Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 119/2013 (25.9.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2555

Na osnovi članka 24. stavak 3. Zakona o obveznom zdravstveno osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13.) i 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 43. sjednici održanoj 6. rujna 2013. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13. i 93/13.) Popis pomagala iz članka 7. stavke 3. mijenja se:

Podaci upisani pod šifrom HZZO-a prema ISO 9999, mijenjaju se i glase:


U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala tekst uz indikacije pod rednim brojem 168. i 174. mijenja se i glasi:

»Osigurane osobe na jednoj dozi inzulina dnevno ili druge subkutane terapije za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksenatidom) ostvaruju pravo na 100 komada, a osigurane osobe na dvije ili više doza inzulina dnevno ili druge subkutane terapije za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksenatidom) ostvaruju pravo na najviše 200 komada.«

U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala tekst uz indikaciju pod rednim brojem 170. mijenja se i glasi:

»Osigurane osobe na jednoj dnevnoj dozi inzulina ili drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksenatidom) ostvaruju pravo na 100 komada za 3 mjeseca. Osigurane osobe koje su na dvije dnevne doze inzulina ili na drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksenatidom) ostvaruju pravo na 200 komada za 3 mjeseca, a osigurane osobe na tri ili više dnevnih doza inzulina ili drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksenatidom) ostvaruju pravo na najviše 300 komada za 3 mjeseca.

»Osigurane osobe koje šećernu bolest liječe tabletama – ostvaruju pravo na 50 komada za 6 mjeseci, osigurane osobe koje primaju inzulin jednom dnevno ili su na terapiji eksenatidom ostvaruju pravo na 90 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin 2 puta dnevno ostvaruju pravo na 180 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin 3 puta dnevno ostvaruju pravo na 275 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin više od 3 puta dnevno ostvaruju pravo na najviše 375 komada za 3 mjeseca. Osigurane osobe ostvaruju pravo na pomagalo isključivo uz predočenje dnevnika ili softvera samokontrole. Iznimno, za djecu do 18. godine života s lošom regulacijom šećera u krvi koja su na terapiji inzulinom i za trudnice na terapiji inzulinom, može se odobriti do 500 trakica za 3 mjeseca.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/279

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 6. rujna 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

119 25.09.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 119 25.09.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima