Uredba o dopunama Uredbe o plaćama policijskih službenika

NN 140/2013 (22.11.2013.), Uredba o dopunama Uredbe o plaćama policijskih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2987

Na temelju članka 80. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/2011 i 130/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2013. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Članak 1.

U Uredbi o plaćama policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 129/2011, 82/2012 i 25/2013), u Popisu naziva radnih mjesta policijskih službenika, u Prilogu 1, iza odjeljka:

VODITELJ ZA SIGURNOSNE PRETHODNICE I KOORDINACIJU

1,504

20

dodaje se odjeljak koji glasi:

VODITELJ SMJENE NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA

1,504

20

Iza odjeljka:

VOĐA SEKTORA 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

0,960

20

dodaju se odjeljci koji glase:

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREKOGRANIČNU SURADNJU

0,960

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NACIONALNOG
KOORDINACIJSKOG CENTRA

0,960

20

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/133

Urbroj: 50301-09/09-13-2

Zagreb, 21. studenoga 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

140 22.11.2013 Uredba o dopunama Uredbe o plaćama policijskih službenika