Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma palminog drvotoča Paysadisia archon (Burmeister, 1880)

NN 128/2013 (23.10.2013.), Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma palminog drvotoča Paysadisia archon (Burmeister, 1880)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2790

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05 i 55/11) i točke VI. podtočke a) Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje palminog drvotoča Paysandisia archon (Burmeister, 1880) (»Narodne novine«, br. 99/13), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU DEMARKIRANIH PODRUČJA U KOJIMA SE PROVODE MJERE ISKORJENJIVANJA ŠTETNOG ORGANIZMA PALMINOG DRVOTOČA PAYSANDISIA ARCHON (BURMEISTER, 1880)

I.

Određuju se demarkirana područja u kojima je obvezno provođenje mjera navedenih u točki VIII. Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje palminog drvotoča Paysandisia archon (Burmeister, 1880) (u daljnjem tekstu: Naredba).

II.

Demarkirana područja iz točke I. ove Odluke sastoje se od zaraženog područja u kojem je pronađen palmin drvotoč, širine najmanje 1 km i sigurnosnog područja koje se nalazi oko zaraženog područja, širokog najmanje 10 km.

III.

Popis naselja i katastarskih općina koja čine zaraženo područje, te popis katastarskih općina koje čine sigurnosno područje u demarkiranim područjima iz točke I. ove Odluke nalazi se u Prilogu 1. koji je tiskan uz ovu Odluku i njezin je sastavni dio.

IV.

Karte demarkiranih područja iz točke I. ove Odluke, nalaze se u Prilogu 2. koji je tiskan uz ovu Odluku i njezin je sastavni dio.

V.

Fitosanitarni inspektor naređuje provođenje mjera u demarkiranom području iz točke I. ove Odluke sukladno točki VIII. Naredbe, a detaljan opis službenih mjera, način njihova provođenja, vremenski rokovi za provođenje, te provoditelji navedeni su u Akcijskom planu za eradikaciju i sprječavanje širenja palminog drvotoča Paysandisia archon (Burmeister, 1880) na palmama kojeg je donio ministar poljoprivrede sukladno točki VI. podtočki b) Naredbe.

VI.

Ako granica demarkiranog područja iz točke I. ove Odluke ne obuhvaća cijelu katastarsku općinu, mjere iz točke V. ove Odluke provode se u cijeloj katastarskoj općini, ako su u njoj prisutne biljke domaćini palminog drvotoča.

VII.

Ako se provođenjem posebnog nadzora sukladno točki III. Naredbe tijekom tri uzastopne godine ne pronađe palmin drvotoč, ukinut će se demarkirana područja iz točke I. ove Odluke i više se neće provoditi mjere iz točke V. ove Odluke.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/13-01/124

Urbroj: 525-09/0822-13-1

Zagreb, 11. listopada 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1

POPIS DEMARKIRANIH PODRUČJA ZA PALMINOG DRVOTOČA

Godina utvrđivanja demarkiranog područja

Županija

Demarkirano područje

Zaraženo područje

Sigurnosno područje

(katastarske općine)

Naziv

Katastarske općine

2013
Zadarska

Zadar (Kožino)

Diklo

Privlaka

Petrčane

Nin-Zaton

Ninski Stanovi

Grbe

Vrsi

Poljica

Radovin

Dračevac

Visočane

Poličnik

Bokanjac

Briševo

Murvica

Smoković

Crno

Zadar

Bibinje

Sestrunj

Ugljan

Lukoran

Sutomiščica

Poljana

Preko

Kali

2013Splitsko-dalmatinska

Split (Brnik)

Split

Grohote

Kamen

Sutivan

Stobreč

Mirce

Donja Podstrana

Supetar

Gornja Podstrana

Okrug

Žrnovnica

Žedno

Kučine

Trogir

Mravinci

Labin

Solin

Kaštel Štafilić

Klis

Kaštel Novi

Blaca

Kaštel Stari

Kaštel Sućurac

Kaštel Lukšić

Kaštel Gomilica

Kaštel Kambelovac

Slatine

Radošić

Vučevica

Lećevica

Nisko

Korušce

Brštanovo

Dugobabe

Bročanac

Gizdavac

Konjsko

Prugovo

Neorić

Sušci

Koprivno

Kraj

Prisoje

Dugopolje

Ercegovci

Kotlenica

Donji Dolac

Sitno Gornje

Dubrava

Srinjine

Tugare

Jesenice

Duće


PRILOG 2.

KARTE DEMARKIRANIH PODRUČJA ZA PALMINOG DRVOTOČA

Karta 1: Zaraženo i sigurnosno područje na lokalitetu nalaza Zadar

Karta 2: Zaraženo i sigurnosno područje na lokalitetu nalaza Split


128 23.10.2013 Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma palminog drvotoča Paysadisia archon (Burmeister, 1880)