Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja

NN 145/2013 (6.12.2013.), Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

3094

Na temelju članka 21. stavak 1. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12) i članka 2. stavak 1. Pravilnika o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja (»Narodne novine«, broj 65/07) ministar pravosuđa donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNI LISTE STEČAJNIH UPRAVITELJA

I. Lista stečajnih upravitelja utvrđena Rješenjem ministra pravosuđa klasa: 133-04/07-01/3, urbroj: 514-02-01-11-13 od 18. srpnja 2011. godine (»Narodne novine«, broj 88/11, 123/11, 151/11, 31/12, 73/12, 146/12, 42/13, 71/13 i 118/13) dopunjuje se i uvrštavaju se:

Red.br.

Ime i prezime

Odvjetnik MB

Zanimanje

Rješenje (svjedodžba) o položenom ispitu za stečajnog upravitelja

Radno iskustvo

Adresa – telefon

346.

MARINO FOLO


dipl. pravnik

UP/I-133-04/13-01/32 od 10. rujna 2013. g.


Pula, Sponzina 27, tel. 052/560-338, mob. 091/1510-611

347.

DANKO ŠINKA


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/12-01/39 od 13. lipnja 2013. g.


Osijek, Trg slobode 8, mob. 091/2315-112

348.

MILAN KANJER


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/13-01/30 od 15. listopada 2013. g.


Zagreb, II Praćanska 6a, tel. 01/6050-415, mob. 091/3823-035

349.

ANĐELKO RUDEŠ


dipl. pravnik

UP/I-133-04/02-01/40 od 3. srpnja 2003. g.


Slavonski Brod, Ivana Filipovića 11, tel. 035/447-517, mob. 098/1642-564

350.

INES SABALIĆ VELJANČIĆ


dipl. pravnica

UP/I-133-04/13-01/16 od 10. rujna 2013.g.


Zadar, Andrije Hebranga 5, mob. 095/9128-430

351.

ANTE DRAGIČEVIĆ

DA, MB: 80440061

dipl. pravnik

UP/I-133-04/13-01/17 od 10. rujna 2013. g.


Zagreb, Selska cesta 90d, tel. 01/4921-845, mob. 098/9108-203

352.

ANTONIJA GALIĆ


mag. prava

UP/I-133-04/13-01/31 od 10. rujna 2013. g.


Zagreb, Bobovačka 1a, mob. 091/5046-022

353.

ANKICA PLUŠČEC


dipl. pravnica

UP/I-133-04/01-01/29 od 10. svibnja 2001. g.

Stečajni upravitelj

Sesvetski Kraljevec, Štibrenska 3D, tel. 01/2046-453, mob. 098/9564-912

354.

SANJA BAIĆ

DA, MB: 80438423

dipl. pravnica

UP/I-133-04/13-01/39 od 13. studenoga 2013. g.


Zagreb, Remetinečki gaj 2G, mob. 099/7328-058

355.

STJEPAN RAKAREC


dipl. ing. poljoprivrede

UP/I-133-04/13-01/1 od 13. studenoga 2013. g.


Velika Gorica, Črnkovec 16, mob. 098/319-684

356.

MIRJANA GAŠPAROVIĆ


dipl. ekonomist

UP/I-133-04/12-01/21 od 13. studenoga 2013. g.


Crikvenica, Podšupera 55, tel. 051/781-005, mob. 098/240-286

II. U Rješenju o dopuni Liste stečajnih upravitelja (»Narodne novine« br. 31/12) u točki I. pod rednim brojem »269. Dejan Bodul, dipl. pravnik iz Rijeke, Ulica Antuna Barca 1« briše se na vlastiti zahtjev s Liste stečajnih upravitelja.

III. Ovo Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja primjenjuje se danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-04/07-01/3
Urbroj: 514-03-02-02-13-197
Zagreb, 27. studenoga 2013.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

145 06.12.2013 Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja 145 06.12.2013 Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja