Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju

NN 147/2013 (10.12.2013.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju

HRVATSKI SABOR

3134

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 143 od 2. prosinca 2013. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU

U članku 4. u dodanom članku 11.c stavku 1. umjesto riječi: »EUR uz valutnu klauzulu« trebaju stajati riječi: »u kunama s valutnom klauzulom u EUR« te umjesto riječi: »CHF uz valutnu klauzulu« trebaju stajati riječi: »kunama s valutnom klauzulom u CHF«.

Klasa: 022-03/13-02/17

Zagreb, 9. prosinca 2013.

Tajnik

Hrvatskoga sabora

Slaven Hojski, dipl. iur., v. r.

147 10.12.2013 Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju