Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 125/2013 (11.10.2013.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2706

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima objavljenom u »Narodnim novinama« broj 119/13., uočena je pogreška te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima objavljenom u »Narodnim novinama« broj 119/13., tekst u članku 1. stavka 2. zamjenjuje se tekstom:

»U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala tekst uz indikaciju pod rednim brojem 168. mijenja se i glasi:

»Osigurane osobe na jednoj dozi inzulina dnevno ili druge sub-

kutane terapije za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksenatidom) ostvaruju pravo na 100 komada, a osigurane osobe na dvije ili više doza inzulina dnevno ili druge subkutane terapije za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksenatidom) ostvaruju pravo na najviše 200 komada.«

U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala tekst uz indikaciju pod rednim brojem 170. mijenja se i glasi:

»Osigurane osobe na jednoj dnevnoj dozi inzulina ili drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksenatidom) ostvaruju pravo na 100 komada za 3 mjeseca. Osigurane osobe koje su na dvije dnevne doze inzulina ili na drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksenatidom) ostvaruju pravo na 200 komada za 3 mjeseca, a osigurane osobe na tri ili više dnevnih doza inzulina ili drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest (odnosi se na terapiju eksenatidom) ostvaruju pravo na najviše 300 komada za 3 mjeseca.«

U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala tekst uz indikaciju pod rednim brojem 174. mijenja se i glasi:

»Osigurane osobe koje šećernu bolest liječe tabletama ostvaruju pravo na 50 komada za 6 mjeseci, osigurane osobe koje primaju inzulin jednom dnevno ili su na terapiji eksenatidom ostvaruju pravo na 90 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin 2 puta dnevno ostvaruju pravo na 180 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin 3 puta dnevno ostvaruju pravo na 275 komada za 3 mjeseca, osigurane osobe koje primaju inzulin više od 3 puta dnevno ostvaruju pravo na najviše 375 komada za 3 mjeseca. Osigurane osobe ostvaruju pravo na pomagalo isključivo uz predočenje dnevnika ili softvera samokontrole. Iznimno, za djecu do 18. godine života s lošom regulacijom šećera u krvi koja su na terapiji inzulinom i za trudnice na terapiji inzulinom, može se odobriti do 500 trakica za 3 mjeseca.«

Klasa: 025-04/13-01/279

Urbroj: 338-01-01-13-2

Zagreb, 10. listopada 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.