Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje

NN 122/2013 (2.10.2013.), Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2617

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 18. stavka 6., članka 33. stavka 3. i članka 34. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, broj 81/13), i članka 18. stavka 2. Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (»Narodne novine«, br. 86/10, 7/11 i 74/13) objavljuje

POPIS

REFERENTNIH LABORATORIJA ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE

I.

1. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb

Mlijeko i mliječni proizvodi

Područje ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Mlijeko

Određivanje udjela mliječne masti

– gravimetrijska, referentna metoda

HRN EN ISO 1211/2001

Mlijeko

Određivanje udjela mliječne masti

– rutinska metoda

HRN ISO 2446:2009

Mlijeko

Određivanje udjela dušika (bjelančevina)

– makrometoda, referentna metoda

HRN EN ISO 8968-2:2003

Mlijeko

Određivanje udjela laktoze

– enzimatska meoda

HRN ISO 5765-1:2003

Mlijeko

Određivanje udjela mliječne masti, bjelančevina i laktoze

– spektrofotometrijska, standardna metoda

HRN ISO 9622:2001

Mlijeko

Određivanje točke ledišta

– krioskopska, referentna metoda

HRN EN ISO 5764:2010

Mlijeko

Određivanje udjela uree

– metoda kontinuiranog mjerenja, standardna metoda

RU 4.2-1-KA-10

(metoda Referentnog laboratorija)

Mlijeko

Određivanje broja mikroorganizama (kolonija)

– horizontalna, referentna metoda

HRN EN ISO 4833:2008

Mlijeko

Određivanje broja mikroorganizama

– protočna citometrija, standardna metoda

RU 4.2-1-MA-2

(metoda Referentnog laboratorija na temelju upute proizvođača insrumenta BactoScan FC)

Mlijeko

Određivanje broja somatskih stanica

– mikroskopska, referentna metoda

HRN EN ISO13366-1:2008

Mlijeko

Određivanje broja somatskih stanica

– fluoro-opto-elektronska, standardna metoda

HRN EN ISO 13366-2:2007

Mlijeko

Određivanje udjela kazeina

– direktna metoda

ISO 17997-2:2004

HRN EN ISO 8968-2:2003

Mlijeko

Određivanje pH vrijednosti

– ionometrijska metoda

RU 4.2-1-FA-3

(metoda Referentnog laboratorija na temelju uputa proizvođača Mettler Toledo)

Mlijeko

Određivanje udjela suhe tvari

– referentna metoda

HRN ISO 6731:1999

Mliječni proizvodi

Određivanje pH vrijednosti

– ionometrijska metoda

RU 4.2-1-FA-3

(metoda Referentnog laboratorija na temelju uputa proizvođača Mettler Toledo)

Vrhnje, evaporirano mlijeko

Određivanje udjela suhe tvari (vode)

– referentna metoda

HRN ISO 6731:1999

Sir

Određivanje udjela ukupnih klorida

– titrimetrijska metoda

AOAC 935.43 (33.7.10):2000

Sir

Određivanje udjela dušika (bjelančevina)

– makrometoda, referentna metoda

HRN EN ISO 8968-2:2003

(modificirana)

Sir

Određivanje udjela masti

– Van Gulikova metoda

HRN ISO 3433:2009

Sir

Određivanje udjela masti

– gravimetrijska, referentna metoda

HRN EN ISO 1735:2008

Sir

Određivanje udjela suhe tvari

– referentna metoda

HRN EN ISO 5534:2008

Vrhnje

Određivanje udjela masti

– gravimetrijska, referentna metoda

HRN EN ISO 2450:2008

Jogurt, vrhnje

Određivanje udjela dušika (bjelančevina)

– makrometoda, referentna metoda

HRN EN ISO 8968-2:2003

(modificirana)

Jogurt

Određivanje udjela suhe tvari

– referentna metoda

ISO 13580:2005

Jogurt

Određivanje udjela masti

– gravimetrijska, referentna metoda

HRN EN ISO 1211:2001

(modificirana)

Jogurt

Određivanje titracijska kiselosti

– potenciometrijska metoda

HRN ISO 11869:1999

2. Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, 21000 Split

Praćenje morskih biotoksina

Područje ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Školjkaši

Određivanje sadržaja DSP toksina

Biološki test na miševima, Yasumoto et al. (1984)

Školjkaši

Određivanje sadržaja DSP toksina

Biološki test na miševima, Sar et al. (2000)

Školjkaši

Određivanje sadržaja PSP toksina

Biološki test na miševima, AOAC (2000)

Školjkaši

Određivanje sadržaja ASP toksina

HPLC analiza, Quilliam et al. (1995)

3. Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, 10000 Zagreb

Meso peradi

Odjel za veterinarsko javno zdravstvo, Laboratorij za analitičku kemiju, HVI Zagreb

Područje ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Meso i mesni proizvodi

Određivanje udjela vode

ISO 1442:1997

Određivanje količine sirovih bjelančevina

HRN ISO 937:1999

Određivanje ukupne količine masti

HRN ISO 1443:1999

Određivanje količine nitrita

HRN EN 12014-3:2007

Određivanje količine polifosfata

HRN ISO 13730:1999

Određivanje količine hidroksiprolina

HRN ISO 3496:1999

Escherichia coli, uključujući verotoksigene sojeve vrste E. coli

Laboratorij za mikrobiologiju hrane, HVI Zagreb

Područje ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Hrana i hrana za životinje

Metoda brojenja beta-glukuronidaza pozitivne E. coli – Dio 2.: Brojenje kolonija pri 44 °C uporabom 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide

HRN ISO 16649-2:2001

Horizontalna metoda za brojenje beta–glukuronidase-pozitivne E. coli – Dio 3: Postupak najvjerojatnijeg broja upotrebom 5-bromo-4-kloro-3-indolil-beta-D-glukuronida

HRN ISO/TS 16649-3:2008

Horizontalna metoda za otkrivanje Escherichia coli O157

HRN EN ISO 16654:2003

Koagulaza pozitivni stafilokoki, uključujući Staphylococcus aureus

Laboratorij za mikrobiologiju hrane, HVI Zagreb

Područje ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Hrana i hrana za životinje

Horizontalni postupak brojanja koagulaza pozitivnih stafilokoka (Staphylococcus aureus i druge vrste) – Dio 1.: Postupak primjene Baird-Parkerove hranjive podloge

HRN EN ISO 6888-1:2004

Određivanje stafilokoknih enterotoksina tipa SEA do SEE VIDAS® SET2 metodom

A) European screening methods of the EURL Version 5, September, 2010

B) AOAC Ref. 2007.06

Paraziti (rod Trichinella)

Laboratorij za dijagnostiku Veterinarskog zavoda Vinkovci

Područje ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Meso životinja za jelo i divljači

Umjetna probava (Trichinella)

Commision regulation (EC) N0 2075/2005, Annex I Detection methods, Chapter I Reference method of detection

Pravilnik (»Naroden novine« 6/08) o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu. Prilog I., metode pretraživanja, poglavlje I. Referentna metoda pretraživanja

Proteini životinjskog podrijetla u hrani za životinje

Laboratorij za mikrobiologiju hrane za životinje, HVI Zagreb

Područje ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Hrana za životinje

Horizontalna metoda za

otkrivanje Salmonella spp.

HRN EN ISO

6579:2003/Ispr.1:2008

Postupak brojenja kolonija kvasaca i plijesni u proizvodima koji imaju aktivnost vode manju ili jednaku 0,95

ISO 21527-2:2008

Mikroskopska metoda za determinaciju dijelova animalnih tkiva u krmivima i krmnim smjesama

Pravilnik o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za provedbu službenih kontrola hrane za životinje (»Naroden novine« br. 146/10)

Prilog VI

Rezidue veterinarskih lijekova i kontaminanata u hrani životinjskog podrijetla

Laboratorij za određivanje rezidua, HVI Zagreb

Područje ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metode ispitivanja

Mišićno tkivo, bubrežno tkivo, tkivo jetre, mlijeko, jaja

Orijentacijska EIA metoda za određivanje kloramfenikola

SOP Z-I-2-AM01

Rev 05

2012-10-10

Orijentacijska EIA metoda za određivanje sulfonamida: sulfametazina, sulfamerazina, sulfisoksazola, sulfadiazina i sulfakloropiridazina

SOP Z-I-2-AM07

Rev 04

2010-10-10

Orijentacijska EIA metoda za određivanje neomicina

SOP Z-I-2-AM04

Rev 04

2009-10-26

Mišićno tkivo, bubrežno tkivo, tkivo jetre, masno tkivo, mlijeko

Orijentacijska EIA metoda za određivanje gentamicina

SOP Z-I-2-AM03

Rev 03

2009-10-26

Mišićno tkivo, bubrežno tkivo, tkivo jetre, mlijeko, jaja, med

Orijentacijska EIA metoda za određivanje streptomicina i dihidrostreptomicina

SOP Z-I-2-AM16

Rev 05

2013-01-28

Orijentacijska EIA metoda za određivanje tetraciklina i klortetraciklina

SOP Z-I-2-AM06

Rev 03

2009-08-27

Mišićno tkivo, jaja, mlijeko, med

Određivanje antimikrobnih supstancija ekstrakcijskom metodom

SOP Z-I-2-AM33

Rev 01

2010-03-03

Mišićno tkivo, bubrežno tkivo, tkivo jetre, mlijeko, med

Orijentacijska EIA metoda za određivanje tilozina

SOP Z-I-2-AM12

Rev 03

2009-06-01

Mišićno tkivo, jaja

Orijentacijska EIA metoda za određivanje kinolona: enrofloksacina, flumekina i marbofloksacina

SOP Z-I-2-AM34

Rev 01

2009-10-14

Tkivo jetre, jaja

Orijentacijska EIA metoda za određivanje nikarbazina

SOP Z-I-2-AM15

Rev 02

2009-11-09

Tkivo jetre, mlijeko

Orijentacijska EIA metoda za određivanje kortikosteroida: deksametazona, betametazona, flumetazona i prednizolona

SOP Z-I-2-AM27

Rev 01

2009-10-14

Mlijeko

Određivanje antibakterijskih tvari u mlijeku Delvotestom®

SOP Z-I-2-AM28

Rev 04

2010-03-03

Orijentacijska EIA metoda za određivanje enrofloksacina

SOP Z-I-2-AM14

Rev 03

2009-06-30

Orijentacijska EIA metoda za određivanje flumekina

SOP Z-I-2-AM31

Rev 01

2009-07-13

Orijentacijska EIA metoda za određivanje aflatoksina M1

SOP Z-I-2-AM09

Rev 04

2013-02-06

Direktna metoda određivanja olova i kadmija u mlijeku i tekućim mliječnim proizvodima pomoću AAS-a

SOP Z-I-2-AM59

Rev 00

2012-08-08

Mišićno tkivo

Određivanje kadmija atomskom apsorpcijskom spektrometrijom

SOP Z-I-2-AM17

Rev 03

2009-05-04

Određivanje olova atomskom apsorpcijskom spektrometrijom

SOP Z-I-2-AM18

Rev 03

2009-05-04

Mišićno tkivo, bubrežno tkivo, mlijeko, riba

Određivanje žive direktnim spaljivanjem na živinom analizatoru u hrani životinjskog podrijetla

SOP Z-I-2-AM32

Rev 01

2010-04-08

Mišićno tkivo,

mlijeko, jaja, med

Određivanje kloramfenikola u mišiću, mlijeku, jajima i medu kombiniranom metodom tekućinske kromatografije – spektrometrije masa (LC-MS/MS)

SOP Z-I-2-AM08

Rev 02

2013-01-22

Jaja, mišićno tkivo,

mlijeko

Određivanje nitrofurana u mlijeku, mišiću i jajima (LC-MS/MS)

SOP Z-I-2-AM05

Rev 01

2012-12-24

Određivanje sulfonamida, trimetoprima i dapsona u jajima, mišiću i mlijeku (LC-MS/MS)

SOP Z-I-2-AM35

Rev 02

2013-01-23

Med

Određivanje sulfonamida, trimetoprima i dapsona u medu (LC-MS/MS)

SOP Z-I-2-AM63

Rev 00

2013-01-21

Jetra

Određivanje kokcidiostatika u jetri

(LC-MS/MS)

SOP Z-I-2-AM58

Rev 02

2013-01-25

Jaja

Određivanje kokcidiostatika u jajima

(LC-MS/MS)

SOP Z-I-2-AM55

Rev 02

2012-12-18

Hrana za životinje

Određivanje Cd, Pb, As, Cu i Zn u hrani za životinje pomoću ICP-OES

SOP Z-I-2-AM60

Rev 00

2012-02-28

Određivanje kokcidiostatika u stočnoj hrani

(LC-MS/MS)

SOP Z-I-2-AM56

Rev 02

2012-08-20

Laboratorij za analitičku kemiju

Područje ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Jetra životinja

Određivanje beta-agonista

(LC-MS/MS metoda)

SOP Z-I-4-PA 03

Rev 02

2013-02-06

Rod Campylobacter

Laboratorij za mikrobiologiju hrane, HVI Zagreb

Područje ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Hrana i hrana za životinje

Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti i brojenje Campylobacter spp. – Dio 1.: Metoda dokazivanja

HRN EN ISO 10272-1:2008

Horizontalna metoda za dokazivanje prosutnosti i brojenje Campylobacter spp. – Dio 2.: Postupak određivanja broja kolonija

HRN ISO/TS 10272-2:2008

Teški metali u hrani i hrani za životinje

Laboratorij za određivanje rezidua, HVI Zagreb

Područje ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Mišićno tkivo

Određivanje kadmija atomskom apsorpcijskom spektrometrijom

SOP Z-I-2-AM17

Rev 03

2009-05-04

Određivanje olova atomskom apsorpcijskom spektrometrijom

SOP Z-I-2-AM18

Rev 03

2009-05-04

Mišićno tkivo, bubrežno tkivo, mlijeko, riba

Određivanje žive direktnim spaljivanjem na živinom analizatoru u hrani životinjskog podrijetla

SOP Z-I-2-AM32

Rev 01

2010-04-08

Mlijeko

Direktna metoda određivanja olova i kadmija u mlijeku i tekućim mliječnim

proizvodima pomoću AAS-a

SOP Z-I-2-AM59

Rev 00

2012-08-08

Hrana za životinje

Određivanje Cd, Pb, As, Cu i Zn u hrani za životinje pomoću ICP-OES

SOP Z-I-2-AM60

Rev 00

2012-02-28

Transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE)

Laboratorij za patologiju preživača i transmisivne spongiformne encefalopatije, HVI Zagreb – goveđe spongiformne encefalopatije

Područje ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Moždano tkivo goveda

Određivanje goveđe spongiformne encefalopatije (GSE) testom Prionics Check WESTERN

SOP Z-IV-2 MT 01 Rev 04

2010-12-14

Određivanje goveđe spongiformne encefalopatije (GSE) testom Prionics Check PRIOSTRIP

SOP Z-IV-2 MT 02 Rev 04

2010-12-14

Moždano tkivo goveda i malih preživača

Određivanje goveđe spongioformne encefalopatije (GSE) i grebeža ovaca u moždanom tkivu testom IDEXX HerdCheck BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA

SOP Z-IV-2 MT 03 Rev 01

2013-03-12

Listeria monocytogenes

Laboratorij za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje Veterinarskog zavoda Rijeka

Područje ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Hrana i hrana za životinje

Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti i određivanje broja stanica bakterije L. monocytogenes, 1. dio – metoda dokazivanja

HRN EN ISO 11290-1:1999+A1:2008.

Hrana i hrana za životinje

Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti i određivanje broja stanica bakterije L. monocytogenes, 2. dio – metoda brojanja,

HRN EN ISO 11290-2:1999+A1:2008

Okolišni uzorci

Horizontalna metoda za uzorkovanje s površina upotrebom otiska i brisa za detekciju bakterije Listeria monocytogenes

HRN EN ISO 18593:2008

Rezidue pesticida

Laboratorij za određivanje rezidua, HVI Zagreb

Područje ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metode ispitivanja

Mast iz hrane životinjskog podrijetla

Određivanje ostataka pesticida (aldrin, cisklordan, trans-klordan, klorbenzilat, p,p–DDD, p,p-DDE, o,p–DDT, p,p-DDT, dieldrin, endosulfan alfa, endosulfan beta, endosulfan sulfat, endrin, heksaklorbenzen,

HCH alfa, HCH-beta, HCH gama (lindan), heptaklor, heptaklorepoksid-egzo,

heptaklorepoksid-endo, metoksiklor, pentakloranilin, kvintozen, teknazen, azinfos-etil, bromofos-etil, karbofention,

klorfeninfos, klorpirifos, kloriprifos-metil, diklorvos, diazinon, etion, fenitrotion,

fenklorfos, fention, malaokson, malation, metidation, mevinfos, paraokson-metil, paration, paration-metil, pirimifos-metil,

profenofos, propetamfos, pirazofos, tetraklorvinfos, triazofos, aletrin, bifentrin,

ciflutrin, cipermetrin, deltametrin, fenpropartrin, fenvalerat, permetrin, resmetrin, tetrametrin, karbaril, karbofuran, pirimikarb, amitraz, kumafos) i PCB-ima (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180) u masnoći iz hrane životinjskog podrijetla primjenom plinske kromatografije –tandemske spektrometrije masa (GC-MS/MS)

SOP Z-I-2-AM37

Rev 02

2013-02-07

Analiziranje i testiranje zoonoza

Laboratorij za mikrobiologiju hrane, HVI Zagreb

Područje ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Hrana i hrana za životinje

Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti Salmonella spp.

HRN EN ISO 6579:2003 / Ispr. 1:2008

Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti, brojenje i serotipizaciju Salmonella – dio 3. Smjernice za serotipizaciju Salmonella spp.

ISO / TR 6579-3:2012

Antimikrobna rezistencija

Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju, HVI Zagreb

Područje ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Izolati bakterija

Određivanje osjetljivosti gram – negativnih bakterija prema antimikrobnim lijekovima disk difuzijskom metodom

CSLI M31 A3:2008 Performance standards for antimicrobial disk and dilution susceptibility tests for bacteria isolated from animals; approved standards

Izolati gram-negativnih bakterija

Određivanje minimalnih inhibicijskih koncentracija gram-negativnih bakterija mikrodilucijskom metodom

SOP Z-II-2-35

Rev 00

2012-02-29

Izolati Salmonella spp.

Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti, brojenje i serotipizaciju Salmonella – Dio.3 Smjernice za serotipizaciju Salmonella spp.

ISO/TR 6579-3:2012

Monitoring virusnih i bakterioloških zagađenja školjkaša

Laboratorij za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje, HVI Split

Područje ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Žive školjke, ježinci, plaštenjaci i puževi i njihovi proizvodi

Horizontalna metoda brojenja beta – glukuronidaza pozitivne Escherichia coli – MPN metoda uporabom 5-bromo-4-kloro-3-indolil-beta-D-glukuronida

HRS ISO/TS 16649-3:2008

(ISO/TS 16649-3:2005)

Žive školjke, ježinci, plaštenjaci i puževi i njihovi proizvodi

Horizontalna metoda za otkrivanje Salmonella spp.

HRN EN ISO 6579:2003

(ISO 6579:2002;

EN ISO 6579:2002)

HRN EN ISO 6579:2003/Ispr.1:2008

(ISO6579:2002/Corr.1:2004;

EN ISO 6579:2002/AC:2006)

4. Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar«, Mirogojska cesta 16, 10000 Zagreb

Mikotoksini

Područje

ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Hrana i hrana za životinje

Određivanje mikotoksina

kombinirana metoda tekućinske kromatografije – spektrometrije masa (LC-MS/MS) te HPLC i ELISA tehnika

5. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za zdravstvenu ekologiju, Rockeffelerova 7, 10000 Zagreb

Listeria monocytogenes

Područje ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Hrana i hrana za životinje

Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti bakterije Listeria monocytogenes

HRN EN ISO 11290-1:1999

HRN EN ISO 11290-

1:1999/A1:2008

Metoda za dokazivanje antigena bakterije Listeria monocytogenes

VIDAS® metodom

Metoda prema uputi Vitek Immuno Diagnostic Assay System (VIDAS®),

bioMerieux;

Oznaka: P-MIK-13

Izdanje: 1/2

Datum: 8. 11. 2011.

Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti i određivanje broja bakterije Listeria monocytogenes

Metoda određivanja broja

HRN EN ISO 11290-2:1999

HRN EN ISO 11290-

2:1999/A1:2008

Koagulaza pozitivni stafilokoki, uključujući Staphylocoocus aureus

Područje ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Hrana i hrana za životinje

Metoda za dokazivanje stafilokoknog enterotoksina VIDAS® metodom

Metoda prema uputi Vitek Immuno Diagnostic Assay System (VIDAS®),

bioMerieux;

Oznaka: P-MIK-14

Izdanje: 1/2

Datum: 8. 11. 2011.

Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti i određivanje broja koagulaza pozitivnih stafilokoka (Staphyloccocus aureus i druge vrste)

HRN EN ISO 6888-1:2004

Rezidue pesticida

Područje ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Žitarice i hrana za životinje

Multirezidualna metoda za određivanje ostataka pesticida primjenom vezanog sustava GC-MS

HRN EN 12393-1:2008

HRN EN 12393-2:2008

HRN EN 12393-3:2008

Voće i povrće, uključujući ono s visokim sadržajem vode i kiselina

Multirezidualna metoda za određivanje ostataka pesticida primjenom vezanog sustava GC-MS

HRN EN 12393-1:2008

HRN EN 12393-2:2008

HRN EN 12393-3:2008

Teški metali u hrani i hrani za životinje

Područje ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Sokovi od voća i povrća

Određivanje količine natrija, kalija, kalcija i magnezija atomskom apsorpcijskom spektrometrijom (AAS)

HRN EN 1134:2001

Hrana

Određivanje ukupnog kositra u voću i povrću konzerviranom u limenkama tehnikom plamene atomske apsorpcijske spektrometrije (AAS)

HRN CEN/TS 15506:2007

Određivanje ukupnog udjela žive u hrani Analizatorom žive AMA 254

Prilagođena metoda prema uputi proizvođača opreme

AMA 254 Advanced Mercury Analyser Operating manual, 2002, Altec Ltd.

Oznaka: P-MET-10

Izdanje: 1/1,

Datum: 18. 7. 2003.

Određivanje natrija, magnezija i kalcija atomskom apsorpcijskom spektrometrijom nakon mikrovalne razgradnje

HRN EN 15505:2008

Određivanje cinka, bakra i željeza atomskom apsorpcijskom spektrometrijom nakon mikrovalne razgradnje

HRN EN 14084:2003

II.

Objavom ovog popisa prestaje važiti popis objavljen u »Narodnim novinama« broj 49/11 od 29. travnja 2011. godine.

Klasa: 310-26/13-01/184

Urbroj: 525-09/1177-13-1

Zagreb, 19. rujna 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

122 02.10.2013 Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje