Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice

NN 129/2013 (25.10.2013.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2816

Na temelju članka 77. stavka 1. podstavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (»Narodne novine« broj: 74/2013) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POGRANIČNOJ PROPUSNICI I DOZVOLI ZA JEDNOKRATNI PRIJELAZ ZAJEDNIČKE DRŽAVNE GRANICE

Članak 1.

U Pravilniku o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (»Narodne novine« broj: 81/2013), u Obrascu 1 koji je tiskan uz taj Pravilnik i njegov je sastavni dio, poleđina Obrasca 1 zamjenjuje se s poleđinom Obrasca 1 koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-68110/1-2013.

Zagreb, 17. listopada 2013.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

Poleđina Obrasca 1

129 25.10.2013 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice 129 25.10.2013 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice