Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

NN 121/2013 (30.9.2013.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

HRVATSKA NARODNA BANKA

2601

Na temelju članka 174. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/2008., 74/2009., 153/2009., 108/2012. i 54/2013.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I BONITETNOM IZVJEŠĆIVANJU

Članak 1.

U Uputi za izradu i dostavljanje datoteke statističkog i bonitetnog izvješća, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 35/2010., 95/2010., 146/2010., 68/2011. i 37/2012.), u Prilogu 6. Upisivanje vrijednosti obilježja instrumenata u tablici se mijenja redak 292 i dodaje se redak 348 te oni glase:

Članak 2.

U Prilogu 7. Upisivanje vrijednosti obilježja »Vrsta iznosa« po instrumentima i Prilogu 8. Povezanost obilježja »Portfelj« i »Vrsta iznosa« mijenjaju se polja »Primjena do izvještajnog datuma« u recima 1841, 1842, 1843, 2239 i 2240, koja glase:

Članak 3.

U Prilogu 11. Dostavljanje izvješća postojeća se tablica zamjenjuje novom tablicom, koja glasi:

Članak 4.

U podtočki 3.5. Dopunski izvještajni slogovi pod 3.5.3. Kontrole dopunskih slogova mijenja se sljedeća kontrola:

Ako je Rizik = 'AA' ili 'A9' tada Vrsta iznosa ne smije biti = '05' ili '06'                                                

495

i glasi:

Ako je Rizik = 'AA' ili 'A9' tada Vrsta iznosa ne smije biti = '05' ili '06' – primjena do uključivo 20. listopada 2013.

Ako je Rizik = 'AA' ili 'A9' tada Vrsta iznosa ne smije biti = '06' – primjena od 31. listopada 2013.

    495

Članak 5.

U podtočki 4.3. ER2 u dijelu Napomena: Formule za izračun ukupne aktive i pasive

mijenja se sljedeća kontrola:

A = sum (A*) – 2x(A1101 + A1102 + A1103)

i glasi:

A = sum (A*) – 2x(A1101 + A1102 + A1103) – primjena do uključivo 20. listopada 2013.

A = sum (A*) – primjena od 31. listopada 2013.

Članak 6.

Prvo izvještajno razdoblje za primjenu ove Odluke jest 31. listopada 2013.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 222-020/09-13/BV

Zagreb, 17. rujna 2013.

Guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

121 30.09.2013 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju 121 30.09.2013 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju 121 30.09.2013 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju