Odluka o izboru povjerenika za informiranje

NN 131/2013 (30.10.2013.), Odluka o izboru povjerenika za informiranje

HRVATSKI SABOR

2855

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 36. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2013., donio je

ODLUKU

O IZBORU POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE

Za povjerenika za informiranje bira se ANAMARIJA MUSA.

Klasa: 021-13/13-07/44

Zagreb, 25. listopada 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.