Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

NN 129/2013 (25.10.2013.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2825

Na osnovi članka 20. stavka 9., a u vezi s člankom 157. točkom 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13.), članka 17. Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept (»Narodne novine« broj 86/13.) i članka 26. točke 11. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 45. izvanrednoj sjednici održanoj 22. listopada 2013. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA NA RECEPT

Članak 1.

U Pravilniku o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine« broj 17/09., 46//09., 4/10., 13/10., 110/10., 131/10., 1/11., 16/11. i 52/11.) tiskanice recepata iz članka 5 . stavka 3. zamjenjuju se novim tiskanicama recepata koje su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/328
Urbroj: 338-01-01-13-1
Zagreb, 22. listopada 2013.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.


Tiskanica 1

Tiskanica 2

129 25.10.2013 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept 129 25.10.2013 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept