Odluka o visini udjela iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva u 2014. godini

NN 147/2013 (10.12.2013.), Odluka o visini udjela iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva u 2014. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3122

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/2009, 145/2010, 26/2011 i 144/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. prosinca 2013. godine donijela

ODLUKU

O VISINI UDJELA IZ PRIHODA OD TROŠARINA KOJI SE IZDVAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2014. GODINI

I.

Utvrđuje se visina udjela iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva u 2014. godini izražena u kn/l dizelskog goriva ili motornog benzina u iznosu od 0,0426 kn/l.

Visina udjela iz stavka 1. ove točke plaća se po litri dizelskog goriva ili motornog benzina stavljenog na tržište.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/505

Urbroj:50301-05/05-13-2

Zagreb, 5. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.