Uredba o dopuni Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

NN 140/2013 (22.11.2013.), Uredba o dopuni Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2988

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/2011 i 130/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2013. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O RADNIM MJESTIMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA U POVEĆANOM TRAJANJU

Članak 1.

U Uredbi o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (»Narodne novine«, broj 127/2013) u članku 9. alineji 35. na kraju se briše točka te se dodaje alineja 36. koji glasi:

»– policijski službenik za prekograničnu suradnju.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/134

Urbroj: 50301-09/09-13-2

Zagreb, 21. studenoga 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.