Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja

NN 118/2013 (20.9.2013.), Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja

118 20.09.2013 Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2521

Na temelju članka 21. stavak 1. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12) i članka 2. stavak 1. Pravilnika o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja (»Narodne novine«, broj 65/07) ministar pravosuđa donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNI LISTE STEČAJNIH UPRAVITELJA

I. Lista stečajnih upravitelja utvrđena Rješenjem ministra pravosuđa klasa: 133-04/07-01/3, urbroj: 514-02-01-11-13 od 18. srpnja 2011. godine (»Narodne novine«, broj 88/11, 123/11, 151/11, 31/12, 73/12, 146/12, 42/13 i 71/13) dopunjuje se i uvrštavaju se:

Red.br.

Ime i prezime

Odvjetnik

MB

Zanimanje

Rješenje (svjedodžba) o položenom ispitu za stečajnog upravitelja

Radno iskustvo

Adresa – telefon

339.

JUGOSLAV PURAN

DA, MB: 80160611

dipl. pravnik

UP/I-133-04/02-01/24 od 30. prosinca 2002. g.

Bjelovar, Josipa Jelačića 12, tel. 043/243-081, 098/377-981

340.

DANIJEL STANIĆ

dipl. inženjer prometa

UP/I-133-04/13-01/3 od 24. travnja 2013. g.

Slavonski Brod, Joze Martinovića 4, tel. 035/255-391, mob. 098/850-284

341.

GORDANA ŠTIFTER DRAŠČIĆ

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/13-01/15 od 12. lipnja 2013. g.

Jurdani, Obadi 90c, mob. 091/6330-072

342.

SANDA PAŠULD

DA, MB: 80157530

dipl. pravnica

UP/I-133-04/13-01/18 od 12. lipnja 2013. g.

Osijek, M. Divalta 24, tel. 031/215-977, mob. 091/2540-561

343.

VLATKA NAD
FRGAČIĆ

dipl. pravnica

UP/I-133-04/13-01/12 od 12. lipnja 2013. g.

Zagreb, Pirovec gornji 46, tel. 01/4670-264, mob. 098/288-275

344.

ALMA OPAČAK

DA, MB: 80364179

dipl. pravnica

UP/I-133-04/13-01/21 od 13. lipnja 2013. g.

Slavonski Brod, Augusta Cesarca 12, tel. 035/410-161, mob. 091/5318-154

345.

ANTE VUKAŠINA

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/13-01/19 od 13. lipnja 2013. g.

Zadar, Dr. Franje Tuđmana 46C, tel. 023/305-255, mob. 098/445-722

II. U Rješenju o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja (»Narodne novine« br. 88/11) u točki I., pod rednim brojem 204. Martina Grgec mijenja se adresa tako da umjesto: »Zagreb, Kvaternikov trg 10« treba stajati: »Zagreb, Bukovačka cesta 51«.

III. U Rješenju o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja (»Narodne novine«, br. 71/13) u točki I., pod rednim brojem 338. Milena Stojovska u koloni »Odvjetnik MB« dodaju se riječi: »DA, MB: 80440827« i mijenja se adresa tako da umjesto: »Plomin, Plomin Luka 3/1, mob. 099/7031-844« treba stajati: »Pula, Dobrilina 9, mob. 099/7031-844«.

III. Ovo Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja primjenjuje se danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-04/07-01/3

Urbroj: 514-03-02-02-13-195

Zagreb, 13. rujna 2013.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.