Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini

NN 123/2013 (4.10.2013.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2645

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96 i 72/13), točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/13-01/21, urbroj: 5030115/1-13-08 od 26. rujna 2013., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

MR. SC. NEBOJŠA KOHAROVIĆ postavlja se za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini, sa sjedištem u Pekingu.

Ova Odluka stupa na snagu 15. listopada 2013. godine.

Klasa: 018-07/13-02/39

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 27. rujna 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.