Odluka o izradi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske

NN 143/2013 (2.12.2013.), Odluka o izradi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske

143 02.12.2013 Odluka o izradi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

3073

Na temelju članka 64. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), ministrica graditeljstva i prostornog uređenja, donosi

ODLUKU

O IZRADI STRATEGIJE PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Strategija).

Članak 2.

Odluka o izradi Strategije se donosi na temelju članka 64. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i slijedom Prijedloga aktivnosti iz Izvješća o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2008. –
2012. (»Narodne novine«, br. 61/13) – IV.3.3.1. Izrada nove Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske.

Članak 3.

Strategija određuje dugoročne zadaće prostornog razvoja, strateška usmjerenja razvoja djelatnosti u prostoru i polazišta za koordinaciju njihovih razvojnih mjera u prostoru na temelju ciljeva prostornog razvoja utvrđenih Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i u skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim i kulturnim razvojem, te u vezi s drugim temeljnim državnim razvojnim i strateškim dokumentima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/13-01/335

Urbroj: 531-01/1159-13-1

Zagreb, 25. studenoga 2013.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.