Odluka o postavljanju izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Republici Sloveniji

NN 142/2013 (29.11.2013.), Odluka o postavljanju izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Republici Sloveniji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3034

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/13-01/27, urbroj: 5030115/1-13-08 od 14. studenoga 2013., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

VESNA TERZIĆ postavlja se za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Sloveniji, sa sjedištem u Ljubljani.

Ova Odluka stupa na snagu 1. prosinca 2013. godine.

Klasa: 018-07/13-02/44

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 21. studenoga 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.