Uredba o dopunama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

NN 140/2013 (22.11.2013.), Uredba o dopunama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2989

Na temelju članka 43. stavka 5. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/2011 i 130/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2013. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Članak 1.

U Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 129/2011 i 82/2012), u Popisu naziva radnih mjesta policijskih službenika, u kategoriji: »Viši policijski službenici«, potkategoriji: »Savjetnik«, razini potkategorije: »1 Policijski inspektor«, iza naziva radnog mjesta: »voditelj smjene Nacionalnog pomorskog centra za prikupljanje podataka« dodaje se naziv radnog mjesta: »voditelj smjene Nacionalnog koordinacijskog centra«.

U kategoriji: »Niži policijski službenici«, potkategoriji: »Samostalni policijski službenik«, razini potkategorije: »1 samostalni policajac«, iza naziva radnog mjesta: »vođa prometne ophodnje u Mobilnoj jedinici prometne policije« dodaje se naziv radnog mjesta: »policijski službenik za prekograničnu suradnju«. U razini potkategorije: »2 viši policajac« iza naziva radnog mjesta: »vozač – motorist« dodaje se naziv radnog mjesta: »policijski službenik – operater Nacionalnog koordinacijskog centra«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/135

Urbroj: 50301-09/09-13-2

Zagreb, 21. studenoga 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.