Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2014. godinu

NN 141/2013 (27.11.2013.), Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2014. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3018

Na temelju članka 19. stavka 5. Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/2009, 145/2010, 26/2011 i 144/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2013. godine donijela

ODLUKU

O JEDINIČNOM IZNOSU NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2014. GODINI

I.

Utvrđuje se jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2014. godini izražen u kn/l i to:

1. biodizela u visini 1,7 kn/l

2. bioetanola u visini 0,23 kn/l.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 022-03/13-04/476

Urbroj: 50301-05/20-13-2

Zagreb, 21. studenoga 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.