Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja

NN 140/2013 (22.11.2013.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja

140 22.11.2013 Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3005

Na temelju članka 40. stavka 4. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O MJESTIMA ULASKA ZA POŠILJKE BILJA, BILJNIH PROIZVODA I DRUGIH NADZIRANIH PREDMETA KOJI PODLIJEŽU FITOSANITARNOM PREGLEDU PRI UNOŠENJU IZ TREĆIH ZEMALJA

Članak 1.

U Pravilniku o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja (»Narodne novine«, br. 90/13) iza članka 2. dodaje se članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

Jedinim mjestom ulaska za gomolje krumpira koji nisu namijenjeni sadnji, a koji potječu iz Egipta ili iz regija Akkar i Bekaa u Libanonu određuje se pomorski granični prijelaz Rijeka.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/118

Urbroj: 525-09/0822-13-2

Zagreb, 31. listopada 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.