Uredba o izmjeni Uredbe o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima

NN 127/2013 (18.10.2013.), Uredba o izmjeni Uredbe o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2765

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2012), a u vezi s člankom 33. stavkom 6. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99, 55/2000, 59/2000, 129/2000, 59/2001, 67/2001, 11/2002, 190/2003 – pročišćeni tekst, 76/2007, 27/2008, 83/2009, 18/2011, 48/2011 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 125/2011 i 56/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. listopada 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O ZVANJIMA, ZNAKOVLJU I UVJETIMA STJECANJA ZVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ODJELA OSIGURANJA U KAZNIONICAMA I ZATVORIMA

Članak 1.

U Uredbi o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima (»Narodne novine«, broj 79/2002) u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Državnom službeniku koji se trajno premješta iz drugog državnog tijela i raspoređuje se za službenika pravosudne policije priznat će se kao vrijeme propisano za stjecanje zvanja službenika pravosudne policije radni staž ostvaren u drugom državnom tijelu.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/119

Urbroj: 50301-09/09-13-1

Zagreb, 17. listopada 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.