Odluka o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i povratnicima

NN 133/2013 (6.11.2013.), Odluka o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i povratnicima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2886

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o statusu prognanika i izbjeglica (»Narodne novine«, br. 96/93, 39/95, 29/99, 128/99 i 51A/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2013. godine donijela

ODLUKU

O VRSTI I VISINI FINANCIJSKE POTPORE PROGNANICIMA I POVRATNICIMA

I.

Prognanik ili povratnik koji samostalno organizira domaćinstvo ako ima prihode manje od 500,00 kuna mjesečno po članu obitelji, odnosno osobi, ostvaruje pravo na mjesečnu financijsku potporu u visini razlike prihoda po članu obitelji, odnosno osobi, do iznosa od 500,00 kuna.

II.

Prognanik ili povratnik koji samostalno organizira domaćinstvo, a čija obitelj nema prihoda, ostvaruje pravo na mjesečnu financijsku potporu u visini od 500,00 kuna po članu obitelji, odnosno osobi.

III.

Prognanik ili povratnik koji je organizirano smješten u objektu organiziranog smještaja, ostvaruje pravo na mjesečnu financijsku potporu u iznosu od 100,00 kuna po osobi, ako obitelj nema prihoda.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/455

Urbroj: 50301-04/04-13-2

Zagreb, 31. listopada 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.