Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2013. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

NN 126/2013 (16.10.2013.), Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2013. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

2742

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 3/2013.

Lista zaštićenih kulturnih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12) ministrica kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 01/2013. – Listu zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno člancima 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 30. 6. 2013. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna kulturna dobra, (b) pokretna kulturna dobra i (c) nematerijalna kulturna dobra:

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Adresa

Kulturno dobro

Prostorne međe

Rješenje

Broj registra

Katastarske čestice

Katastarske općine

Dubrovačko-neretvanska županija

Općina KONAVLE

Cavtat

Arheološko nalazište »Sustjepan« u Cavtatu

k. č. 693, 694/1, 679/3

Cavtat

Datum: 22. 5. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0118

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5996

Grad PLOČE

Baćina

Arheološko nalazište Zađe s ostacima ville rustice

kat. čest. zem. 756 (zk. ul. 801), 757, 758, 759, 760, (zk. ul. 336), 761/2 (zk. ul. 965), 769/1 (zk. ul. 1293), 769/2 (zk. ul. 1292), 770 (zk. ul. 696), 773/1, 773/6, 774, 1990/5 (zk. ul. 10), 773/2 (zk. ul. 705), 773/3, 1990/2 (zk. ul. 706), 773/4, 1990/1 (zk. ul. 703), 773/5, 1990/3 (zk. ul. 8), 1991 (zk. ul. 2020), 1989 (zk. ul. 340), 1990/4 (zk. ul. 707)

Baćina

Datum: 22. 5. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0115

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5997

Grad DUBROVNIK

Dubrovnik

Crkva Rozario i bratimska kuća

4619/1 (dio)

Dubrovnik

Datum: 17. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0145

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-6019

Dubrovnik

Crkva sv. Nikole

k. č. 4611 (odgovara č. zgr. 2392 (zk. ul. 557), č. zgr. 2393 (zk. ul. 556), č. zgr. 2394 (zk. ul. 556), č. zgr. 2391/2 (zk. ul. 557).

Dubrovnik

Datum: 26. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0102

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5980

Dubrovnik

Ladanjsko-gospodarski kompleks Vukota na Gornjem Konalu

č. zgr. 539 (zk. ul. 272) (prema novoj izmjeri dio k. č. 2441), č. zgr. 540 (zk. ul. 272) (prema novoj izmjeri dio k. č. 2441), č. zem. 1218 (zk. ul. 272) (prema novoj izmjeri dio k. č. 2441), č. zem. 1219 (zk. ul. 272) (prema novoj izmjeri dio k. č. 2442), č. zem. 1220 (zk. ul. 272) (prema novoj izmjeri dio k. č. 2442), č. zem. 1221 (zk. ul. 272) (prema novoj izmjeri dio k. č. 2442), č. zem. 1222 (zk. ul. 272) (prema novoj izmjeri dio k. č. 2442), č. zem. 1223 (zk. ul. 272) (prema novoj izmjeri dio k. č. 2441 i dio k. č. 2442), č. zem. 1224 (zk. ul. 272) (prema novoj izmjeri dio k. č. 2441, dio k. č. 2443 i dio k. č. 2444), č. zem. 1225 (zk. ul. 272) (prema novoj izmjeri dio k. č. 2441, dio k. č. 2443 i dio k. č. 2444), č. zem. 1226 (zk. ul. 272) (prema novoj izmjeri dio k. č. 2441, dio k. č. 2443 i dio k. č. 2444)

Dubrovnik

Datum: 11. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0134

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-6007

Dubrovnik

Palača Sponza, Svetog Dominika 1

k. č. 4610 (u zemljišnim knjigama č. zgr. 1854 i č. zgr. 1855 (zk. ul. 1987), k. o. Dubrovnik) i k. č. 4612 (u zemljišnim knjigama dio č. zgr. 1854 (zk .ul. 1987)

Dubrovnik

Datum: 26. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0103

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5981

Dubrovnik

Vrt ladanjsko-gospodarskog kompleksa na Gornjem Konalu (danas Barkiđija – Tikvica)

k. č. zem. 2481 i 2483 k. o. Dubrovnik (zk. č. zem. 1153, zk. č. zgr. 536/2 (zk. ul. 1514) i zk. č. zgr. 536/1(zk. ul. 1809)

Dubrovnik

Datum: 17. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0141

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-6023

Općina ŽUPA DUBROVAČKA

Gornji Brgat

Ostaci higijensko-sanitarnog kompleksa u Gornjem Brgatu

je zk. č. zgr. 1, 2, zk. č. zem. 176, 177 (k. č. zem. 4, 5, 6)

Gornji Brgat

Datum: 17. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0144

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-6021

Općina LUMBARDA

Lumbarda

Ljetnikovac na Bilin žalu

č. zgr. 2 (zk. ul. 1156), č. zgr. 517 (zk. ul. 1711), č. zgr. 518 (zk. ul. 1711), č. zem. 401 (zk. ul. 1237), č. zem. 402/1 (zk. ul. 1267), č. zem. 404 (zk. ul. 1165), č. zem. 406/2 (zk. ul. 1123), č. zem. 408/1 (zk. ul. 1267), č. zem. 408/2 (zk. ul. 1324), č. zem. 409 (zk. ul. 1719), č. zem. 410 (zk. ul. 952), č. zem. 412 (zk. ul. 1301), č. zem. 413/1 (zk. ul. 952), č. zem. 413/2 (zk. ul. 357), č. zem. 419/1 (zk. ul. 357), č. zem. 419/2 (zk. ul. 357)

Lumbarda

Datum: 25. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/10-06/0375

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-4863

Općina SLIVNO

Podgradina

Utvrda Brštanik

kat. čest. zgr. 22, 23, 24, kat. čest. zem. 45, 46, kat. čest. zgr. 1364, 1365, 1366, 1367, kat. čest. zem. 12987/2 (zk. ul. 537), 12473/1 (zk. ul. 2111), 39, 12473/616, 12473/617, 12473/618, 12473/619 (zk. ul. 387), 44/1 (zk. ul. 377), 44/2, 44/4 (zk. ul. 385), 44/3 (zk. ul. 380), 47/1, 47/2 (zk. ul. 1322), 52, 12473/641, 12473/642, 12473/643, 12473/644, 12473/645, 12473/646, 12473/647, 12473/648 (zk. ul. 391), 53 (zk. ul. 337), 87/2, (zk. ul. 2535), 87/3 (zk. ul. 376), 85/1, 87/1, 89, 12473/442, 12473/448, 12473/449, 12473/450, 12473/453, 12473/636, 12473/637, 12473/638, 12473/639, 12473/640 (zk. ul. 118), 86, 12473/451 (zk. ul. 129), 12473/452, 12473/620, 12473/621, 12473/622, 12473/623, 12473/624, 12473/625, 12473/626, 12473/627, 12473/628, 12473/629, 12473/630, 12473/631, 12473/632, 12473/633, 12473/634, 12473/635 (zk. ul. 544), 12473/443, 12473/445, 12473/446 (zk. ul. 402), 85/2 (zk. ul. 805).

Slivno

Datum: 13. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0121

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-6015

Slivno Ravno

Utvrda Smrdan Grad s crkvom Gospe Velike

čest. zgr. 1003 (zk. ul. 755), 1004, 1005, 1006/1 (zk. ul. 2660), 1006/2 (zk. ul. 832), 1006/3, 1006/4, čest. zem. 10181 (zk. ul. 469) i čest. zem. 10541 (zk. ul. 2111).

Slivno

Datum: 24. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/12-06/0264

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5833

Grad Zagreb županija

Grad GRAD ZAGREB

Zagreb

Višestambena osmerokatnica Vojne mornarice, Ulica grada Vukovara 52 A – E

k. č. 829 (odgovara zk. č. 829 (zk. ul. 4491) te k. č. 823/58 i 823/60 (odgovaraju dijelovima zk. č. 856 (zk. ul. 1872), zk. č. 830 (zk. ul. 24670), zk. č. 855 (zk. ul. 2743), zk. č. 831/1 (zk. ul. 24671, zk. č. 832/1 (zk. ul. 3718), zk. č. 823/1 (zk. ul. 24662).

Trnje

Datum: 24. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/12-06/0036

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-5

Z-5974

Zagreb

Višestambena zgrada »Kruge«, Ulica grada Vukovara 222 i 224

k. č. 1832 i 1831 (odgovara zk. č. 1832 i 1831 (zk. ul. 3775), oboje označeno kao jedinstveni objekt sagrađen na čkbr. 1831 i 1832 – deseterokatni objekt u Ulici Proleterskih brigada br. 222 i 224, površine 551 hvati ili 1980 m2 te 120 hvati ili 431 m2),k. č. 1830/1,(odgovara dijelu zk. č. 5549/1 zk. ul. (25491), zk. č. 1830/3 (zk. ul. 4236), dijelu zk. č. 1830/1 (zk. ul. 24793), dijelu zk. č. 1830/2 (zk. ul. 3924); zk. č. 1831 i 1832 (zk. ul. 3775), zk. č. 1829/1 (zk. ul. 4069), zk. č. 1829/2 (zk. ul. 24563), zk. č. 1829/3 (zk. ul. 2527), zk. č. 1829/4 (zk. ul. 2650); zk. č. 1829/5 (zk. ul. 15874), zk. č. 1827/1, 1827/2 i 1828 (zk. ul. 3962), dijelu zk. č. 1829/6 (zk. ul. 4069) i dijelu zk. č. 5550 (zk. ul. 25493).

Trnje

Datum: 25. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/12-06/0034

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-5

Z-5975

Istarska županija

Grad PULA – POLA

Pula

Barutana Signole

k. č. 5317 (zk. ul. 19512)

Pula

Datum: 23. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0092

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5965

Pula

Područje topničke bitnice i skupine objekata Fižela

k. č. 5356/1 (zk. ul. 19489), k. č. 5356/2 (zk. ul. 19490), k. č. 5357 (zk. ul. 19463), k. č. 5358 (zk. ul. 19464), k. č. 5359 (zk. ul. 19465), k. č. 5360 (zk. ul. 19466), k. č. 5361 (zk. ul. 19467), k. č. 5362 (zk. ul. 19468), k. č. 5363 (zk. ul. 19517), k. č. 5364 (zk. ul. 19469), k. č. 5365 (zk. ul. 19518) te morski pojas određen zemljopisnim koordinatama od granice k. č. 5364 k.o. Pula do koordinate 44°52'27,5«N 13°48'41,6«E i morem do koordinate 44°52'07,6«N 13°49'00,1«E te morem do južne granice k. č. 5356/1.

Pula

Datum: 23. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0093

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5966

Općina FAŽANA – FASANA

Fažana

Kulturni krajolik otočja Brijuni

Prostorne međe Kulturnog krajolika otočja Brijuni određene su zemljopisnim koordinatama 44° 56' 53,6' N 13° 42' 26' E, 44° 56' 55,2« N 13° 44' 59,9« E, 44° 54' 15,6« N 13° 48' 26,5« E, 44° 53' 55« N 13° 48' 25,8« E, 44° 52' 57,2« N 13° 45' 21,5« E, 44° 54' 44,1« N 13° 42' 29« E .


Datum: 29. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0091

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5983

Općina TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA

Tar

Zgrada Kaštela

k. č. 121/4 ZGR. (zk. ul. 1133) i k. č. 1394/2 (zk. ul. 1393)

Tar

Datum: 14. 5. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/12-06/0028

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-3

Z-5988

Karlovačka županija

Grad DUGA RESA

Petrakovo Brdo

Kapela sv. Roka

k.č.1038/1, (zk.ul.143), 1038/2, 1048/1 (zk.ul. 464), 1049/1 (zk.ul. 2455), 1005, 1006 (zk.ul. 1152), 1009 (zk.ul. 1264), dio 1001 (zk.ul. POPIS 1);1038/1 (zk.ul. 143)

Gršćaki

Datum: 22. 5. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0117

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5998

Splitsko-dalmatinska županija

Grad OMIŠ

Omiš

Arheološka zona Baučići (antički Oneum)

790 (zemljišnoknjižna čestica dio 319/1 (zk. ul. 2470)), 791 (zemljišnoknjižna čestica dio 320 (zk. ul. 194)), 792 (zemljišnoknjižna čestica dio 321 (zk. ul. 194)), 793 (zemljišnoknjižna čestica dio zgr. 281/1 (zk. ul. 194)), 794 (zemljišnoknjižna čestica dio zgr. 281/1 (zk. ul. 194)), 795 (zemljišnoknjižna čestica dio 319/1 (zk. ul. 2470), dio 319/3 (zk. ul. 2178)), 796 (zemljišnoknjižna čestica dio 319/1 (zk. ul. 2470)), 789 (zemljišnoknjižna čestica dio 319/1 (zk. ul. 2470), dio 319/3 (zk. ul. 2178)), 788 (zemljišnoknjižna čestica dio 319/3 (zk. ul. 2178)), 787 (zemljišnoknjižna čestica dio 319/1 (zk. ul. 2470), dio 319/3 (zk. ul. 2178)), 786 (zemljišnoknjižna čestica dio 319/3 (zk. ul. 2178), dio 319/2 (zk. ul. 192)), 785 (zemljišnoknjižna čestica dio 319/1 (zk. ul. 2470), dio 319/2 (zk. ul. 192)), 784 (zemljišnoknjižna čestica dio 319/2 (zk. ul. 192)), 797 (zemljišnoknjižna čestica 324/23 (navedena čestica još nije nastala)), 798 (zemljišnoknjižna čestica 324/24 (navedena čestica još nije nastala)), 799 (zemljišnoknjižna čestica dio zgr. 282/1 (ne postoji u stvarnom imeniku za k. o. Omiš)), 800 (zemljišnoknjižna čestica dio zgr. 282/1 (ne postoji u stvarnom imeniku za k. o. Omiš)), 801 (zemljišnoknjižna čestica 324/13 (navedena čestica još nije nastala)), 802 (zemljišnoknjižna čestica 324/15 (navedena čestica još nije nastala)), 803 (zemljišnoknjižna čestica zgr. 282/2 (zk. ul. 192)), 804 (zemljišnoknjižna čestica 324/17 (navedena čestica još nije nastala)), 805 (zemljišnoknjižna čestica dio 324/2 (zk. ul. 194)), 806 (zemljišnoknjižna čestica dio 324/1 (zk. ul. 192)), 807 (zemljišnoknjižna čestica dio 324/1 (zk. ul. 192)), 808 (zemljišnoknjižna čestica dio 324/1 (zk. ul. 192)), 809 (zemljišnoknjižna čestica 324/18 (navedena čestica još nije nastala)), 810 (zemljišnoknjižna čestica 324/19 (navedena čestica još nije nastala)), 811 (zemljišnoknjižna čestica 324/20 (navedena čestica još nije nastala)), 812 (zemljišnoknjižna čestica 324/4 (zk. ul. 192)), 813 (zemljišnoknjižna čestica 324/5 (zk. ul. 192)), 814 (zemljišnoknjižna čestica dio 324/3 (zk. ul. 2333), dio 326/1 (zk. ul. 2350)), 815 (zemljišnoknjižna čestica dio 324/3 (zk. ul. 2333), dio 326/1 (zk. ul. 2350)), 816 (zemljišnoknjižna čestica dio 324/3 (zk. ul. 2333), dio 326/1 (zk. ul. 2350)), 817 (zemljišnoknjižna čestica 324/3 (zk. ul. 2333)), 818 (zemljišnoknjižna čestica

Omiš

Datum: 24. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0095

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5970dio zgr. 284 (zk. ul. 1680)), 819 (zemljišnoknjižna čestica dio 331/2 (zk. ul. 1673)), 820 (zemljišnoknjižna čestica dio 331/3 (zk. ul. 2009)), 821 (zemljišnoknjižna čestica dio 331/1 (zk. ul. 1705), dio 331/3 (zk. ul. 2009)), 822 (zemljišnoknjižna čestica 326/4 (nastat će cijepanjem č. zem. 326/1 (zk. ul. 2350)), 823 (zemljišnoknjižna čestica 326/5 (nastat će cijepanjem č. zem. 326/2 (zk. ul. 1705)), 824 (zemljišnoknjižna čestica 329/5 (zk. ul. 2408)), 825 (zemljišno-knjižne čestice 327 (zk. ul. 23), 329/7 (tek bi se trebala formirati u zemljišnoj knjizi u zk. ul 2350), 329/8 (tek bi se trebala formirati u zemljišnoj knjizi u zk. ul 2350)), 826 (zemljišnoknjižna čestica 329/1 (zk. ul. 2350)), 827/1 (zemljišnoknjižna čestica 330/1 (zk. ul. 2043)), 827/2 (zemljišnoknjižna čestica 329/2 (zk. ul. 1885)), 827/3 (zemljišnoknjižna čestica 330/2 (zk. ul. 2356)), 828 (zemljišnoknjižna čestica dio 502 (zk. ul. 774), dio 501 (zk. ul. 1808)), 746 (zemljišnoknjižna čestica dio 1936/2 (zk. ul. 301)), 783 (zemljišnoknjižna čestica dio 340 (zk. ul. 969), dio zgr. 472 (zk. ul. 969), dio zgr. 283 (zk. ul. 1787)), 782 (zemljišnoknjižna čestica dio 336 (zk. ul. 1727), dio 339 (zk. ul. 1803)), 781 (zemljišnoknjižna čestica dio 339 (zk. ul. 1803), dio 336 (zk. ul. 1727)), 780 (zemljišnoknjižna čestica dio 334/5 (zk. ul. 2350), dio 339 (zk. ul. 1803)), 779 (zemljišnoknjižna čestica dio 334/4 (zk. ul. 1788)), 778 (zemljišnoknjižna čestica dio 334/3 (zk. ul. 1679)), 777 (zemljišnoknjižna čestica dio 334/2 (zk. ul. 1781)), 776 (zemljišnoknjižna čestica dio 334/1 (zk. ul. 1673), dio zgr. 286 (zk. ul. 1679)), 775 (zemljišnoknjižna čestica dio 334/1 (zk. ul. 1673)), 774 (zemljišnoknjižna čestica dio 1936/2 (zk. ul. 301)), 3820 (put) (zemljišnoknjižna čestica dio 1936/2 (zk. ul. 301), dio 506/1 (zk. ul. 1666)), 829 (zemljišnoknjižna čestica dio 504/1 (zk. ul. 1645)), 830 (zemljišnoknjižna čestica dio 501 (zk. ul. 1808)), 831 (zemljišnoknjižna čestica dio 506/1 (zk. ul. 1666)), 832 (zemljišnoknjižna čestica 506/3 (zk. ul. 1666)), 833 (zemljišnoknjižna čestica 506/2 (zk. ul. 1666)), 834 (zemljišnoknjižna čestica dio 506/1 (zk. ul. 1666)), 835 (zemljišnoknjižna čestica dio 504/1 (zk. ul. 1645)), 836 (zemljišnoknjižna čestica dio 506/1 (zk. ul. 1666)), 767 (zemljišnoknjižna čestica dio 506/1 (zk. ul. 1666)), 768 (zemljišnoknjižna čestica 506/1 (zk. ul. 1666)), 769 (zemljišnoknjižna čestica


dio 506/1 (zk. ul. 1666)), 771/1 (zemljišnoknjižna čestica dio 494/1 (zk. ul. 1662)), 772 (zemljišnoknjižna čestica dio 494/2 (zk. ul. 823)), 773 (zemljišnoknjižna čestica dio 493/2 (zk. ul. 1680)), 770 (zemljišnoknjižna čestica dio 493/1 (zk. ul. 1788)) i 3821 (put)
Omiš

Zgrada Općine, Trg kralja Tomislava 5

561 i 562, čest. zgrd. br. 389 i 390, zemljišno-knjižni uložak br. 747 i 1983

Omiš

Datum: 17. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/11-06/0186

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-5

Z-5080

Grad VRLIKA

Koljane

Arheološka zona Koljane

– Kopneni dio arheološke zone prostire se na području koje je obuhvaćeno sljedećim katastarskim česticama: 3402/11, 3402/10, 3402/9, 3402/18, 3402/19, 3402/8, 3402/35, 3402/7, 3402/6, 3402/20, 3402/5, 3402/4, 3402/3, 3402/2, 3402/12, 3402/38, 3402/13, 3402/37, 3402/14, 3402/36, 3402/15, 3402/21, 3402/22, 3402/24, 3402/23, 3402/25, 3402/26, 3402/27, 3402/28, 3402/29, 3402/30, 3402/31, 3402/32, 3402/33, 3402/34, 3402/16, 3402/17, čest. zgr. 720, čest. zgr. 721, 3403/7, 3403/6, 3403/5, 3403/4, 3403/3, 3403/2, 3403/1, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397/1, 3397/2, čest. zgr. 380, čest. zgr. 381, 3398/1, 3399, 3386, 3384/1, 3384/2, 3383/3, 3383/5, 3383/1, 3400, 3383/2, 3379/1, 3379/2, 3398/2, čest. zgr. 415/4, čest. zgr. 415/5, čest. zgr. 415/6, 3401, čest. zgr. 382/2, čest. zgr. 382/1, 3382/1, 3381, 3382/3, 3382/2, 3380/1, 3380/2, 3380/3, 3375/2, 3375/3, 3375/4, 3375/1, čest.zgr. 415/1, čest.zgr. 416, 3442/4, 3442/5, čest.zgr. 415/3, čest. zgr. 415/2, 3442/2, 3442/3, 3376, 3373, 3374/1, čest. zgr. 383/1, čest. zgr. 383/2, 3374/2, 3370/1, 3374/3, 3370/2, 3370/3, čest. zgr. 385/3, čest. zgr. 385/2, čest. zgr. 385/1, čest. zgr. 387, 3371/1, 3371/2, 3366/1, 3366/2, 3364/1, 3364/2, 3358, 3359, čest. zgr. 388, 3360, 3343, čest. zgr. 390, čest. zgr. 389, 3342/1, čest. zgr. 395, čest. zgr. 394/2, čest. zgr. 394/1, 3342/2, čest. zgr. 392/2, čest. zgr. 392/1, 3342/3, čest. zgr. 392/3, čest. zgr. 392/4, čest. zgr. 400, 3341, 3357/1, 3356/2, 3356/1, 3355, 3354, čest. zgr. 399/3, 3344, čest. zgr. 397, čest. zgr. 398/1, čest. zgr. 398/2, 3340, čest. zgr. 399/1, čest. zgr. 399/2, 3339/1, 3339/2, 3339/3, 3338, 3352, 3346, čest. zgr.391, 3347, 3351/2, 3351/1, 3442/1, 3349, 3325/1, 3325/2, čest.zgr. 401/1, čest. zgr. 401/2, 3348, 3326, 3327, čest. zgr. 405/1, čest. zgr. 405/2, čest. zgr. 404, čest. zgr. 406/1, čest. zgr. 406/2, 3336/1, 3336/2, čest. zgr. 409/2, čest. zgr. 409/1, 3335, čest. zgr. 412, čest. zgr. 411, čest. zgr. 410/1, čest. zgr. 410/2, 3328/2, 3329, čest. zgr. 413, 3328/1, 3330, 3331, 3333, 3334, čest. zgr. 414, 3669/1, 3669/2, 3669/3, 3672, 3668, 3673, 3674, 3675, 3676/7, 3678/1, 3678/2, 3678/3, 3679, 3676/6, 3676/5, 3680/1, 3681/1, 3660/3, 3660/8, 3658/1, 3660/4, 3681/2, 3660/1, 3660/2, 3659, 3657/3, 3657/2, 3657/1, 3656/2, 3664, 3662, 3663, 3667, 3665, čest. zgr. 420/6, čest. zgr. 420/4, čest. zgr. 420/3, 3666/3, 3666/2, 3666/1, čest. zgr.

Koljane

Datum: 17. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0148

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-7

Z-6020420/2, čest. zgr. 420/5, čest. zgr. 420/1, 3658 /3, 3658/2, čest. zgr. 419, čest. zgr. 418/1, čest. zgr. 418/2, 3633, 3632, 3660/7, 3660/6, 3661, čest. zgr. 421/1, čest. zgr. 421/2, 3660/5, 3656/1, 3426/1, 3426/5, 3426/2, 3426/3, 3426/4, 3435/2, 3425/1, 3424, 3425/2, 3425/3, 3435/1, 3428,3429, 3427, 3430, 3431, 3432, 3443, 3434, 3436, 3437, 3439/2, 3440, 3439/1, 3453/2, 3453/3, 3455, 3452, 3453/1, 3449, 3450, 3448, 3441, 3451, 3447, 3446, 3442/6, 3445, 3444, 3443, 3621/1, 3615/2, 3616/2, 3607/2, 3608/1, 3608/3, 3608/4, 3608/2, 3607/1, 3606/2, 3606/1, 3599/1, 3599/2, 6945, 3599/7, 3599/6, 3599/5, 3599/4, 3599/3, 3593/7, 3593/6, 3593/5, 3593/4, 3595/3, 3595/2, 3595/1, 3631/1, 3631/2, 3631/3, 3632, 3630/1, 3629, 3622/1, 3622/3, 3622/2, 3621/2, 3620, 3619, 3617, 3618, 3614, 3616/1, 3615/1, 3610/1, 3610/2, 3609,3593/8, 3593/3, 3593/2, 3592, 3590, 3593/1, 3589, 3587/2, 3587/1, 3552, 3553, 3551, 3554/1, 3555/1, 3555/2, 3556, 3557, 3558/4, 3572/1, 3628/1, 3628/2, 3626, 3628/3, 3627, 3572/2, 3573/1, 3573/2, 3623/2, 3625, 3623/1, 3624/1, 3624/2, 3579/1, 3577, 3576/1, 3611, 3574, 3576/2, 3575, 3571, 3570, 3569, 3558/2, 3558/3, 3558/1, 3560/1, 3559/1, 3559/2, 3560/2, 3561, 3554/2, 3568, 3562, 3564, 3563, 3565, 3566, 3567, 3582, 3584, 3583, 3581, 3580, 3612, 3579/2, 3578, 3613, k. o. Koljane.

– Podvodni dio arheološkog nalazišta prostire se na području jezera Peruća koje je obuhvaćeno katastarskom česticom 7037, k.o. Koljane.
Grad SOLIN

Solin

Arheološko nalazište »Ilirska Salona«

2143/1 (zemljišnoknjižna čestica 5811/2 (zk. ul. 944)), 2143/2 (zemljišnoknjižna čestica 5810/2 (zk. ul. 7181)), 2139 (zemljišnoknjižna čestica dio 5815/2 (zk. ul. 945), 5816/1 (zk. ul. 945), dio 5811/1 (zk. ul. 944)), 2140 (zemljišnoknjižna čestica dio 5811 (zk. ul. 944) i dio 5812 (zk. ul. 943)), 2141(zemljišnoknjižna čestica dio 5811/1 (zk. ul. 944), dio 5812 (zk. ul. 943)), 2142 (zemljišnoknjižna čestica dio 5812 (zk. ul. 943)), 2144 (zemljišnoknjižna čestica dio 5811/1 (zk. ul. 944)), 2145 (zemljišnoknjižna čestica 5810/1 (zk. ul. 475)), 2146 (zemljišnoknjižna čestica dio 5808 (zk. ul. 944)), 2147 (zemljišnoknjižna čestica dio 5808 (zk. ul. 944)), 2148/1 (zemljišnoknjižna čestica 5807/1 (zk. ul. 674)), 2148/2 (zemljišnoknjižna čestica 5807/3 (zk. ul. 674)), 2149/1(zemljišnoknjižna čestica 5807/2 (zk. ul.674)), 2149/2 (zemljišnoknjižna čestica 5807/4 (zk. ul. 674)), 8076 – potok (zemljišnoknjižna čestica 6783/3 (zk. ul. 6561)), 2001(zemljišnoknjižne čestice 5823/5 (zk. ul. 1950), dio 5823/2 (zk. ul. 1950), dio 5822 (zk. ul. 1950)), 1992/1 (zemljišnoknjižna čestica 5819/5 (zk. ul. 2644)), 1992/2 (zemljišnoknjižna čestica 5819/1 (zk. ul. 2644)), 1993 (zemljišnoknjižna čestica 5817/2 (zk. ul. 4015)), 1994 (zemljišnoknjižna čestica 5817/1 (zk. ul. 4015)), 1995 (zemljišnoknjižna čestica 5817/3 (zk. ul. 4015)), 1996 (zemljišnoknjižna čestica 5803 (zk. ul. 5489)), 1997 (zemljišnoknjižna čestica 5823/1 (zk. ul. 1950), 5823/3 (zk. ul. 1950), 6783/2 (zk. ul. 6526)), 1998 (zemljišnoknjižna čestica dio 5822 (zk. ul. 1950) i dio 5823/1 (zk. ul. 1950)), 1999 (zemljišnoknjižna čestica 5823/1 (zk. ul. 1950), 5823/2 (zk. ul. 1950), 5823/3 (zk. ul. 1950)), 2023 (zemljišnoknjižna čestica dio 5818/2 (zk. ul. 4657)), 2022 (zemljišnoknjižna čestica dio 5818/2 (zk. ul. 4657)), 2021/1 (zemljišnoknjižna čestica 5815/1(zk. ul. 4368)), 2021/2 (zemljišnoknjižna čestica 5815/3 (zk. ul. 6535)), 2020 (zemljišnoknjižna čestica dio 6685/10 – nije formirana), 2019/1 (zemljišnoknjižna čestica dio 5816/2 (zk. ul. 6536)), 2018 (zemljišnoknjižna čestica 5804 (zk. ul. 4176)), 2017 (zemljišnoknjižna čestica 5805/1 (zk. ul. 4176)), 2016 (čestica zgrade 641/1 (zk. ul. 4176)), 2015 (zemljišnoknjižna čestica 5805/2 (zk. ul. 1111)), 2014 (zemljišnoknjižna čestica 5805/3 (zk. ul. 1111)), 2013. (zemljišnoknjižna čestica 5801 (zk. ul. 1111)),

Solin

Datum: 17. 5. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0114

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-59942012. (čestica zgrade 641/2 (zk. ul. 1111)), 8170 (zemljišnoknjižna čestica dio 6685/10 – nije formirana), 8129 (zemljišnoknjižna čestica 6685/1 (zk. ul. POPIS I)) i 8174/2 (zemljišnoknjižna čestica 6685/8 (zk. ul. 5999))
Općina ŠESTANOVAC

Grabovac

Arheološko nalazište Velika Peć

k. č. 2988/5

Grabovac

Datum: 22. 5. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0120

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5999

Žeževica

Sklop Bolčić

k.č.zgr. 419/1, 419/2, 420/1, 420/2, 416/4 (z.k.u. 538, 539, 541, 544, 550)

Žeževica

Datum: 25. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0101

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5979

Grad HVAR

Hvar

Bivši hospicij i tvrđava Veneranda

k. č. zg. 553, 554

Hvar

Datum: 12. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0140

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-6013

Općina TUČEPI

Tučepi

Graditeljsko-krajobrazni sklop hotela »Jadran«

k. č. zem. 7025 (put) (zk. ul. 1303), 4159/1 (zk. ul. 2097), 4160/2 (zk. ul. 3394), 4161/1 (zk. ul. 3043), 4161/2 (zk. ul. 3328), 4161/5 (zk. ul. 3394), 4161/4 (zk. ul. 3191), 4162 (zk. ul. 1956), 4163 (zk. ul. 996), 4164 (zk. ul. 996), 4165/1 (zk. ul. 2163), 4165/2 (zk. ul. 1572), 4166 (zk. ul. 1434), 4174 (zk. ul. 728), 4177/1 (zk. ul. 3346), 4178/1 (zk. ul. 2985), 4179/1 (zk. ul. 2985), 4179/2 (zk. ul. 2986), 4180/1, 4180/2, 4180/3 (zk. čestica 4180, zk. ul. 2985), 4181 (put) (zk. ul. 3197), 4182 (zk. ul. 2527), 4183/1 (zk. ul. 221), 4184/1 (zk. ul. 2621), 4184/2 (zk. ul. 1929), 4185 (zk. ul. 237), 4186/1 (zk. ul. 2992), 4186/2, 4186/3 (zk. ul. 1572/13) 4186/4 (zk. ul. 1479), 4186/5 (zk. ul. 1572), 4186/6 (zk. ul. 4972), 4186/7 (zk. ul. 728), 4186/8 (zk. ul. 1479), 4186/9 (zk. ul. 4972), 4186/10 (zk. ul. 1572), 4186/11, 4186/12 (zk. ul. 2746), 4186/13 (zk. ul. 2746), 4186/14 (zk. ul. 1572/13), 4186/15 (zk. ul. 2746), 4191 (zk. ul. 155), 4192 (zk. ul. 159), 4193 (zk. ul. 795), 4194/1 (zk.ul. 4970), 4194/2 (zk. ul. 2120), 4201 (zk. ul. 3041), 4202 (zk. ul. 848), 4203/1 (zk. ul. 3099), 4203/2 (zk. ul. 2010), 4203/3 (zk. ul. 1953), 4204 (zk. ul. 123), 4205 (zk. ul. 1787), 7023/1 (zk. ul. 1303), 7023/2 (zk. ul. 1303), 7024 (zk. ul. 1303), 7025 (zk. ul. 1303), k. o. Tučepi;

k. č. zgr. 278 (zk. ul. 221), 591/1 (zk. ul. 2976), 591/2 (zk. ul. 3308), 592 (zk. ul. 2985), k. o. Tučepi;

k. č. zem. 7023, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110/2, 7110/3, 7111, 7112, 7113, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7504, k. o. Kotišina.

Kotišina; Tučepi

Datum: 19. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/11-06/0599

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5958

Grad SPLIT

Split

Hotel i kavana Central

k. č. 12451/1 (u zemljišnim knjigama č. zgr. 2497 (zk. ul. 13482)), 12451/2 (u zemljišnim knjigama č. zgr. 2498 (zk. ul. 13483)), 12451/4 (u zemljišnim knjigama č. zgr. 2492 (zk. ul. 16193)), 12451/5 (u zemljišnim knjigama č. zgr. 2485 (zk. ul. 16193)), 12451/6 (u zemljišnim knjigama č. zgr. 2483 (zk. ul. 16193)), 12451/7 (u zemljišnim knjigama č. zgr. 2486 (zk. ul. 16193)), 12451/8 (u zemljišnim knjigama č. zgr. 2496 (zk. ul. 13481))

Split

Datum: 16. 5. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0109

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5990

Split

Kuća Pezzi – Kraljević, Zagrebačka 11

k.č. 10705/1 (zk.č.zgr. 2858/2, zk.ul. 3144) i k. č. 10705/2 (zk.č. zgr. 2858/1, zk.ul. 3144)

Split

Datum: 23. 5. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/12-06/0153

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-2

Z-5824

Split

Nekadašnji samostan sv. Marije de Taurello

k. č. 10900 (u zemljišnim knjigama č. zgr. 2384/4 (zk. ul. 4900)), 10899 (u zemljišnim knjigama č. zgr. 2384/2 (zk. ul. 4900)), 10898 (u zemljišnim knjigama 10094/6 (zk. ul. POPIS I)), 10897 (u zemljišnim knjigama 10094/7 (zk. ul. POPIS I)), 10896 (u zemljišnim knjigama č. zgr. 2388 (zk. ul. 2668)), 10903 (u zemljišnim knjigama č. zgr. 2383 (zk. ul. 1337)), 10904 (u zemljišnim knjigama č. zgr. 2382 (zk. ul. 414))

Split

Datum: 03. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0079

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5953

Split

Vila i stambena najamna zgrada Antičević

k. č. 5699 (u zemljišnim knjigama č. zgr. 3247 (zk. ul. 9411)), 5700/1 (u zemljišnim knjigama čest. zem. 9163/2 (zk. ul. 6854)), 5700/2 (u zemljišnim knjigama č. zgr. 3248 (zk. ul. 6854)), dio 13698/1 (u zemljišnim knjigama dio čest. zem. 10037/1 (zk. ul. 20621)

Split

Datum: 02. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0076

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5952

Split

Zavod Martinis-Marchi – Osnovna škola Manuš

k.č.z. 5748/1 (zk.ul.418)

Split

Datum: 22. 5. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0119

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-6001

Općina PODBABLJE

Kamenmost

Mlinica Patrlj

5416, 5424 ((zk. k.č. 96 i 86/2 z.k.u. 72 i 755))

Imotski-Glavina

Datum: 23. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0082

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5963

Općina GRADAC

Zaostrog

Franjevački samostan i župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

3058/1, 3058/2 (zk. ul. 1176), 443, 441/1, 441/2, 442/1, 442/2 (zk. ul. 1/1), 4574 (zk. ul. 666), 4575, 4576/1, 4576/2 (zk. ul. 890), 2997, 2998/1, 2998/2, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3059 (zk. ul. 1179), 3002 (zk. ul. 660/16).

Zaostrog

Datum: 13. 3. 2013.

Klasa: UP/I- 612-08/11-06/0613

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5930

Općina ŠOLTA

Gornje Selo

Ruralna kulturno-povijesna cjelina Gornje Selo

Zona »A« ; k. č.:

4107, 4108, 4116, 4109, 4110, 4117, 4118, 4115, 4114, 4111, 4113, 4119, 4120, 4121, 4112, 4126, 4127, 4128, 4125, 4124, 4122, 4123, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4151, 4150, 4149, 4147, 4148, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4146, 4145, 4144, 4143, 4141/1, 4141/2, 4142, 4314, 4313, 4305, 4304, 4303, 4306, 4307, 4301, 4302, 4308, 4309, 4299, 4300, 4298, 4297, 4296, 4293, 4294, 4295, 4292, 4290, 4289, 4288, 4291, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163/1, 4163/2, 4164, 5477 (put), 5476 (put), dio 5475 (put), dio 5478 (put), dio 5474 (put), 4167, 4166, 4165, 4183, 4184, 4185, 4182, 4181, 4180/1, 4180/2, 4168, 4169, 4179, 4178, 4177, 4176, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4197, 4196, 4195, 4194, 4193, 4192, 4198, 4199, 4191, 4190, 4204, 4205, 4200, 4201, 4202, 4203, 4227, 4226, 4225, 4224, 4189, 4188, 4187, 4186, 4210/2, 4210/1, 4210/3, 4211, 4209, 4213, 4212, 4214, 4215, 4217, 4216, 4218, 4219, 4220, 4221/1, 4221/2, 4222, 4223, 4206, 4207, 4208, 2308, 2307, 2306, 2310, 2309, 2311/4, 2311/1, 2311/2, 2312, 2736, 2735, 2734, 2731, 2730, 2733, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2745, 2746, 2747, 2744, 2749, 2748, 2750, 2751, 2753, 2752, 2755/1, 2754, 2755/2, 2755/3, dio 5448 (put), dio 5445 (put).

Gornje Selo

Datum: 13. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0142

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-6016

Srednje Selo

Ruralna kulturno-povijesna cjelina Srednje Selo

Zona »A« obuhvaća k. č.:

2260, 2259, 2261, 2263, 2262, 2257, 2258, 2253, 2254, 2252, 2251, 2250, 2221, 2256, 2255, 2301, 2303/2, 2303/1, 2302, 2304, 2308/1, 2306, 2307, 2309, 2310, 2308/2, 2179, 2180, 2181, 2182, 2178, 2177, 2176, 2175, 2174, 2173, 2172, 2186, 2187, 2185, 2184, 2189, 2188, 2192, 2183, 2190, 2191, 2220, 2222, 2223, 2215, 2216, 2218, 2217, 2219, 2221, 2207, 2206, 2205, 2199, 2200, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2202, 2203, 2201, 2204, 2208, 2214, 2213/1, 2213/2, 2212, 2209, 2211, 2210, 2077, 2074, 2078, 2075, 2072, 2071, 2069, 2068, 2070, 2076, 2073, 2080, 2079, 2065,2064, 2063, 2066, 2067, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2062, 2059, 2058, 2046, 1987, 1986, 2061, 2060, 2057/1, 2057/2, 2045, 2056, 2057/3, 2055, 2054, 2053, 2052, 2051, 2050, 2049, 2048, 2047, 1985, 2984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970, 1969, 1968/2, 1968/3, 1915, 1916, 1914, 1917, 1918, 2166, 2165, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2143/3, 2142/1, 2142/2, 2143/1, 2141, 2145/2, 2145/3, 2140/1, 2143/2, 2140/2, 2144, 2145/7, 2145/1, 2145/6, 2145/5, 2145/4, 2132, 2127/1, 2127/2, 2128, 2130/3, 2129, 2130/1, 2130/2, 2131, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2112, 2113, 2111, 2114/1, 2114/2, 2110, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 1857, 1858, 1855, 1856/1, 1904/1 (put), dio 2838 (put), dio 2829 (put), dio 2828 (put), dio 2827 (put), dio 2825 (put), dio 2836 (put).

Zona »B« obuhvaća k. č.:

2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2338, 2286, 2322, 2288, 2289, 2287, 2290, 2291, 2299, 2298, 2300, 2294, 2295, 2296, 2297, 2292, 2293, 2305, 2312/1, 2312/2, 2311, 2314, 2315, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2316, 2164, 2163, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1820, 2162, 2161, 2160, 2159, 2158, 2156, 2157, 2146/1, 2146/2, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826,

Srednje Selo

Datum: 16. 5. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0108

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-59931827, 1828, 1839, 1831, 1830, 1829, 1837, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1838, 1845, 1850, 1851, 1849, 1846, 1847, 1848, 1854, 1856/3, 1853, 1856/2, 1852, dio 2836 (put), 1865, 1864, 1863, 1862, 1861, 1860, 1859, 1866, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1871, 1870, 1869, 1868, 1867, dio 1555 (put), dio 2838 (put), 1897, 1896, 1895, 1894, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904/2, 1889, 1888, 1890, 1891, 1892, 1893, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1880, 1881, 1882, 1879, 1878, 1929/2, 1929/1, 1928, 1927, 1926, 1938, 1925, 1922, 1921, 1920, 1923/2, 1923/1, 1924, 1919, 1909, 1910, 1908, 1911, 1912, 1913, 1906, 1905, 1946, 1947, 1948, 1945, 1944, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1996, 1997, 1995, 1994, 1993, 1968/1, 1998, 1999, 1988, 1989, 1992, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 1991, 1990, 2828, 2039, 2038, 2037, 2036, 2035, 2034, 2033, 2032, 2031, 2030, 2029, 2028, 2041, 2013., 2012., 2016, 2015, 2017, 2027, 2024, 2025, 2026, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2228, 2227, 2229, 2231, 2235, 2236, 2237, 2238, 2234, 2233, 2232, 2226, 2230, 2239, 2243, 2240, 2241, 2225, 2242, 2249, 2248, 2247, 2246, 2245, 2244, 1226, 2271, 2270, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2278, 2279, 2277, 2237, dio 2829 (put), dio 2827 (put), dio 2825 (put), dio 2837 (put), dio 2836 (put).
Šibensko-kninska županija

Grad KNIN

Strmica

Crkva sv. Jovana Krstitelja

k. č. zgrd. 23/1 (zk. ul. 253)

Strmica

Datum: 13. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0124

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-6017

Golubić

Crkva sv. Stefana

k. č. zgr. 68/1 (zk. ul. 934)

Golubić

Datum: 02. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0077

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5951

Općina ERVENIK

Mokro Polje

Crkva sv. Luke

k. č. zgr. 14/4

Mokro Polje

Datum: 22. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0085

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5959

Mokro Polje

Keglevića utvrda

k. č. zgr. 369/1 te k. č. zem. 3705/2, 3705/3 i 3705/4

Mokro Polje

Datum: 12. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0135

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-6012

Grad VODICE

Srima

Rodini stanovi

na k. č. zem. 6576/6 (zk. ul. 2206), 6577/1 i 6577/6 (zk. ul. 7328),

Zaton-Raslina

Datum: 17. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0146

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-6022

Vukovarsko-srijemska županija

Općina TOMPOJEVCI

Tompojevci

Arheološko nalazište »Malat«

k.č. 867 (z.k.ul. 445, 2384 m2), 868 (z.k.ul. 660, 1768 m2), 869 (z.k.ul. 104, 9040 m2), 870 (z.k.ul. 772, 12049 m2), 871 (z.k.ul. 896, 13021 m2), 872 (z.k.ul. 896, 1500 m2), 874 (z.k.ul. 772, 7780 m2), 875 (z.k.ul. 412, 27738 m2), 876 (z.k.ul. 772, 12921 m2), 877 (z.k.ul. 104, 13874 m2), 878 (z.k.ul. 29, 7071 m2), 879 (z.k.ul. 224, 7055 m2) 880 (z.k.ul. 567, 17536 m2), 881 (z.k.ul. 637, 14239 m2), dio 1156 (z.k.ul. 1)

Tompojevci

Datum: 23. 5. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/11-06/0785

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-2

Z-5484

Općina NIJEMCI

Nijemci

Crkva sv. Katarine Djevice i Mučenice

212

Nijemci

Datum: 12. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/03-01-06/273

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-3

Z-1157

Zadarska županija

Općina GRAČAC

Palanka

Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije

k. č. 115 i 116 (zk. ul. 98)

Palanka

Datum: 12. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0136

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-6011

Mazin

Crkva Rođenja Presvete Bogorodice

k. č. 1247 (zk. ul. 252) i k. č. 1246 (zk. ul. 251)

Mazin

Datum: 11. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0133

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-6004

Gračac

Crkva sv. Jurja Mučenika

k. č. zem. 38 (zk. ul. 771/a)

Gračac

Datum: 11. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0132

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-6005

Velika Popina

Crkva sv. Proroka Ilije

k. č. 1298 i 1308/2 (zk. uložak 409)

Velika Popina

Datum: 17. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0147

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-6024

Donja Suvaja

Crkva Vaznesenja Gospodnjega

1331 i 1332

Suvaja

Datum: 11. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0131

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-6006

Općina TKON

Tkon

Crkva sv.Tome Apostola

k. č. 1494, k. o. Tkon (u zemljišnim knjigama č. zgr. 1 (zk. ul. 94) i č. zem. 1/1 (zk. ul. 443), k. o. Tkon)

Tkon

Datum: 25. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0099

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5978

Grad OBROVAC

Golubić

Kudin most

dio 1005 , na poziciji N 44°11’16,52’’ E 15°50’45,20’’

Golubić

Datum: 24. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0019

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5972

Zagrebačka županija

Općina BRCKOVLJANI

Božjakovina

Kurija Dvorišće, Domaćinska ulica

3202 (br.zk.ul.3823)

Brckovljani

Datum: 23. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0083

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5962

(B) POKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro/Skupina kulturnih dobara

Rješenje

Broj registra

Dubrovačko-neretvanska županija

Općina: KONAVLE

Cavtat

Dva kaleža iz Franjevačkoga samostana

Datum: 16. 5. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0110

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5992

Grad: DUBROVNIK

Trsteno

Inventar umjetnina ljetnikovca Gučetić

Datum: 16. 5. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0111

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5991

Dubrovnik

Kip sv. Vlaha iz Dominikanskog samostana u Dubrovniku

Datum: 07. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0122

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-6014

Brsečine

Oltar u kapeli sv. Ane

Datum: 23. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0090

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5964

Općina: DUBROVAČKO PRIMORJE

Slano

Oltar Poklonstvo triju kraljeva

Datum: 24. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0097

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5973

Visočani

Oltarna pala Bogorodica s Kristom i svecima

Datum: 24. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0087

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5969

Ošlje

Zbirka zavjetnih darova Župe sv. Roka

Datum: 22. 5. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0116

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-6000

Grad Zagreb županija

Grad: GRAD ZAGREB

Zagreb

Arheološki muzej u Zagrebu – muzejska građa (Zbirka bizantskog novca, Zbirka grčkih vaza, Zbirka etrušćanskih spomenika, Zbirka nalaza mlađeg željeznog doba i Zbirka nalaza srednjovjekovnog doba)

Datum: 7. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/12-06/0140

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-2

Z-5672

Zagreb

Arhivsko gradivo u posjedu Hrvatske izvještajne novinske agencije (Hina)

Dokumentacijske cjeline arhivskoga gradiva u posjedu Hrvatske izvještajne novinske agencije, Zagreb, Marulićev trg 16:

1. Sjednice Upravnoga vijeća Hine

2. Odluke ravnatelja Hine

3. Hinina baza vijesti EVA

4. Baze skeniranih tiskovina NEWSIS

5. Fototeka (analogna)

6. Vjesnikova novinska dokumentacija (hemeroteka)

u ukupnoj količini od

– 6.626 registratora (cca 663 d/m)

– 26 ladica kartoteke uz Vjesnikovu novinsku dokumentaciju (cca 9 d/m kartica)

– oko 6 TB elektroničkih baza (baza vijesti EVA te 101 bazâ skeniranih tiskovina NEWSIS) › stanje s datumom 22. ožujka 2013..

– cca 10. 00 fotografskih negativa i 10 knjiga snimanja,

a nastale su u razdoblju od 1945. do 2012. godine.

Datum: 22. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-06/13-27/03

Urbroj: 565-08/3-13-1

Z-6054

Zagreb

Hrvatski povijesni muzej – muzejska građa (Zbirka slika, grafika i skulptura)

Datum: 24. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/08-06/0541

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-6

Z-3908

Zagreb

Inventar gornjogradske ljekarne u Kamenitoj ulici 9

Datum: 12. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0138

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-6008

Zagreb

Muzejska građa HT muzeja (Zbirka telefonskih kartica i Zbirka hrvatske filatelije: Republika Hrvatska)

Datum: 8. 5. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0107

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5985

Zagreb

Tiflološki muzej – muzejska građa (Zbirka tiskovina na reljefnim pismima, Donacija Wagner i Zbirka predmeta specijalne edukacije i rehabilitacije)

Datum: 7. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/09-06/0333

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-5

Z-4294

Istarska županija

Grad: VODNJAN – DIGNANO

Vodnjan

Fragment oslikanoga drvenog sarkofaga Blaženoga Leona Bemba

Datum: 24. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0088

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5968

Vodnjan

Tri relikvijara – sarkofaga s relikvijama

Datum: 9. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0080

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5957

Općina: FAŽANA – FASANA

Fažana

Javna ustanova »Nacionalni park Brijuni«, Pododsjek za zaštitu kulturnih dobara – muzejska građa (Zbirka razglednica, Geološko – paleontološka zbirka i Sportska zbirka)

Datum: 9. 5. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/11-06/0084

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5987

Općina: SVETI LOVREČ

Sveti Lovreč Pazenatički

Oltar iz župne crkve sv. Martina

Datum: 22. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0084

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5960

Grad: POREČ – PARENZO

Poreč

Zavičajni muzej Poreštine – muzejska građa (Srednjovjekovna zbirka, Etnografska zbirka – drvo, Etnografska zbirka – kamen, Etnografska zbirka – koža i kost, Etnografska zbirka – lončarstvo, Etnografska zbirka – metal, Etnografska zbirka – staklo i Etnografska zbirka – tekstil i nakit)

Datum: 7. 5. 2013..

Klasa: UP/I-612-08/10-06/0140

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-7

Z-4516

Karlovačka županija

Grad: KARLOVAC

Karlovac

Gradski muzej Karlovac – muzejska građa (Antička zbirka, Zbirka odjeće i modnog pribora, Zbirka posuđa i pribora, Zbirka dizajna i ambalaže, Zbirka industrijske baštine i Zbirka školstva)

Datum: 7. 5. 2013..

Klasa: UP/I-612-08/12-06/0172

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-2

Z-5694

Karlovac

Orguljski harmonij

Datum: 24. 4. 2013..

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0094

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5971

Koprivničko-križevačka županija

Grad: KOPRIVNICA

Koprivnica

Muzej grada Koprivnice – muzejska građa (Zbirka etnografskog tekstila)

Datum: 7. 5. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0105

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5986

Krapinsko-zagorska županija

Općina: KUMROVEC

Kumrovec

Muzej »Staro selo« Kumrovec – muzejska građa (Zbirka pučke sakralne umjetnosti)

Datum: 26. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/10-06/0067

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-4

Z-4434

Primorsko-goranska županija

Grad: RIJEKA

Rijeka

Muzej grada Rijeke, muzejska građa (Zbirka umjetničkog obrta)

Datum: 24. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/11-06/0703

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-2

Z-5361

Rijeka

Arhivsko gradivo u Spomeničkoj knjižnici i zbirci »Mažuranić – Brlić – Ružić« u Rijeci, u ukupnoj količini od 25 dužnih metara arhivskoga gradiva. Nastalo je djelovanjem članova obitelji Mažuranić, Brlić i Ružić u razdoblju od 1777. do 2012. Predmetno gradivo čine fotografije, diplome i povelje, korespondencija, osobni dokumenti, tehnička dokumentacija, hemeroteka, genealogija, spisi advokatske kancelarije, spisi koji svjedoče o djelatnosti dr. Viktora Ružića kao bana Savske banovine, zbirka malih tiskanica, spisi koji se odnose na Mažuraniće, razni rukopisi i razne knjige te spisi koji se odnose na Đuru i Viktora Ružića.

Datum: 26. 3. 2013.

Klasa: UP/I-612-06/13-27/01

Urbroj: 565-08/3-13-2

Z-6053

Rjeka

Arhivsko gradivo u posjedu Kapucinskog samostana Gospe Lurdske Dokumentacijske cjeline arhivskoga gradiva u posjedu Kapucinskog samostana Gospe Lurdske u Rijeci:

1. Bolnički vikarijat Svetog Duha

2. Kapucinski samostan Rijeka

3. Župa Gospe Lurdske Rijeka

u ukupnoj količini od 34,5 d/m, a nastale su u razdoblju od 1597. do 2012. godine.

Datum: 26. 3. 2013.

Klasa: UP/I-612-06/13-27/02

Urbroj: 565-08/3-13-2

Z-6053

Grad: KRALJEVICA

Kraljevica

Zbirka maketa brodova iz Brodogradilišta Kraljevica

Datum: 29. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0104

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5982

Splitsko-dalmatinska županija

Općina: BOL

Bol

Kulturno-povijesna zbirka Romac

Datum: 12. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0137

Urbroj: 532-04-01-01/12-13-1

Z-6009

Grad: STARI GRAD

Stari Grad

Muzej Staroga Grada – muzejska građa (Zbirka Jurja Plančića)

Datum: 25. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0098

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5976

Grad: SPLIT

Split

Prirodoslovni muzej i zoološki vrt – muzejska građa (Algarij, Algarij Giovanni Battista Sandrij i Algarij Marije Selebam de Cattani)

Datum: 08. 5. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0106

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-5989

Šibensko-kninska županija

Grad: ŠIBENIK

Šibenik

Inventar crkve sv. Križa

Datum: 17. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0143

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-6025

Šibenik

Skulpture sv. Stjepana i sv. Bernardina u dvorištu Samostana sv. Frane

Datum: 13. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0123

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-6018

Varaždinska županija

Grad: VARAŽDIN

Varaždin

Gradski muzej Varaždin – muzejska građa (Zbirka tekstila, nakita i modnoga pribora, Zbirka kamenih spomenika i Zbirka leptira (Lepidoptera))

Datum: 25. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/08-06/0184

Urbroj: 432-04-01-04/11-13-12

Z-3793

Zadarska županija

Općina: PREKO

Preko

Inventar zbirke Samostana sv. Pavla Pustinjaka na otočiću Galevcu (Školjiću)

Datum: 07. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0125

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-1

Z-6010

Zagrebačka županija

Općina: KRAŠIĆ

Dol

Inventar crkve Majke Božje Dolske

Datum: 24. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0089

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5967

Hrženik

Inventar crkve sv. Ivana Krstitelja

Datum: 25. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0100

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5977

Grad: SVETI IVAN ZELINA

Prepolno

Inventar crkve Majke Božje Žalosne

Datum: 10. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0129

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-6003

Općina: ŽUMBERAK

Žumberak

Inventar u crkvi sv. Nikole

Datum: 17. 5. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0113

Urbroj: 532-04-01-04/12-13-1

Z-5995

Općina: BRDOVEC

Prigorje Brdovečko

Muzej Brdovec-muzejska građa (Kulturno-povijesna zbirka)

Datum: 24. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/11-06/0298

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-2

Z-5239

(C) NEMATERIJALNA BAŠTINA

Naselje, Smještaj / Pohranjeno

Kulturno dobro/Skupina kulturnih dobara

Rješenje

Broj registra

– županija

Općina:

Više naselja

Međimurska popevka

Datum: 14. 6. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0128

Urbroj: 532-04-01-02/9-13-1

Z-6031

Više naselja

Umijeće sviranja na tamburama farkašicama u sjevernoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Datum: 2. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0078

Urbroj: 532-04-01-02/9-13-1

Z-5955

Međimurska županija

Općina: DONJI VIDOVEC

Donji Vidovec

Umijeće vađenja zlata – zlatarenje u Međimurju

Datum: 24. 4. 2013.

Klasa: UP/I-612-08/13-06/0096

Urbroj: 532-04-01-02/2-13-2

Z-5984

Klasa: 612-08/10-12/0016

Urbroj: 532-04-01-04/11-13-36

Zagreb, 1. listopada 2013.

Ministrica kulture

prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, v. r.

126 16.10.2013 Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2013. - Lista zaštićenih kulturnih dobara 126 16.10.2013 Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2013. - Lista zaštićenih kulturnih dobara 126 16.10.2013 Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2013. - Lista zaštićenih kulturnih dobara 126 16.10.2013 Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2013. - Lista zaštićenih kulturnih dobara