Odluka o popisu postupaka liječenja koji se provode u okviru planirane prekogranične zdravstvene zaštite

NN 133/2013 (6.11.2013.), Odluka o popisu postupaka liječenja koji se provode u okviru planirane prekogranične zdravstvene zaštite

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2894

Na osnovi odredbi članka 28. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 46. sjednici održanoj 25. listopada 2013. godine donijelo je

ODLUKU

O POPISU POSTUPAKA LIJEČENJA KOJI SE PROVODE U OKVIRU PLANIRANE PREKOGRANIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se popis postupaka liječenja koji se provode u okviru planirane zdravstvene zaštite u drugoj državi članici Europske unije a za koje je osigurana osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) obvezna pribaviti prethodno odobrenje Zavoda sukladno članku 27. stavka 2. i članku 28. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Popis postupaka liječenja iz stavka 1. ovog članka utvrđen je u tablici koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/348

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 25. listopada 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

Tablica: Popis postupaka liječenja

Redni broj

Naziv postupka

Dijagnostičko-terapijski postupci

1

PET-CT

2

MR i MR 3T

3

CT i MSCT

4

SPECT mozga

5

Radioizotopna dijagnostika

6

3D i 4D ultrazvuk

7

Endoskopije (svih vrsta)

8

Ergometrija

9

IVF

10

HBOT

11

Denzitometrija

12

Kemoterapija, radioterapija

13

Angiografije/koronarografije

14

Gamma knife

15

Endoskopske operacije

133 06.11.2013 Odluka o popisu postupaka liječenja koji se provode u okviru planirane prekogranične zdravstvene zaštite 133 06.11.2013 Odluka o popisu postupaka liječenja koji se provode u okviru planirane prekogranične zdravstvene zaštite