Izmjena Liste tradicionalnih izraza za vino

NN 138/2013 (18.11.2013.), Izmjena Liste tradicionalnih izraza za vino

138 18.11.2013 Izmjena Liste tradicionalnih izraza za vino

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2959

Na temelju članka 81. stavka 3. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03 i 55/11), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

IZMJENU

LISTE TRADICIONALNIH IZRAZA ZA VINO

I.

U Listi tradicionalnih izraza za vino (»Narodne novine« br. 96/07, 62/10, 133/10, 14/11, 52/12 i 75/13) u Dodatku I. točki 3. Sorte vinove loze, u alineji 1. riječ: »blatina,« zamjenjuje se riječju: »crljenak,«.

U točki 5. Tehnologija proizvodnje, u alineji 6. riječi: »maksimum 22% vol ukupnog alkohola.« zamjenjuju se riječima: »minimalno 20% vol ukupnog alkohola.«.

II.

Ova Izmjena Liste tradicionalnih izraza za vino objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/11-01/47

Urbroj: 525-07/0034-13-51

Zagreb, 11. studenoga 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.