Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

NN 145/2013 (6.12.2013.), Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3092

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine«, br. 83/2002 i 73/2013), te članka 26. i članka 27. stavaka 2. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. prosinca 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O OSNIVANJU KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA I UREDA KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama (»Narodne novine«, broj 126/2013) mijenja se tablica: »Okvirni broj državnih službenika u Uredu Komisije za odnose s vjerskim zajednicama«.

Nova tablica okvirnog broja državnih službenika u Uredu Komisije za odnose s vjerskim zajednicama u prilogu je ove Uredbe i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Privremeni ravnatelj Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Ureda, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/137

Urbroj: 50301-09/09-13-2

Zagreb, 5. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U UREDU KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Redni broj


Broj izvršitelja

1.

ravnatelj Ureda

1

2.

državni službenik

2

Ukupno


3

145 06.12.2013 Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama