Odluka o postavljanju izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Češkoj Republici

NN 123/2013 (4.10.2013.), Odluka o postavljanju izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Češkoj Republici

123 04.10.2013 Odluka o postavljanju izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Češkoj Republici

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2646

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96 i 72/13), točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/13-01/22, urbroj: 5030115/1-13-08 od 26. rujna 2013., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

INES TROHA BRDAR postavlja se za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Češkoj Republici, sa sjedištem u Pragu.

Ova Odluka stupa na snagu 15. listopada 2013. godine.

Klasa: 018-07/13-02/40

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 27. rujna 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.