Naputak o provedbi članka 73. stavka 4. Uredbe komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih podrobnih pravila za provedbu Uredbe vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina

NN 127/2013 (18.10.2013.), Naputak o provedbi članka 73. stavka 4. Uredbe komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih podrobnih pravila za provedbu Uredbe vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2772

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 82/13) ministar poljoprivrede donosi

NAPUTAK

O PROVEDBI ČLANKA 73. STAVKA 4. UREDBE KOMISIJE (EZ) BR. 607/2009 OD 14. SRPNJA 2009. O UTVRĐIVANJU ODREĐENIH PODROBNIH PRAVILA ZA PROVEDBU UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 479/2008 U POGLEDU ZAŠTIĆENIH OZNAKA IZVORNOSTI I OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA, TRADICIONALNIH IZRAZA, OZNAČAVANJA I PREZENTIRANJA ODREĐENIH PROIZVODA U SEKTORU VINA

Članak 1.

Ovim se Naputkom uređuje provedba Uredbe Komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih podrobnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina (Uredba Komisije (EZ) br. 753/2013 od 2. kolovoza 2013. godine o izmjenama i dopunama Uredbe Komisije (EZ) br. 607/2009), (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009), odnosno posebno provedba članka 73. stavka 4. navedene Uredbe, koji uređuje da se vina koja su proizvedena u Republici Hrvatskoj do 30. lipnja 2013. godine sukladno odredbama koje su se primjenjivale do tog datuma, odnosno odredbama Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03 i 55/11) i njegovim provedbenim propisima, mogu stavljati na tržište do iskorištenja zaliha i označavati se sukladno odredbama koje su se primjenjivale do 30. lipnja 2013. godine u Republici Hrvatskoj, odnosno odredbama Zakona o vinu i njegovim provedbenim propisima.

Članak 2.

(1) Uredbom Komisije (EZ) br. 607/2009 utvrđuju se detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008, koja je Uredbom Vijeća (EZ) br. 491/2009 od 25. svibnja 2009. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1234/2007 o uspostavljanju zajedničkog uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode ugrađena u Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1234/2007).

(2) Kako se temeljem članka 1. stavka 1. alineje 1. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 82/13 i 55/11) uređuju pitanja za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007, sa svim izmjenama i dopunama, te propisima Vijeća i Europske komisije kojima se detaljnije uređuje provedba Uredbe (EZ) br. 1234/2007., u svrhu provedbe Uredbe Komisije (EZ) br. 607/2009 u pogledu izdavanja rješenja o označavanju vina oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla, primijenit će se članak 4. stavak 2. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda.

Članak 3.

(1) Odredbom članka 73. stavka 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 607/2009, kojom se uređuje da se vina proizvedena u Republici Hrvatskoj do 30. lipnja 2013. godine, sukladno odredbama koje su se primjenjivale do tog datuma, odnosno odredbama Zakona o vinu i njegovim provedbenim propisima, mogu stavljati na tržište do iskorištenja zaliha i označavati se sukladno odredbama koje su se primjenjivale do 30. lipnja 2013. godine u Republici Hrvatskoj, odnosno odredbama Zakona o vinu i njegovim provedbenim propisima, a koja se primjenjuje od 1. srpnja 2013. godine, dan je temelj za primjenu odredbi Zakona o vinu i odredbi Pravilnika o označavanju vina oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla (»Narodne novine« br. 7/05, 41/08 i 32/11).

(2) U svezi s provedbom stavka 1. ovoga članka, uvjeti i postupak za dobivanje rješenja o označavanju vina oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla za vina proizvedena u Republici Hrvatskoj do 30. lipnja 2013. godine, provodit će se sukladno članku 32. Zakona o vinu i odredbama Pravilnika o označavanju vina oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla.

Članak 4.

Kako se Uredba Komisije (EZ) br. 753/2013 od 2. kolovoza 2013. godine o izmjenama i dopunama Uredbe Komisije (EZ) br. 607/2009, primjenjuje od 1. srpnja 2013. godine, postupci za dobivanje rješenja o označavanju vina oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla, koji su započeti prije primjene ove Uredbe završit će se sukladno toj Uredbi.

Članak 5.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvim danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/98

Urbroj: 525-02-07/0034-13-1

Zagreb, 23. rujna 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.