2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16-dekahidro-1H-ciklopenta[a]fenantren-3-on

(8R, 9S, 10R, 13S, 14S, 17S)-4, 17-dihydroxy-10, 13, 17-trimethyl-2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one

oksimetolon

oxymetholone

17β-hidroksi-2-hidroksimetiliden-17α-metil-3-androstanon

17β-hydroxy-2-hydroxymethylidene-17α-methyl-3-androstanone

prostanozol

prostanozol

17β-[(tetrahidropiran-2-il)oksi]-1’H-pirazolo[3, 4:2, 3]-5α-androstan

17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3, 4:2, 3]-5α-androstane

stanozolol

stanozolol

(1S, 3aS, 3bR, 5aS, 10aS, 10bS, 12aS)-1, 10a, 12a-trimetil-1, 2, 3, 3a, 3b, 4, 5, 5a, 6, 7, 10, 10a, 10b, 11, 12, 12a-heksadekahidrociklopenta[5, 6]nafto[1, 2-f]indazol-1-ol

(1S, 3aS, 3bR, 5aS, 10aS, 10bS, 12aS)-1, 10a, 12a-trimethyl-1, 2, 3, 3a, 3b, 4, 5, 5a, 6, 7, 10, 10a, 10b, 11, 12, 12a-hexadecahydrocyclopenta[5, 6]naphtho[1, 2-f]indazol-1-ol

stenbolon

stenbolone

17β-hidroksi-2-metil-5α-androst-1-en-3-on

17β-hydroxy-2-methyl-5α-androst-1-en-3-one

1-testosteron

1-testosterone

17β-hidroksi-5α-androst-1-en-3-on

17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one

tetrahidrogestrinon

tetrahydrogestrinone

17-hidroksi-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4, 9, 11-trien-3-on

17-hydroxy-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4, 9, 11-trien-3-one

trenbolon

trenbolone

17β-hidroksiestra-4, 9, 11-trien-3-on

17β-hydroxyestra-4, 9, 11-trien-3-one

i ostale tvari slične kemijske strukture i/ili sličnog biološkog učinka.

b) Endogeni** AAS pri egzogenoj primjeni:

Tvar, hrvatski

Tvar, engleski

Opis/kemijsko ime, hrvatski

Opis/kemijsko ime, engleski

androstendiol

androstenediol

androst-5-en-3β, 17β-diol

androst-5-ene-3β, 17β-diol

androstendion

androstenedione

androst-4-en-3, 17-dion

androst-4-ene-3, 17-dione

dihidrotestosteron

dihydrotestosterone

17β-hidroksi-5α-androstan-3-on

17β-hydroxy-5α-androstan-3-one

prasteron

prasterone

dehidroepiandrosteron, DHEA, 3β-hidroksiandrost-5-en-17-on

dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one

Testosteron i njegovi metaboliti i izomeri, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

Testosterone and their metabolites and isomers, including but not limited to:

5α-androstan-3α, 17α-diol; 5α-androstan-3α, 17β-diol; 5α-androstan-3β, 17α-diol; 5α-androstan-3β, 17β-diol; androst-4-en-3α, 17α-diol; androst-4-en-3α, 17β-diol; androst-4-en-3β, 17α-diol; androst-5-en-3α, 17α-diol; androst-5-en-3α, 17β-diol; androst-5-en-3β, 17α-diol; 4-androstendiol (androst-4-en-3β, 17β-diol); 5-androstendion (androst-5-en-3, 17-dion); epidihidrotestosteron; epitestosteron; etiokolanolon; 3α-hidroksi-5α-androstan-17-on; 3β-hidroksi-5α-androstan-17-on; 7α-hidroksi-DHEA; 7β-hidroksi-DHEA; 7-keto-DHEA; 19-norandrosteron; 19-noretiokolanolon.

5α-androstan-3α, 17α-diol; 5α-androstan-3α, 17β-diol; 5α-androstan-3β, 17α-diol; 5α-androstan-3β, 17β-diol; androst-4-en-3α, 17α-diol; androst-4-en-3α, 17β-diol; androst-4-en-3β, 17α-diol; androst-5-en-3α, 17α-diol; androst-5-en-3α, 17β-diol; androst-5-en-3β, 17α-diol; 4-androstenediol (androst-4-en-3β, 17β-diol); 5-androstenedione (androst-5-ene-3, 17-dione); epi-dihydrotestosterone; epitestosterone; etiocholanolone; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 7α-hydroxy-DHEA; 7β-hydroxy-DHEA; 7-keto-DHEA; 19-norandrosterone; 19-noretiocholanolone

1.2. OSTALA ANABOLIČKA SREDSTVA

uključujući, ali ne ograničavajući se na:

Klenbuterol, selektivni modulatori androgenskih receptora (SARMs), tibolon, zeranol, zilpaterol.

* egzogeni se odnosi na tvari koje tijelo prirodno ne može proizvesti

** endogeni se odnosi na tvari koje tijelo može prirodno proizvesti

2. PEPTIDNI HORMONI, ČIMBENICI RASTA I SLIČNE TVARI

1. Sredstva koja stimuliraju eritropoezu [eritropoetin (EPO), darbopoetin (dEPO), stabilizatori čimbenika induciranih hipoksijom (HIF), metoksi-polietilen-glikol-epoetin beta (CERA), peginesatid (hematid)];

2. Korionski gonadotropin (CG) i luteinizirajući hormon (LH);

3. Kortikotropini;

4. Hormon rasta (GH), inzulinu sličan čimbenik rasta-1 (IGF-1), čimbenici rasta fibroblasta (FGFs), hepatocitni čimbenik rasta (HGF), mehanički čimbenici rasta (MGFs), trombocitni čimbenici rasta (PDGF), vaskularni endotelni čimbenik rasta (VEGF) kao i bilo koji drugi čimbenici rasta koji utječe na sintezu/razlaganje proteina mišića, tetiva ili ligamenata, vaskularizaciju, korištenje energije, regenerativni kapacitet ili promjenu tipa vlakana; druge tvari sa sličnom kemijskom strukturom i/ili sličnim biološkim učinkom.

3. BETA-2-AGONISTI

Svi beta-2-agonisti, uključujući njihova oba optička izomera (npr. d- i l-) ako postoje, osim salbutamola, formoterola i salmeterola ako su namijenjeni primjeni putem inhalacije.

4. HORMONI I MODULATORI METABOLIZMA

1. Inhibitori aromataze uključujući, ali ne ograničavajući se na: aminoglutetimid, anastrozol, androsta-1, 4, 6-trien-3, 17-dion (androstatriendion), 4-androsten-3, 6, 17-trion (6-OXO), eksemestan, formestan, letrozol, testolakton.

2. Selektivni modulatori estrogenskih receptora (SERMs) uključujući, ali ne ograničavajući se na: raloksifen, tamoksifen, toremifen.

3. Druge antiestrogene tvari uključujući, ali ne ograničavajući se na: klomifen, ciklofenil, fulvestrant.

4. Tvari koje modificiraju jednu ili više funkcija miostatina uključujući, ali ograničavajući se na inhibitore miostatina.

5. Modulatori metabolizma:

a) Inzulini

b) Agonisti receptora za aktivator proliferacije peroksisoma δ (PPAR δ) (npr. GW 1516), osovinski agonisti (npr. AICAR) PPAR δ-AMP-aktivirane protein-kinaze (AMPK).

5. DIURETICI I OSTALA MASKIRNA SREDSTVA

Diuretici, dezmopresin, plazma-ekspanderi: glicerol, albumin, dekstran, hidroksietil-škrob i manitol, probenecid i/ili druge tvari sa sličnim biološkim učinkom.

Diuretici uključuju: acetazolamid, amilorid, bumetanid, kanrenon, klortalidon, etakrinska kiselina, furosemid, indapamid, metolazon, spironolakton, tiazide (npr. bendroflumetiazid, klorotiazid, hidroklorotiazid), triamteren, i ostale tvari slične kemijske strukture i/ili biološkog učinka (osim drosperinona, pamabroma i dorzolamida za lokalnu primjenu i brinzolamida).

6. STIMULANSI

a. nespecifični stimulansi

Tvar, hrvatski

Tvar, engleski

Opis/kemijsko ime, hrvatski

Opis/kemijsko ime, engleski

adrafinil

adrafinil

(R, S)-2-benzhidrilsulfiniletanhidroksamska kiselina

(R, S)-2-benzhydrylsulfinylethanehydroxamic acid

amifenazol

amiphenazole

5-fenil-1, 3-tiazol-2, 4-diamin

5-phenyl-1, 3-thiazole-2, 4-diamine

benfluoreks

benfluorex

(R, S)-2-({1-[3-(trifluormetil)fenil]propan-2-yl}amino)etil-benzoat

(R, S)-2-({1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-yl}amino)ethyl benzoate

bromantan

bromantan

N-(4-bromfenil)adamantan-2-amin

N-(4-bromophenyl)adamantan-2-amine

famprofazon

famprofazone

1-metil-5-{[metil(1-fenilpropan-2-il)amino]metil}-2-fenil-4-(propan-2-yl)-1, 2-dihidro-3H-pirazol-3-on

1-methyl-5-{[methyl(1-phenylpropan-2-yl)amino]methyl}-2-phenyl-4-(propan-2-yl)-1, 2-dihydro-3H-pyrazol-3-one

fenfluramin

fenfluramine

(R, S)-N-etil-1-[3-(trifluormetil)fenil]propan-2-amin

(R, S)-N-ethyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine

fenilpiracetam (karfedon)

phenylpiracetam (carphedon)

(R, S)-2-(2-okso-4-fenilpirolidin-1-il)acetamid

(R, S)-2-(2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetamide

furfenoreks

furfenorex

(R, S)-N-(furan-2-ilmetil)-N-metil-1-fenilpropan-2-amin

(R, S)-N-(furan-2-ylmethyl)-N-methyl-1-phenylpropan-2-amine

klobenzoreks

clobenzorex

(+)-N-(2-klorbenzil)-1-fenilpropan-2-amin

(+)-N-(2-chlorobenzyl)-1-phenylpropan-2-amine

kropropamid

cropropamide

(E)-N-(1-(dimetilamino)-1-oksobutan-2-il)-N-propilbut-2-enamid

(E)-N-(1-(dimethylamino)-1-oxobutan-2-yl)-N-propylbut-2-enamide

krotetamid

crotetamide

(E)-N-(1-(dimetilamino)-1-oksobutan-2-il)-N-etilbut-2-enamid

(E)-N-(1-(dimethylamino)-1-oxobutan-2-yl)-N-ethylbut-2-enamide

mefentermin

mephentermine

N, 2-dimetil-1-fenilpropan-2-amin

N, 2-dimethyl-1-phenylpropan-2-amine

modafinil

modafinil

(±)-2-(benzhidrilsulfinil)acetamid

(±)-2-(benzhydrylsulfinyl)acetamide

norfenfluramin

norfenfluramine

1-[3-(Trifluormetil)fenil]propan-2-amin

1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine

prenilamin

prenylamine

(R, S)-N-(1-metil-2-feniletil)-3, 3-difenilpropan-1-amin

(R, S)-N-(1-methyl-2-phenylethyl)-3, 3-diphenylpropan-1-amine

prolintan

prolintane

1-(1-benzilbutil)pirolidin

1-(1-benzylbutyl)pyrrolidine

b. specifični stimulansi:

Tvar, hrvatski

Tvar, engleski

Opis/kemijsko ime, hrvatski

Opis/kemijsko ime, engleski

adrenalin (epinefrin)

adrenaline (epinephrine)

(R)-4-(1-hidroksi-2-(metilamin)etil)benzen-1, 2-diol

(R)-4-(1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl)benzene-1, 2-diol

etamivan

etamivan

N, N-dietil-4-hidroksi-3-metoksibenzamid

N, N-diethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzamide

etilefrin

etilefrine

(R, S)-1-(3-hidroksifenil)-2-(etilamino)etanol

(R, S)-1-(3-hydroxyphenyl)-2-(ethylamino)ethanol

fenbutrazat

fenbutrazate

2-(3-metil-2-fenilmorfolin-4-il)etilni 2-fenilbutanoat

2-(3-methyl-2-phenylmorpholin-4-yl)ethyl 2-phenylbutanoate

heptaminol

heptaminol

(R, S)-6-amino-2-metilheptan-2-ol

(R, S)-6-amino-2-methylheptan-2-ol

izometepten

isometheptene

3, 6-dimetilhept-5-en-2-amin

3, 6-dimethylhept-5-en-2-amine

meklofenoksat

meclofenoxate

2-dimetilaminoetilni (4-klorfenoksi)acetat

2-dimethylaminoethyl (4-chlorophenoxy)acetate

metilheksaneamin (dimetilpentilamin)

methylhexaneamine (dimethylpentylamine)

4-metilheksan-2-amin

4-methylhexan-2-amine

niketamid

nikethamide

N, N-dietil-3-piridinkarboksiamid

N, N-diethyl-3-pyridinecarboxamide

norfenefrin

norfenefrine

3-(2-amino-1-hidroksietil)fenol

3-(2-amino-1-hydroxyethyl)phenol

oktopamin

octopamine

(R, S)-4-(2-amino-1-hidroksi-etil)fenol

(R, S)-4-(2-amino-1-hydroxy-ethyl)phenol

oksilofrin (metilsinefrin)

oxilofrine (methylsynephrine)

(1S*, 2R*)-(±)-4-(1-hidroksi-2-metilaminopropil)fenol

(1S*, 2R*)-(±)-4-(1-hydroxy-2-methylaminopropyl)phenol

pentetrazol

pentetrazol

6, 7, 8, 9-tetrahidro-5H-tetrazolazepin

6, 7, 8, 9-tetrahydro-5H-tetrazoloazepin

fenprometamin

phenpromethamine

N-metil-2-fenilpropan-1-amin

N-methyl-2-phenylpropan-1-amine

propilheksedrin

propylhexedrine

(R, S)-N, α-dimetilcikloheksiletilamin

(R, S)-N, α-dimethylcyclohexylethylamine

selegilin

selegiline

(R)-N-metil-N-(1-fenilpropan-2-il)prop-1-in-3-amin

(R)-N-methyl-N-(1-phenylpropan-2-yl)prop-1-yn-3-amine

sibutramin

sibutramine

(±)-dimetil-1-[1-(4-klorfenil) ciklobutil]-N, N, 3-trimetilbutan-1-amin

(±)-dimethyl-1-[1-(4-chlorophenyl) cyclobutyl]-N, N, 3-trimethylbutan-1-amine

strihnin

strychnine

tuaminoheptan

tuaminoheptane

heptan-2-amin

heptan-2-amine

i ostale tvari slične kemijske strukture i/ili sličnog biološkog učinka.

7. GLUKOKORTIKOSTEROIDI

Glukokortikosteroidi koji su namijenjeni oralnoj, intravenskoj, intramuskularnoj ili rektalnoj primjeni.

8. BETA-BLOKATORI

Antagonisti β-adrenergičkih receptora.

9. NEODOBRENE TVARI

Farmakološka tvar koja nije navedena u bilo kojem drugom dijelu ove Liste i koja nije odobrena za terapijsku uporabu kod ljudi od strane niti jednog državnog regulatornog zdravstvenog tijela (npr. lijekovi u pretkliničkoj ili kliničkoj fazi razvoja ili lijekovi čiji je razvoj prekinut, tvari odobrene samo za uporabu u veterini).

II.

Ova Lista ne sadrži tvari koje su propisane Popisom droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga (»Narodne novine«, broj 50/2009, 2/2010 i 19/2011).

III.

Ova Lista tvari zabranjenih u sportu stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-02/112

Urbroj: 534-10-1-1-1/2-13-01

Zagreb, 10. rujna 2013.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.