Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 129/2013 (25.10.2013.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2826

Na osnovi članka 24. stavka 3. i članka 25., a u vezi s člankom 157. točkom 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 45. izvanrednoj sjednici održanoj 22. listopada 2013. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13. i 125/13.) tiskanice potvrda o pomagalu iz članka 13. stavka 4. zamjenjuju se novim tiskanicama potvrda o pomagalu koje su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/329

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 22. listopada 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

129 25.10.2013 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima