Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 146/2013 (9.12.2013.), Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3119

Na osnovi članka 18. stavka 1., te članka 23. stavka 1., a u vezi s člankom 24. stavkom 3. i člankom 25. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13.) i članka 26. točke 6. i 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 47. sjednici održanoj 27. studenoga 2013. godine donijelo je

PRAVILNIK

O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) na dentalnu zdravstvenu zaštitu u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog iz obveznog zdravstvenog osiguranja, te uvjeti i način ostvarivanja te zdravstvene zaštite.

(2) Dentalna zdravstvena zaštita iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća preventivnu i kurativnu dentalnu zdravstvenu zaštitu te prava na dentalna pomagala.

Članak 2.

Osigurana osoba Zavoda, u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Zavoda, ostvaruje pravo na teret sredstava Zavoda na dentalnu zdravstvenu zaštitu iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika u zdravstvenim ustanovama i kod zdravstvenih radnika privatne prakse, uključenim u mrežu javne zdravstvene službe, koji imaju sklopljen ugovorom sa Zavodom o provođenju dentalne zdravstvene zaštite, pod uvjetima i na način utvrđen općim aktima Zavoda o ugovaranju zdravstvene zaštite.

1. Dentalna zdravstvena zaštita (preventivna i kurativna)

Članak 3.

(1) Osigurana osoba ostvaruje u okviru dentalne zdravstvene zaštite ovisno dobi osigurane osobe sljedeće postupke u preventivnoj i kurativnoj dentalnoj zdravstvenoj zaštiti:

DTP »nulte« razine – KURATIVA za sve osigurane osobe

Šifra
postupka

Vrsta postupka

DM002

Pregled bolesnika (prvi)*

DM003

Ponovni pregled (recall) bolesnika*

DM004

Pregled akutnog bolesnika*

DM005

Pregled akutnog bolesnika* izvan redovitog dnevnog radnog vremena

DM006

Davanje uputa bolesniku* i upoznavanje bolesnika* s učinkom dentalnih usluga

DM007

Izvješćivanje bolesnika*, odnosno razgovor s bolesnikom*/roditeljima

DM008

Popunjavanje obrasca za osiguravatelja

DM009

Izvješće, dopuna izvješća ili uvjerenje

DM010

Izdavanje pisanog mišljenja doktora dentalne medicine

DM011

Liječnička potvrda

DM012

Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje uputnice bez pregleda u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM013

Izdavanje liječničke ispričnice u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM014

Izdavanje Potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM015

Izdavanje Potvrde o dentalnim pomagalima u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM016

Obrada i izdavanje prijave ozljede u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM017

Izdavanje putnog naloga u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM018

Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM019

Obrada i izdavanje godišnjih izvješća u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)

DM020

Propisivanje lijekova na recept

DM021

Propisivanje lijeka na privatni recept

DM022

Propisivanje uputnice za SKZZ

DM023

Propisivanje uputnice za PZZ

DM024

Očitavanje obične intraoralne snimke zuba

DM025

Očitavanje ortopantomografske snimke zuba

DM026

Savjet telefonom bolesniku ili članu obitelji

DM027

Prijava ozljede na radu

DM028

Prijava profesionalne bolesti

*osigurana osoba

DTP I. razine_PREVENTIVA_djeca do 18 godina

Šifra
postupka

Vrsta postupka

DM100

Kontrola plaka s bojom i određivanje PI za zapisom (obaju lukova)

DM101

Pečaćenje fisure po zubu

DM102

Pečatni ispun (preventivni ispun po zubu)

DM103

Savjetovanje s odgajateljima, učiteljima

DM104

Dentalno odgojno predavanje – malena skupina (do 20 ljudi)

DM105

Dentalno odgojni rad – doktor dentalne medicine – pojedinačno savjetovanje

DM106

Dentalno odgojni rad s malenim skupinama

DM107

Obrada i analiza oralnog stanja skupina, temeljnih prevencijskih skupina do 100 osoba

DM108

Za svakih daljnjih 50 osoba

DM109

PREVENTIVNI ZAHVATI – Kontrola plaka s bojom i određivanje indeksa, oba luka

DM110

Profesionalno čišćenje profilaktičkom pastom

DM111

Dentocult testovi osjetljivosti na karijes. Uključuju : SM; LB; puferski kapacitet sline

DM112

Jetkanje cakline i nanošenje smole

DM113

Priprema dentina i nanošenje dentinskog veziva

DM114

Preventivni ispun ili ART ispun – po zubu

DM115

PROFILAKSA S FLUOROM – topikalna fluoridacija, tekućina ili gel

DM116

Topikalna fluoridacija lakom (obje čeljusti)

DM117

Nanošenje otopine, želea NaF, oba luka

DM118

Nanošenje F-laka, do tri zuba

DM119

Motiviranje djece za higijenu usta

DM120

Demonstracija čišćenja zuba (po osobi)

DTP I. razine_PREVENTIVA_osigurane osobe starije od 18 godina

Šifra postupka

Vrsta postupka

DM200

Ispitivanje vitaliteta jednog ili više zuba uz kontrolni test

DM201

Desenzibilacija osjetljivih zubnih vratova, po zubu

DM202

Manji brusni ispravci po zubu

DM203

Provjera higijena usta, motiviranje i davanje uputa za održavanje higijene usta (5 min). Savjetovanje, motiviranje bolesnika*, uz obvezno pokazivanje i vježbanje tehnike pravilna čišćenja zuba

DM204

Odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (po kvadrantu) strojem ili ručno) *

DM205

Odstranjivanje odstojećih ispuna po površini zuba

DM206

Savjetovanje doktora dentalne medicine sa specijalistima po utrošenom vremenu

DM207

Uklanjanje plaka sa zuba

DM208

Sustavno subgingivalno skidanje zubnog kamenca i poliranje korijena (po sekstantu – ručno)

DM209

Skidanje previsokih ispuna, po površini zuba

DTP I. razine _ KURATIVA_ djeca do 18 godina

Šifra postupka

Vrsta postupka

DM300

Devitalizacija pulpe mliječnih zuba

DM301

Mortalna amputacija pulpe mliječnih zuba

DM302

Visoka vitalna amputacija (pri ozljedama zuba s nedovršenim rastom korijena)

DM303

Apeksifikacija (kalcijev hidroksid) nezavršenog rasta i razvoja korijena (po posjetu)

DM304

Aproksimalno zakošavanje (po zubu)

DM305

Kontrola ponašanja anksioznog djeteta (po posjetu)

DM306

Kontrola ponašanja djeteta kod straha od dentalnog tretmana (po posjetu)

DM307

Kontrola ponašanja djeteta kod dentalne fobije, po posjetu

DM308

Analiza dijete djeteta (kroz tjedan dana) – pisani nalaz

DM309

Vađenje mliječnog zuba

DM310

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Jedan (1) kanal do 15. godine starosti

DM311

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Dva (2) kanala do 15. godine starosti

DM312

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Tri (3) kanala do 15. godine starosti

DM313

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Četiri (4) kanala i više do 15. godine starosti

DM314

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 1 kanal do 15. godine starosti

DM315

Priprema i punjenje korijenskog kanala 2 kanala do 15. godine starosti

DM316

Priprema i punjenje korijenskog kanala tri (3) kanala do 15. godine starosti

DM317

Priprema i punjenje korijenskog kanala 4 i više kanala do 15. godine starosti

DM318

Trepanacija, ekstirpacija pulpe i prva priprema pojedinog kanala do 15. godine starosti

DM319

Cementni ispun na 1 plohi – do 6. godine starosti

DM320

Cementni ispun na više ploha do 6. godine starosti

DM321

AMALGAMSKI ISPUNI – Jedna ploha do 6. godine starosti

DM322

Na dvjema plohama do 6. godine starosti

DM323

Na trima plohama do 6. godine starosti

DM324

Svaka dodatna ploha u istom posjetu do 6. godine starosti

DM325

Ispun kompositni na jednoj aproksimalnoj površini. (sjekutići i očnjaci) – do 6. godine starosti

DM326

Ispun kompositni dvoplošni – do 6. godine starosti

DM327

Ispun kompositni troplošni – do 6. godine starosti

DM328

Svaka dodatna površina u istom posjetu – do 6. godine starosti

DM329

Dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU – do 6. godine starosti

DM330

Cementni ispun na 1 plohi – do 15. godine starosti

DM331

Cementni ispun na više ploha – do 15. godine starosti

DM332

AMALGAMSKI ISPUNI– Jedna ploha – do 15. godine starosti

DM333

Na dvjema plohama – do 15. godine starosti

DM334

Na trima plohama – do 15. godine starosti

DM335

Svaka dodatna ploha u istom posjetu – do 15. godine starosti

DM336

Ispun kompositni na jednoj površini (sjekutići i očnjaci) – do 15. godine starosti

DM337

Ispun kompositni dvoplošni – do 15. godine starosti

DM338

Ispun kompositni troplošni – do 15. godine starosti

DM339

Svaka dodatna površina u istom posjetu – do 15. godine starosti

DM340

Dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU – do 15. godine starosti

DTP I. razine_ KURATIVA_ sve osigurane osobe

Šifra postupka

Vrsta postupka

DM400

Liječenje parodontnog apscesa (obuhvaća lijek, ispiranje rane i drenaža)

DM401

Incizija abscesa u ustima s drenažom

DM402

Trepanacija apikalnog dijela (ispiranje i drenaža nisu uključeni)

DM403

Kontrola rane

DM404

Ispiranje rane abscesa, uključivši kontrolu rane

DM405

Postavljanje promjena drenaže ili tampona, uključivo sa kontrolom rane

DM406

Zaustavljanje naknadnog krvarenja. Uključuje šavove i/ili postavljanje tampona

DM407

Skidanje šavova

DM408

Higijena rane

DM409

Neizravno prekrivanje

DM410

Izravno prekrivanje

DM411

Vitalna amputacija

DM412

Devitalizacija pastom

DM413

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Jedan (1) kanal

DM414

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Dva (2) kanala

DM415

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Tri (3) kanala

DM416

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Četiri (4) kanala i više

DM417

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 1 kanal

DM418

Priprema i punjenje korijenskog kanala 2 kanala

DM419

Priprema i punjenje korijenskog kanala tri (3) kanala

DM420

Priprema i punjenje korijenskog kanala 4 i više kanala

DM421

Trepanacija, ekstirpacija pulpe i prva priprema pojedinog kanala

DM422

Vađenje starih punjenja iz korijenskog (1) kanala

DM423

Vađenje starih punjenja iz korijenskog 2 kanala

DM424

Vađenje starih punjenja iz korijenskog 3 kanala

DM425

Vađenje starih punjenja iz korijenskog 4 i više kanala

DM426

PRIVREMENO ZATVARANJE – Privremeni ispun

DM427

Cementni ispun na 1 plohi

DM428

Cementni ispun na više ploha

DM429

AMALGAMSKI ISPUNI – Jedna ploha, trajni zub

DM430

Na dvjema plohama

DM431

Na trima plohama

DM432

Svaka dodatna ploha u istom posjetu

DM433

Poliranje amalgamskih ispuna

DM434

Preoblikovanje starih ispuna ponovp poliranje po ispunu (samo jednom godišnje)

DM435

Ispun kompositni na jednoj površini (sjekutići i očnjaci)

DM436

Ispun kompositni dvoplošni

DM437

Ispun kompositni troplošni

DM438

Svaka dodatna površina u istom posjetu

DM439

Dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU

DM440

Poliranje kompozitnih ispuna

DM441

Jetkanje cakline i nanošenje veziva (bonding)

DM442

Lokalna (infiltracijska) anestezija

DM443

Lokalna (provodna) anestezija

DM444

Površinska anestezija (sprey)

DM445

Vađenje jednokorjenskog zuba

DM446

Vađenje višekorjenskog zuba

DM447

Ekstrakcija zuba sa separacijom

DM448

Liječenje teškog nicanja umnjaka (uključuje cirkumciziju gingive)

DM449

Liječenje komplikacja nakon vađenja (alveolitis, bol, otvoren sinus)

DM450

Komplicirano vađenje zuba (uključuje vađenje zuba kod rizičnih bolesnika)

DM451

Sanacija kod ozljede mekog tkiva uslijed traume

DM452

Kontrola pomičnosti traumatiziranog zuba

DM453

Mjerenje vitaliteta traumatiziranog zuba

DM454

Repozicija luksiranog ili izbijenog zuba

DM455

Imobilizacija zuba (kompozitom ili šinom) – po kvadrantu

DM456

Vađenje fragmenata slomljenog ili zaostalog korjena zuba (radix relicta)

DM457

Prva posjeta osigurane osobe nakon priznavanja ozljede na radu

DM458

Prijava prometne nesreće

DM459

Prijava tjelesnog oštećenja

(2) Standardni materijali za ispune u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti u obveznom zdravstvenom osiguranju su:

– amalgamski ispun u području premolara i molara

– kompozitni ispuni u interkaninom sektoru 3-3

– fosfatno-cementni ili staklenojonomerni-cementni ispuni djeci do 18 godina.

2. Dentalna zdravstvena zaštita – protetika

Članak 4.

Osigurana osoba ostvaruje u okviru dentalne zdravstvene zaštite – protetike ovisno dobi osigurane osobe sljedeće postupke u dentalnoj protetici:

DTP I. razine_PROTETIK

A_sve osigurane osobe

Šifra postupka

Šifra pomagala

Vrsta postupka

DM600

93004

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (do 10 elem.) – gornja (maksilarna)

D0001


Anatomski otisak

D0002


Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu

D0003


Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004


Izbor boje i oblika zuba

D0005


Kontrola postave zuba proteze

D0006


Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM601

93004

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (do 10 elem.) – donja (mandibularna)

D0001


Anatomski otisak

D0002


Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu

D0003


Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004


Izbor boje i oblika zuba

D0005


Kontrola postave zuba proteze

D0006


Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM602

93005

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (djel. proteza preko 10 elem.) – gornja (maksilarna)

D0001


Anatomski otisak

D0002


Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu

D0003


Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004


Izbor boje i oblika zuba

D0005


Kontrola postave zuba proteze

D0006


Naputak o uporabi proteze

DM603

93005

Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (djel. proteza preko 10 elem.) – donja (mandibularna)

D0001


Anatomski otisak

D0002


Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu

D0003


Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004


Izbor boje i oblika zuba

D0005


Kontrola postave zuba proteze

D0006


Naputak o uporabi proteze

DM604

93003

Akrilatna proteza do četiri elementa – gornja (maksilarna)

D0001


Anatomski otisak

D0002


Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu

D0003


Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004


Izbor boje i oblika zuba

D0005


Kontrola postave zuba proteze

D0006


Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM605

93003

Akrilatna proteza do četiri elementa – donja (mandibularna)

D0001


Anatomski otisak

D0002


Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu

D0003


Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004


Izbor boje i oblika zuba

D0005


Kontrola postave zuba proteze

D0006


Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM606

52332

Lijevana nadogradnja, izravno

DM607

52344

Potpuna krunica od kovine

D0007


brušenje

D0008


uzimanje otisaka

D0009


cementiranje

DM608

52342

Fasetirana krunica

D0007


brušenje

D0008


uzimanje otisaka

D0009


cementiranje

DM609

93014

Podlaganje djelomične proteze, neizravno – gornje (maksilarne)

DM610

93014

Podlaganje djelomične proteze, neizravno – donje (mandibularne)

DM611


Ponovno cementiranje rasklimane krunice ili fasete

DM612


Skidanje stare krunice po zubu

DM613

93080

Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) – gornja (maksilarna) proteza

DM614

93080

Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) – donja (mandibularna) proteza

DM615

93081

Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.) – gornja (maksilarna) proteza

DM616

93081

Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.) – donja (mandibularna) proteza

DTP I. razine_PROTETIKA_osigurane osobe starije od 18 godina

Šifra
postupka

Šifra
pomagala

Vrsta postupka

DM500

93008

Totalna proteza – gornja (maksilarna)

D0001


Anatomski otisak

D0002


Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu

D0003


Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004


Izbor boje i oblika zuba

D0005


Kontrola postave zuba proteze

D0006


Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM501

93008

Totalna proteza – donja (mandibularna)

D0001


Anatomski otisak

D0002


Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu

D0003


Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004


Izbor boje i oblika zuba

D0005


Kontrola postave zuba proteze

D0006


Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM502

93006

Djelomična lijevana metalna proteza – gornja (maksilarna)

D0001


Anatomski otisak

D0002


Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu

D0003


Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004


Izbor boje i oblika zuba

D0005


Kontrola postave zuba proteze

D0006


Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM503

93006

Djelomična lijevana metalna proteza – donja (mandibularna)

D0001


Anatomski otisak

D0002


Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu

D0003


Određivanje vertikalne i horizontalne relacije

D0004


Izbor boje i oblika zuba

D0005


Kontrola postave zuba proteze

D0006


Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno

DM504

93014

Podlaganje totalne proteze, neizravno – gornje (maksilarne) L

DM505

93014

Podlaganje totalne proteze, neizravno – donje (mandibularne) L

3. Dentalna zdravstvena zaštita u djelatnosti ortodoncije

Članak 5.

(1) Osigurana osoba do navršene 18 godine života može ostvariti pravo na ortodontsku terapiju ako kod nje postoje sljedeće anomalije:

Popis ortodontskih anomalija

VRSTE ANOMALIJA

1. Hipodoncija (jednog ili više zuba u kvadrantu)

2. Pregriz > 6 mm

3. Obrnuti pregriz > 3,5 mm bez funkcijskih smetnji (problema)

4. Obrnuti pregriz > 1 mm s funkcijskim smetnjama

5. Križni zagriz RCP/ICP > 2 mm

6. Škarasti zagriz

7. Distopija (zuba) > 3 mm

8. Otvoreni zagriz > 3 mm

9. Duboki zagriz s dodirom zubnog mesa (gingive) ili nepca

10. Zub djelomično iznikao zbog nedostatka prostora

11. Prisutni prekobrojni zubi

12. Impaktirani zubi (osim trećih kutnjaka)

13. Rascjepi i druge kraniofacijalne anomalije

14. Ankiloza mliječnog zuba

(2) Osigurana osoba do navršene 18. godine života može ostvariti pravo na sljedeće dijagnostičko terapijske postupke u djelatnosti ortodoncije:

Popis dijagnostičko terapijskih postupaka
– DTP – ortodoncija

Šifra

Naziv DTP-a

KRITERIJ – dijagnoza

KRITERIJ – šifra postupka

Opis

DMO00

Ortodontski pregledZaračunava se za pregled radi donošenja odluke o potrebi ortodontskog liječenja kao i za drugo mišljenje (maksimalno 2 x godišnje)

DMO01

Dijagnostički postupci u ortodonciji*


31014, 31003, 13020, 13021, 13023, 31013

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu (dentalni tehničar) i analizu studijskog modela, očitavanje ortopantomogram snimke, kefalometrijsku analizu i Rtg analizu šake.

DMO02

Fiksna ortodontska terapija za jednu čeljust


13020, 13021, 13023, 31014, 52482, 52470, 52471, 52356, 91310, 52466, 52468, 52473, 45210, 45320, 52462

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu (dentalni tehničar) i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, analizu telerentgenskih snimaka, strojno čišćenje cakline s jetkanjem cakline, postavljanje fiksne ortodontske naprave za jednu čeljust, te potreban materijal (lukovi, prsteni, klasične metalne bravice, s ostalim potrebnim materijalom)** kefalometrijsku analizu, Rtg analizu šake, kontrolni pregled tijekom ortodontske terapije s prilagođavanjem i aktiviranjem fiksne ortodontske naprave, skidanje bravica, prstena, lukova, čišćenje i poliranje zubi u jednoj čeljusti i fluoridacija zubi s ostalim potrebnim materijalom***, izradu i postavu retainera nakon ortodontske terapije, uzimanje završnog otiska i arhiviranje s ostalim potrebnim materijalom**** uključujući troškove rada i materijala dentalnog tehničara, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom retainera – naprave za retenciju po čeljusti.

DMO03

Mobilna ortodontska terapija – monomaksilarnom napravom (jedna čeljust)


13020, 13021, 13023, 52460, 52462, 52485, 52487, 91310, 52466

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog liječenja/ortodontske naprave, izrada i postavu monomaksilarane mobilne ortodontske naprave, troškove rada i materijala dentalnog tehničara, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne monomaksilarne ortodontske naprave.

DMO04

Mobilna ortodontska terapija – bimaksilarnom napravom (obje čeljusti)


13020, 13021, 13023, 52461, 52463, 52486, 52488, 91310, 52466

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, izradu i postavu bimaksilarne mobilne ortodontske naprave, troškove rada i materijala dentalnog tehničara, kontrolu tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne bimaksilarne ortodontske naprave.

DMO05

Delairova maska

K07.1, K07.2, Q35

13020, 13021, 13023, 91310, 52466

Uključuje uzimanje otiska i postavljanje Delairove maske u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, troškove materijala dr. spec. ortodonta i dentalnog tehničara, kontrole tijeka ortodontske terapije Delairovom maskom s readaptacijom.

DMO06

Ortodontska naprava za forsirano širenje nepca – RPE

K07.0, K07.1, K07.2, Q35

13020, 13021, 13023, 91310, 52466

Uključuje uzimanje otiska, analizu i nacrt liječenja, izradu i postavu ortodontske naprave za širenje nepca – RPE s kontrolnim pregledima uključujući potrošni materijal i rad i materijal dentalnog tehničara.

DMO07

Headgear


52472

Uključuje troškove materijala i postavljanje Headgeara u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, kontrole tijeka ortodontske terapije Headgearom s readaptacijom.

DMO08

Reparatura mobilne ortodontske naprave


13020, 13021, 13023, 52464, 52465

Reparatura mobilne ortodontske naprave bez ili sa novim elementina. Uključuje uzimanje otiska, rad i troškove materijale dentalnog tehničara.

* dijagnostička obrada kod osigurane osobe kod koje se ne nastavlja liječenje ortodontskim napravama sljedećih godinu dana ili više

** ljepilo za bravice, intermaksilarne gumice, elastični lančić, opruge, vezilice, stoperi i separator

*** karbidna svrdla, polirne gumice, sredstva za fluoridaciju, pasta za poliranje

**** tvrdi gips, prozirne folije, akrilat, žica, tekući kompozit, sredstvo za jetkanje s adhezivom, alginat.

Članak 6.

Osigurana osoba ostvaruje dentalno-protetsku zdravstvenu zaštitu kod izabranog doktora dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite, a korištenje specijalističko-konzilijarne dentalno-protetske zdravstvene zaštite kao i zdravstvenu zaštitu u djelatnosti orodoncije ostvaruje kod odgovarajućeg doktora specijaliste dentalne medicine na osnovi uputnice izabranog doktora dentalne medicine u zdravstvenim ustanovama i kod zdravstvenih radnika privatne prakse, uključenih u mrežu javne zdravstvene službe, koji imaju sklopljen ugovor sa Zavodom o provođenju dentalne zdravstvene zaštite, pod uvjetima i na način utvrđen općim aktima Zavoda o ugovaranju zdravstvene zaštite.

Članak 7.

(1) Osigurana osoba ostvaruje pravo na dentalna pomagala koja su utvrđena Popisom dentalnih pomagala i ortodontske naprave koje su utvrđene Popisom ortodontskih naprava, a koji popisi su sastavni dio ovog Pravilnika, na osnovi medicinske indikacije utvrđene za svako pojedino pomagalo, odnosno napravu u skladu s ovim Pravilnikom, te odgovarajuće medicinske dokumentacije kojom se dokazuju te indikacije.

(2) Popis dentalnih pomagala sadrži sljedeće podatke:

1. redni broj

2. šifru pomagala

3. naziv pomagala i popravka pomagala

4. tko propisuje pomagalo

5. tko odobrava pomagalo

6. količina odobrenog pomagala po čeljusti

7. jedinicu mjere pomagala

8. rok uporabe pomagala prema dobnim skupinama korisnika pomagala

9. dužina jamstvenog roka u mjesecima

10. jediničnu vrijednost pomagala izraženu u bodovima za rad doktora dentalne medicine

11. jediničnu vrijednost pomagala izraženu u bodovima za rad dentalnog tehničara

12. jediničnu vrijednost rada u bodovima (doktor dentalne medicine i dentalni tehničar)

13. vrijednost materijala u kunama

14. medicinsku indikacija/uvjete za ostvarivanje prava na pomagalo

(3) Vrijednost rada na dentalnom pomagalu, odnosno popravku dentalnog pomagala u Popisu dentalnih pomagala iskazuje se brojem bodova.

(4) Vrijednost materijala za zubotehničara iskazana je u kunama.

(5) Popis ortodontskih naprava sadrži sljedeće podatke:

1. redni broj

2. šifru naprave

3. naziv naprave i popravka naprave

4. tko predlaže napravu

5. tko propisuje napravu

6. tko odobrava napravu

7. količinu odobrene ortodontske naprave

8. jedinicu mjere ortodontske naprave

9. dužinu jamstvenog roka u mjesecima

10. cijenu rada i materijala dentalnog tehničara u kunama

11. cijenu naprave u kunama

12. medicinsku indikaciju/uvjete za ostvarivanje prava na napravu

(6) Vrijednost rada za ortodontske naprave, popravke mobilnih ortodontskih naprava i vrijednost rada i materijala dentalnog tehničara za izradu ortodontskih naprava iskazuje se u kunama.

(7) Cijena rada i materijala dentalnog tehničara i cijena pomagala uključene su u cijenu DTP-a.

(8) Vrijednost boda iz stavka 3. ovog članka i vrijednost DTP-a iz stavka 7. ovog članka utvrđuje se općim aktima Zavoda o ugovaranju zdravstvene zaštite.

Članak 8.

(1) Osigurana osoba ostvaruje pravo na dentalno pomagalo/ortodontsku napravu, te popravak dentalnog pomagala/ortodontske naprave iz Popisa pomagala/Popisa ortodontskih naprava na propisanoj tiskanici potvrde o dentalnom pomagalu/ortodontskoj napravi.

(2) Tiskanica potvrde o dentalnom pomagalu/ortodonskoj napravi iz stavka 1. ovog članka tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(3) Ortodontske naprave kao i popravak ortodontskih naprava propisuju se na tiskanici Potvrde iz stavka 1. ovog članka, a uz potvrdu ugovorni doktori specijalisti ortodonti dostavljaju račun za isporučen uređaj odnosno izvršeni popravak obračunat putem DTP-a
utvrđenog općim aktom Zavoda.

Članak 9.

Osigurana osoba ostvaruje pravo na dentalno pomagalo, odnosno popravak dentalnog pomagala, te pravo na ortodontsku napravu i popravak ortodontske naprave, prema uvjetima i na način određen ovim Pravilnikom.

Članak 10.

(1) Osigurana osoba obvezna je sudjelovati u dijelu troškova dentalnog pomagala, u visini 20% pune cijene pomagala u skladu s člankom 19. stavkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

(2) Propisani postotak sudjelovanja iz stavka 1. ovoga članka za dentalna pomagala iz članka 15. ovog Pravilnika utvrđuje se na ukupnu cijenu pomagala ostvarenih na osnovi jedne tiskanice potvrde o pomagalu iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno, osigurane osobe – djeca do navršene 18. godine života i osigurane osobe – djeca iz članka 12. stavka 2. i 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, osigurane osobe iz članka 15. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, te osigurane osobe kojima se pomagalo propisuje u vezi liječenja zbog priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolest, nisu obvezne sudjelovati u dijelu troškova pomagala iz stavka 1. ovog članka.

(4) Iznos sudjelovanja osigurane osobe utvrđen u skladu sa stavkom 2. ovog članka ne smije za dentalna pomagala osiguranih osoba od 18. do 65. godina starosti iznositi manje od 30,07 % proračunske osnovice, odnosno osiguranih osoba starijih od 65 godina manje od 15,03 % proračunske osnovice.

(5) Ako bi iznos ukupne cijene pomagala po jednoj tiskanici potvrde o pomagalu iznosio manje od iznosa utvrđenog stavkom 4. ovoga članka osigurana osoba je obvezna platiti ukupnu cijenu pomagala.

Članak 11.

(1) Osiguranoj osobi propisuje se dentalno pomagalo prema roku uporabe navedenom u Popisu dentalnih pomagala.

(2) Rok uporabe za dentalna pomagala određuje se kako slijedi:

I. – do navršene 18. godine života

II. – od navršene 18. do navršenih 65 godina života

III. – iznad 65. godine života.

Članak 12.

(1) Osigurana osoba koja u skladu s odredbama ovog Pravilnika ostvari pravo na dentalno pomagalo, ima pravo i obvezu koristiti to pomagalo u roku propisanom za njegovu uporabu (rok uporabe), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Ako osigurana osoba namjerno ili zbog nepažnje uništi, odnosno pokvari ili izgubi dentalno pomagalo gubi pravo na popravak pomagala, te ne može ostvariti pravo na novo istovrsno dentalno pomagalo do isteka propisanog roka uporabe pomagala.

Članak 13.

(1) Osiguranoj osobi odobrava se popravak dentalnog pomagala, nakon isteka jamstvenog roka, a unutar roka uporabe dentalnog pomagala utvrđenog u Popisu dentalnih pomagala, jednom tijekom godine dana na teret sredstava Zavoda.

(2) Osiguranoj osobi odobrava se popravak ortodontske naprave, nakon isteka jamstvenog roka, jednom tijekom godine dana na teret sredstava Zavoda.

(3) Ako je popravak proveden u skladu sa stavkom 1. ovog članka, a nakon isteka propisanog roka uporabe dentalno-protetskog pomagala, osigurana osoba ima pravo na izradu novoga, istovrsnog dentalno-protetskog pomagala na teret sredstava Zavoda tek nakon isteka 6 mjeseci od dana izvršenog popravka.

(4) Troškove popravka dentalnog pomagala/ortodontske naprave koje unutar jamstvenog roka nije bilo uporabivo ili čije je oštećenje nastalo unutar tog roka, a koje nije posljedica namjernog oštećenja ili nepažnje osigurane osobe, snosi ugovorna zdravstvena ustanova ili ugovorni doktor dentalne medicine privatne prakse koji su osiguranoj osobi izradili rečeno pomagalo/napravu.

Članak 14.

(1) Tiskanica potvrde o pomagalu/napravi iz članka 8. ovoga Pravilnika vrijedi 30 dana od dana propisivanja, odnosno 30 dana od dana odobrenja ovlaštenog radnika Zavoda, te je u tom roku osigurana osoba obvezna naručiti propisano dentalno pomagalo/ortodontsku napravu kod ugovornog doktora dentalne medicine.

(2) Ako osigurana osoba ne naruči pomagalo/napravu u propisanom roku ili potvrdu o pomagalu/napravi ne može iskoristiti iz bilo kojeg drugog razloga (gubitak potvrde, neupotrebljivost potvrde zbog oštećenja ili nečitljivosti podataka i slično), obvezna je ponoviti postupak propisivanja.

Članak 15.

(1) Osigurana osoba do 18. godine života ima pravo na sljedeća dentalna pomagala/ortodontske naprave:

a) zubne krunice:

– metalne jednodijelne lijevane krunice

– fasetirane krunice

b) lijevane nadogradnje na zubima pri izradi krunica kad kruna zuba služi kao krunica odnosno kao nosač retencijskih veza proteze

c) pomične proteze:

– djelomične akrilatne zubne proteze (s bazom do 10 i preko 10 elemenata)

d) ortodontske naprave:

– pomične

– nepomične

– retencijske

e) reparaturu (popravak) mobilne ortodontske naprave.

(2) Pravo na ortodontsku terapiju osigurana osoba može ostvariti samo jednom do navršene 18. godine života.

(3) U ortodontskoj terapiji iz stavka 2. ovoga članka može se primijeniti pomična naprava za jednu ili obje čeljusti, nepomična naprava za jednu ili obje čeljusti ili se tijekom dvofazne terapije može primijeniti prvo jedna pomična, a zatim nepomična naprava.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka u slučaju da kod osigurane osobe-djeteta do 18. godine postoji rascijep, kranio-facijalna anomalija, sindromno oboljenje i slično Povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda može odobriti dodatna ortodontska pomagala (pomične ili nepomične naprave).

(5) Osigurana osoba od 18. do 65. godine života ima pravo na sljedeća dentalna pomagala:

a) zubne krunice:

– fasetirane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području prednjih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka

– metalne jednodijelne lijevane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području kutnjaka

– modificirane fasetirane krunice kao nosač retencijske veze metalne lijevane proteze u području prednjih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka

– modificirane jednodijelne lijevane krunice kao nosač retencijske veze metalne lijevane proteze u području kutnjaka

b) lijevane nadogradnje na zubima pri izradi krunica kao nosač retencijske veze proteze

c) pomične proteze:

– totalne zubne proteze akrilatne

– totalne zubne proteze s metalnom bazom

– djelomične akrilatne zubne proteze (s bazom do 10 i preko 10 elemenata)

– djelomične metalne lijevane proteze

d) popravke:

– reparature proteza

– podlaganje proteza.

(6) Osigurana osoba iznad 65 godina života ima pravo na sljedeća pomagala:

a) zubne krunice:

– metalne jednodijelne lijevane krunice kao samostalne krunice u području kutnjaka

– metalne jednodijelne lijevane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području kutnjaka

– metalne jednodijelne lijevane modificirane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području kutnjaka

– fasetirane krunice kao samostalne krunice u području prednjih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka

– fasetirane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području prednjih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka

– modificirane fasetirane krunice kao nosač retencijske veze proteze u području prednjih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka

b) lijevane nadogradnje na zubima pri izradi krunica kada kruna zuba služi kao krunica odnosno kao nosač retencijske veze proteze

c) pomične proteze:

– totalne akrilatne zubne proteze

– totalne zubne proteze s metalnom bazom

– djelomične akrilatne zubne proteze (s bazom do 10 i preko 10 elemenata)

– djelomične metalne lijevane proteze

d) popravke proteza:

– reparature proteza

– podlaganje proteza.

(7) Osigurane osobe svih dobnih skupina imaju pravo na:

– resekcijske proteze, epiteze, opturatore, udlage, akrilatnu griznu ploču (palatinalnu i mandibularnu).

(8) Iznimno, osigurana osoba ima pravo zbog teških kongenitalnih anomalija (rascjep čeljusti i nepca, otvoreni zagriz, maksilarni i mandibularni prognatizam) i traume zubi i čeljusti ostvariti pravo na veći broj zubnih krunica od navedenog u Popisu pomagala.

Članak 16.

(1) Zubne krunice odobravaju se:

1. ako je razorena kruna zuba, a za sanaciju nije dovoljan samo ispun

2. kad je zub nosač retencijske ili stabilizacijske veze pomične proteze.

(2) Za osigurane osobe do 18. godine i iznad 65. godine života fasetiranu krunicu kao samostalnu krunicu ili kao retencijsku vezu pomične proteze odobrava se do drugog pretkutnjaka obje čeljusti, uključujući drugi pretkutnjak u obje čeljusti.

(3) Za osigurane osobe do 18. godine i iznad 65. godine života metalnu jednodijelnu lijevanu krunicu kao samostalnu krunicu ili kao nosač retencijske veze pomične proteze odobrava se u području kutnjaka obje čeljusti.

(4) Za osigurane osobe od 18. do 65. godine života fasetiranu krunicu odobrava se do drugog pretkutnjaka obje čeljusti uključujući drugi pretkutnjak obje čeljusti, isključivo kao nosač retencijske veze pomične proteze.

(5) Za osigurane osobe od 18. do 65. godine života, metalnu jednodijelnu lijevanu krunicu, odobrava se isključivo kao nosač retencijske veze pomične proteze, u području kutnjaka obje čeljusti.

(6) Za osigurane osobe od 18. godine života modificiranu jednodijelnu lijevanu krunicu odobrava se u području kutnjaka obje čeljusti, isključivo kada je zub nosač retencijske ili stabilizacijske veze metalne lijevane proteze.

(7) Za osigurane osobe od 18. godine života modificiranu fasetiranu krunicu odobrava se u području prednjih zuba zaključno do drugog pretkutnjaka obje čeljusti, isključivo kada je zub nosač retencijske ili stabilizacijske veze metalne lijevane proteze.

Članak 17.

(1) Osigurana osoba do 18. i iznad 65. godine života ima pravo na lijevanu nadogradnju zuba kada kruna zuba služi kao krunica, odnosno kao nosač retencijske veze pomične proteze.

(2) Osigurana osoba od 18. do 65. godine života ima pravo na lijevanu nadogradnju zuba kada kruna zuba služi isključivo kao nosač retencijske veze pomične proteze.

(3) Pri izradi lijevane nadogradnje odobrava se u svakoj čeljusti najviše 2 lijevane nadogradnje.

Članak 18.

(1) Osigurana osoba do 18. godine, te od 18. do 65. i iznad 65. godine života ima pravo na izradu krunica u slučajevima i na način utvrđen u članku 15. te članku 16. ovoga Pravilnika.

(2) Pri izradi krunica odobrava se najviše 2 elementa u svakoj čeljusti.

(3) Ako se izrađuju krunice i pomična proteza u jednoj čeljusti (kombinirani rad) odobrava se pomičnu protezu i najviše 2 krunice kao nosače retencijskih veza.

(4) Broj elemenata pri izradi krunica ne uključuje lijevane nadogradnje.

Članak 19.

Resekcijsku protezu, epitezu i opturator izrađuje se osiguranoj osobi kao samostalno ili dodatno dentalno pomagalo ako je oštećeno koštano ili meko tkivo.

Članak 20.

(1) Fiksna udlaga odobrava se osiguranoj osobi u koje je parodontopatija napredovala, te je potrebna stabilizacija zuba, za fiksaciju čeljusti kod prijeloma u području čeljusti, kod izbijanja zubi iz čeljusti i za zaštitu zubi prilikom zračenja.

(2) Nagrizna udlaga odobrava se u svrhu dijagnostike i liječenja bolesti stomatognatog sustava.

(3) Akrilatna grizna ploča (palatinalna i mandibularna) odobrava se osiguranoj osobi nakon terapijskog postupka vestibuloplastike sa ciljem zadržavanja poslije operativnog stanja i kod terapije otvorenog sinusa.

(4) Akrilatna grizna ploča u inicijalnoj protetskoj terapiji (maksilarna i mandibularna) odobrava se osiguranoj osobi u terapijskom postupku liječenja disfunkcija stomatognatog sustava (poremećaji okluzije, funkcije čeljusnog zgloba i žvačnih mišića) radi vraćanja normalnih među čeljusnih odnosa, uspostavljanja normalnih intrakapsularnih odnosa, terapiju boli i zvukova u zglobu, te vraćanja normalne funkcije žvačnih mišića bez ograničavanja pokreta.

Članak 21.

Dentalna pomagala odnosno ortodontske naprave propisana ovim Pravilnikom izrađuju se od sljedećih materijala:

1. krunice – iz neplemenite (dentalni čelik), poluplemenite (paladij srebrne) i plemenite (zlatne i platin zlatne) slitine

2. krunice i fasete na metalnim krunicama – iz mikrofilnih kompozita

3. ortodontske naprave, udlage – iz akrilata i kobalt-kromovih slitina

4. totalne zubne proteze – iz akrilata, iz akrilata i kobalt-kromove slitine

5. djelomične metalne lijevane proteze – iz kobalt-kromove slitine i akrilata

6. djelomične akrilatne zubne proteze – iz akrilata

7. totalne metalne lijevane proteze – iz kobalt-kromove slitine i akrilata

8. elementi za fiksne ortodontske naprave iz kobalt-kromove slitine ili nikaltitanium slitine.

Članak 22.

(1) Osigurana osoba u cijelosti snosi troškove kobalt-kromovih slitina koje su utrošene za izradu lijevane metalne proteze i isti nisu uključeni u cijenu lijevane proteze iz Popisa dentalnih pomagala.

(2) Osigurana osoba u cijelosti snosi troškove neplemenite, poluplemenitih i plemenitih slitina utrošenih za izradu krunica i lijevanih nadogradnji u slučaju kada ostvaruje pravo na navedena dentalna pomagala prema članku 15. i članku 16. ovoga Pravilnika i isti nisu uključeni u cijenu dentalnih pomagala iz Popisa dentalnih pomagala.

(3) Troškove materijala pri izradi ortodontskih naprava snosi u cijelosti Zavod i isti su uključeni u cijenu pomagala iz Popisa pomagala.

(4) Troškove materijala pri izradi kirurško-protetskih naprava (resekcijska proteza, opturatora, epiteza) snosi u cijelosti Zavod i isti su uključeni u cijenu pomagala iz Popisa pomagala, a troškove neplemenite, poluplemenitih i plemenitih slitina osigurana osoba u cijelosti snosi sama.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/353

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 27. studenoga 2013.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

** u slučaju kada se zbog ubrzanog rasta i razvoja čeljusti ne može prilagoditi postojeća mobilna ortodontska naprava osigurana osoba pod uvjetom da se terapija provodi isključivo mobilnim ortodontskim napravama može ostvariti pravo na dodatne istovjetne (dvije monomaksilarne ili jednu bimaksilarnu) mobilne ortodontske naprave u skladu s općim aktom Zavoda

146 09.12.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja 146 09.12.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja 146 09.12.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja 146 09.12.2013 Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja