Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje

NN 137/2013 (15.11.2013.), Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2953

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 19. stavka 5., članka 33. stavka 3. i članka 34. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, broj 81/13), i članka 11. stavka 2. Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (»Narodne novine«, br. 86/10, 7/11 i 74/13) objavljuje

POPIS

SLUŽBENIH LABORATORIJA ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE


II.

Objavom ovog popisa prestaje važiti popis objavljen u »Narodnim novinama« broj 109/13 od 2. rujna 2013. godine.

Klasa: 322-01/13-01/1562

Urbroj: 525-10/1308-13-1

Zagreb, 31. listopada 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

137 15.11.2013 Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje