Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra zrakoplovnog osoblja

NN 134/2013 (9.11.2013.), Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra zrakoplovnog osoblja

134 09.11.2013 Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra zrakoplovnog osoblja

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2902

Na temelju članka 142. točka 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13 i 127/13) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom stavlja izvan snage Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zrakoplovnog osoblja (»Narodne novine«, broj 123/12).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-03/87

Urbroj: 530-06-1-1-13-2

Zagreb, 4. studenoga 2013.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.