Odluka o dodjeli priznanja Hrvatske državne nagrade Hrvatskom crvenom križu

NN 126/2013 (16.10.2013.), Odluka o dodjeli priznanja Hrvatske državne nagrade Hrvatskom crvenom križu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2724

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2., 3. i 25. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI PRIZNANJA

Hrvatska državna nagrada, za iznimno i uspješno ostvarivanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja, izuzetnog doprinosa i zasluga u poštovanju međunarodnog humanitarnog prava i zaštiti ljudskih prava u Republici Hrvatskoj i u svijetu, a u prigodi 135. godišnjice osnivanja i kontinuiranog djelovanja, dodjeljuje se

HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU.

Klasa: 061-01/13-02/01

Urbroj: 71-05-04/1-13-01

Zagreb, 27. rujna 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.