Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2012. godinu

NN 128/2013 (23.10.2013.), Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2012. godinu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2789

Na temelju članka 2. stavka 3. Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2012. godini (»Narodne novine«, broj 58/2012, 122/2012), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PO POSEBNOM NALOGU MINISTRA ZA 2012. GODINU

U Odluci o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2012. godinu (»Narodne novine« 78/12) u tablici redni broj 4. mijenja se i glasi:

Redni broj

Županijska uprava za ceste

Kategorija ceste

Broj ceste

Naziv ceste/dionice

Iznos

4.

Karlovačke županije

LC

34151

Donji Laževac – Salopek Luka

800.000

UKUPNO

800.000

Klasa: 340-03/13-06/16

Urbroj: 530-08-1-2-13-3

Zagreb, 15. listopada 2013.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

128 23.10.2013 Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2012. godinu