Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu

NN 124/2013 (9.10.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu

124 09.10.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2669

Na temelju članka 28. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, broj: 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA ZA PIROTEHNIČKA SREDSTVA TE UVJETIMA ZA NJIHOVU PODJELU

Članak 1.

U Pravilniku o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu (»Narodne novine« broj: 34/10) članak 12. mijenja se i glasi:

»Pirotehnička sredstva ne smiju sadržavati detonacijski eksploziv osim crnog baruta i smjese za stvaranje bljeska, osim pirotehničkih sredstava razreda P1, P2, T2 i razreda IV koja zadovoljavaju sljedeće uvjete:

– eksploziv nije moguće jednostavno odvojiti od pirotehničkog sredstva;

– za razred P1, pirotehničko sredstvo nije eksplozivno i tako kako je oblikovano i napravljeno ne može aktivirati sekundarne eksplozive;

– za razred IV, T2 i P2, pirotehničko sredstvo nije oblikovano i nije namijenjeno da djeluje kao eksploziv, ili, ako je oblikovano za eksploziju, tako kako je oblikovano i napravljeno ne može aktivirati sekundarne eksplozive.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Broj: 511-01-152-64629-2013
Zagreb, 1. listopada 2013.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.